Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Σταματάει το «κυνήγι» για το 80% των οφειλών στην εφορία

Καταργείται η διαπόμπευση των μεγαλοφειλετών
"Στο συρτάρι" βάζει το υπουργείο Οικονομικών τα ληξιπρόθεσμα χρέη που δεν μπορεί να εισπράξει άμεσα και συνήθως προέρχονται από το παρελθόν, για να στραφεί κυρίως προς εκείνα που διαρκώς δημιουργούνται και τώρα ακόμη.

Ουσιαστικά, σταματάει το «κυνήγι» για σχεδόν το 80% των χρεών αυτών (περί τα 40 από τα συνολικά 55 δισ. σήμερα) και... «πάει περίπατο» ο «θησαυρός των 30 δισ. ευρώ», που το 2009 αποτελούσε κεντρικό σύνθημα των εκλογών.

Την ίδια ώρα όμως, σταματάει και η δημοσιοποίηση των ονομάτων των μεγαλοφειλετών που αναρτώνοντο στο διαδίκτυο ανά τρίμηνο -και είχε ήδη ατονίσει, αν και αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση- με το επιχείρημα ότι έτσι … καθυστερεί η αναζήτηση των προσώπων και η είσπραξη χρημάτων.

Όπως είχε αποκαλύψει το protothema.gr, το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε τελικά το σχέδιο νόμου, στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για να παραμεριστούν τα θεωρούμενα ως ανεπίδεκτα είσπραξης χρέη προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με στοιχεία των επιτελών του υπουργείου Οικονομικών, το ποσό των χρεών που έχουν χαρακτηρισθεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης αποτελεί ποσοστό 73,46% επί του συνόλου των ληξιπροθέσμων.

Ωστόσο, από το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζουν ότι ο χαρακτηρισμός οφειλών ως «ανεπίδεκτων είσπραξης» και η εγγραφή τους στα ειδικά βιβλία δεν επηρεάζει την οφειλή, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες και πριν τον χαρακτηρισμό της ως ανεπίδεκτη.

Ποια χρέη θεωρούνται «ανεπίδεκτα είσπραξης»:

Σταματάνε οι διαδικασίες αναζήτησης και είσπραξης για χρέη για τα οποία:

- έχει γίνει έναρξη της ποινικής διαδικασίας σε βάρος των υπευθύνων, στις περιπτώσεις που ασκείται ποινική δίωξη για συνολική βασική οφειλή άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ

- έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες, αλλά δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι τρίτων.

- έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη με επίσπευση του Δημοσίου ή τρίτων, αλλά δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως οι απαιτήσεις του Δημοσίου.

- υφίσταται πτωχευτική και μεταπτωχευτική περιουσία, ή έχει εκποιηθεί η υπάρχουσα και έχει εισπραχθεί το προϊόν της εκποίησης αυτής, εφόσον πρόκειται για πτωχό.

- μπήκαν σε καθεστώς εκκαθάρισης, η διαδικασία ολοκληρώθηκε και δεν υπάρχουν πλέον περιουσιακά στοιχεία.

- έχουν ολοκληρωθεί, έναντι των συνυποχρέων, οι ανωτέρω ενέργειες..

- έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο για το σκοπό αυτόν ελεγκτή, ο οποίος πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, ότι δεν υφίσταται καμία δυνατότητα μερικής ή ολικής ικανοποίησης των απαιτήσεων του Δημοσίου στην ημεδαπή.

Προκειμένου για εταιρείες που τελούν υπό κρατικό έλεγχο ή στις οποίες ασκείται κρατική εποπτεία και οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση ή πτώχευση, οι πάσης φύσεως απαιτήσεις του Δημοσίου, αμέσως μετά την αναγγελία τους στις ανωτέρω διαδικασίες εκκαθάρισης ή πτώχευσης.

Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου