Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Απαγόρευση Αλιείας – Εμπορίας προϊόντων ξιφία

Σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση Αλ. Εφαρμογών & Ε.Α.Π. του Υπουργείου Αγρ. Υποθέσεων & Τροφίμων με το αριθ. 1072/25080/26-02-2013 έγγραφό της μας γνωρίζει ότι, εξαιτίας της απαγόρευσης της αλιείας ξιφία από 01-03-2013 ως και 31-03-2013, θα πρέπει οι αλιείς που διαθέτουν ειδική άδεια αλιείας ξιφία να εκφορτώσουν τις αλιευθείσες ποσότητες του είδους μέχρι και την Παρασκευή 01-03-2013 και ώρα 18.00΄ το αργότερο καθώς και να υποβάλλουν συμπληρωμένα την ίδια μέρα τα ημερολόγια αλιείας και τις δηλώσεις εκφόρτωσης.
Οι Λιμενικές Αρχές θα πρέπει να θεωρήσουν τα ημερολόγια αλιείας και τις δηλώσεις εκφόρτωσης το αργότερο ως το Σάββατο 02-03-2013 και να τα αποστείλουν στη Γενική Δ/νση Αλιείας (fax: 2109287130) μέχρι τη Δευτέρα 04-03-2013.
Η διακίνηση και εμπορία ξιφία μετά την 1η Μαρτίου 2013 θα γίνεται αποκλειστικά για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί μέχρι την Πέμπτη 28-02-2013 και θα μπορούν να διατίθενται προς πώληση με το χαρακτηρισμός «νωπός» το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 05-03-2013.


Η Προϊσταμένη της Δ/νσης


Γεωργίου - Κίτσιου Ευδοξία
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου