Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Ε.Υ.

ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 
Τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης 
για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας στο Δ.Σ. στις 9-11-2011 

Έχει σημασία να κατανοηθεί τι υπηρετεί ο Ο.Ε.Υ., τι επιδιώκει ο Δήμος μέσω του οργανισμού, τι η κυβέρνηση. Τι είδους υπηρεσίες προβλέπει και σε ποια κατεύθυνση. Βασικά οργανώνεται ο Δήμος όχι με βάση τον πληθυσμό και τις πραγματικές του ανάγκες αλλά με βάση τον αριθμό του υφιστάμενου προσωπικού για να πετύχει τη μείωση του "κόστους εργασίας" και προσαρμόζει το προσωπικό του σύμφωνα με τα τακτικά του έσοδα. 

Κατά τη γνώμη μας, οι Ο.Ε.Υ αποτελούν μια ευέλικτη προσαρμογή κατά δήμο με κοινό χαρακτηριστικό να υπηρετείται η επιχειρηματική τους δράση ,να ενισχύεται η ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων, να γίνεται αφαίμαξη των λαϊκών στρωμάτων μέσω της φορολογίας, να ανατρέπονται και να διαλύονται οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων . Όλα αυτά Θα αποτελέσουν τη δαμόκλεια σπάθη υποχρεωτικών μετατάξεων και απολύσεων. 

Η πολιτική αυτή που επιβάλλεται από την Ε.Ε και πρόθυμα υιοθετείται από την κυβέρνηση στο όνομα της αποκέντρωσης μεταβιβάζει τις ευθύνες του κράτους για παροχές στην πρόνοια, στην υγεία στην παιδεία και αλλού (γι αυτό εισπράττει φόρους ) στους δήμους και επιπλέον τους υποχρεώνει «να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και κατ’ επέκταση στην τοπική ανάπτυξη και αναδιανομή του εθνικού πλούτου». 

Ουσιαστικά τους κάνει μακρύ της χέρι στην άσκηση της αντιλαϊκής και αδιέξοδης πολιτική της, καθιστώντας τους συνενόχους. Γι αυτό και είναι άνευ αξίας η γκρίνια , η κριτική , η αγανάκτηση για τα οικονομικά, και άλλα μέτρα, όταν στηρίζεται η ουσία των κυβερνητικών επιλογών στο δήμο. 

Ο Δήμος λειτουργεί σαν Α.Ε. και βέβαια η οργάνωση του στηρίζεται στις βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Αυτό υπηρετεί και ο Ο.Ε.Υ. που συζητάμε σήμερα. 

Φυσικά ντύνεται με ωραία λόγια για διαφάνεια, αποτελεσματικότητα ,διαβούλευση κτλ. Έτσι οργανώνουν την δουλειά τους οι μεγάλες Α.Ε. Καμιά έκπληξη για εμάς . Αυτό επιτάσσει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 

Για αυτό και είμαστε αντίθετοι με αυτόν. Καιρός να προβληματισθείτε και οι υπόλοιποι. 

• Από τα παραπάνω προκύπτουν ότι κοινωνικές υπηρεσίες και δομές έχουν ανατεθεί στις «κοινωνικές επιχειρήσεις» του Δήμου και δεν εντάσσονται στον Ο.Ε.Υ. και για να λειτουργήσουν αυξάνονται τα δημοτικά τέλη, θα μπουν τροφεία και δίδακτρα. • Επίσης οι εργαζόμενοι δεν έχουν όλοι μόνιμη και σταθερή εργασία στον Δήμο. Οι συμβάσεις «δίμηνου» είναι στην ημερήσια ατζέντα του Δήμου. 

• Υπάρχουν «προσωποπαγείς» θέσεις εργασίας, που χάνονται όταν πλεονάζουν. 

• Το προσωπικό συνολικά θα αποτελεί ένα ευέλικτο και συνεχώς μετακινούμενο σύνολο με αύξηση της εκμετάλλευσής του. Η κατανομή του προσωπικού θα καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε Δημάρχου (!!). Αυτό σημαίνει ότι ένα πρόσωπο θα μετακινεί όποιον υπάλληλο θέλει, όπου θέλει, όποτε θέλει, θα δημιουργεί πλεονάζον προσωπικό σε όποια υπηρεσία θέλει. 

• Τέλος καταργούνται οργανικές θέσεις με τον παρών Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας. Η δική μας πρόταση για το νέο Ο.Ε.Υ. κινείται στον αντίποδα αυτής της πολιτικής. 

• Είμαστε υπέρ ενός οργανισμού που θα κινείται στη φιλοσοφία του να αποδίδεται στην τοπική διοίκηση τουλάχιστον το 10% του κρατικού προϋπολογισμού για να ανταποκριθεί στις διευρυμένες ανάγκες των δημοτών. 

• Μια φιλοσοφία που θα διεκδικεί την επιστροφή τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ από τους παρακρατηθέντες πόρους, που θα φορολογεί το μεγάλο κεφάλαιο, όσο καιρό θα υπάρχει. 

• Διεκδικούμε ένα οργανισμό που θα καλύπτει τις ανάγκες των δημοτών σε υπηρεσίες καθαριότητας, ύδρευσης, παιδείας, υγείας, πρόνοιας, όχι με κριτήριο του τι μας δίνουν οι μνημονιακές κυβερνήσεις και οι σύμμαχοι τους, αλλά του τι χρειάζεται αυτός ο κόσμος. Έτσι ώστε να μη γίνει καμία ανάθεση – εκχώρηση υποδομής ή υπηρεσίας στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα. 

• Ένα οργανισμό με μόνιμο προσωπικό, με σταθερές εργασιακές σχέσεις, με πλήρη κάλυψη μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων που θα καλύπτει όλους τους τομείς με βάση και τον πληθυσμό και τις διευρυμένες ανάγκες του. 

• Ένα ενιαίο οργανισμό που θα εντάσσει στις οργανωμένες υπηρεσίες του Δήμου όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) . 

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση Δίου-Ολύμπου 

Κατερίνα Κουρίτα
Διαβάστε περισσότερα...

Ψήφισμα Ορειβατικών Συλλόγων για τον Όλυμπο

Οι Ορειβατικοί σύλλογοι Πιερίας με αγωνία παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις τοποθετήσεις των φορέων της Πιερίας και τοποθετούνται υποστηρίζοντας πως το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος στερείται στοιχειώδους επιστημονικής τεκμηρίωσης, και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα ορίζει η ΕΕ και η Διεθνής Ένωση 

Η μέχρι σήμερα διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας παρουσιάζει σημαντικά κενά και ελλείψεις τόσο σε επίπεδο πολιτικής βούλησης (σχεδιασμού) όσο και σε επίπεδο Υπηρεσιών (εκτελεστικό), με αποτέλεσμα την ελλιπή ως ανύπαρκτη διαχείριση ακόμη και στις προστατευόμενες περιοχές (πχ λίμνες Κορώνεια και Κάρλα, Πάρνηθα, κλπ). 

Η παραπάνω θεσμική απραξία σε συνδυασμό με τις νόμιμες ή πολλές φορές και παράνομες δραστικές ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον (πυρκαγιές, εκχερσώσεις υγροτόπων, ληστρική αποψίλωση δασών, ίδρυση λατομείων, διάνοιξη δρόμων, ανεξέλεγκτη εγκατάσταση αιολικών πάρκων) που υλοποιούνται βάσει του σαθρού θεσμικού πλαισίου (που επιτρέπει οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων να χρηματοδοτούνται από τις εταιρείες που αναλαμβάνουν ένα έργο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται) έχουν οδηγήσει την αστικοποιημένη κοινή γνώμη στο λανθασμένο συμπέρασμα πως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ισοδυναμεί με απομάκρυνση όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από αυτό. 

Για παράδειγμα, η Ε.Ε αναγνωρίζει την αξία της πεζοπορίας και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στη φύση ως ιδιαίτερα επωφελούς δραστηριότητας για τη διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων και κατ’ επέκταση της βιοποικιλότητας (οι ορειβάτες για να πεζοπορούν θέλουν το δάσος να παραμείνει δάσος και όχι να γίνει οικόπεδα, κτίσματα, κλπ). Στη χώρα μας όμως, τόσο οι αρμόδιοι (Δασική υπηρεσία) όσο και οι αναρμόδιοι (μη διαπιστευμένες περιβαλλοντικές ΜΚΟ) φορείς, προτείνουν ολοένα και περισσότερους αναίτιους χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς στο βωμό της ανάπτυξης σε πρωτοφανή εκτροπή από κάθε έννοια επιστημονικής προσέγγισης – τεκμηρίωσης. 

Τα παραπάνω ισχύουν στο ακέραιο, όπως μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κανείς, στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το «Χαρακτηρισμό της χερσαίας περιοχής του όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών» που από τις 13 Σεπτεμβρίου 2011 έχει τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση 

Το συγκεκριμένο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σε μία γραμμή κειμένου επιτρέπει την κατασκευή νέων καταφυγίων – υποδομών, εξυπηρέτησης κλπ στις Ζώνες Προστασίας (,Β,Γ) του υπό ίδρυση Εθνικού Πάρκου Ολύμπου χωρίς την παραμικρή τεκμηρίωση. 

Ας σημειωθεί ότι η πεζοπορία αποτελεί μία από τις αρχαιότερες δραστηριότητες που ασκείται στο βουνό των Θεών. 

Ενδεικτικά της πλήρους έλλειψης επιστημονικών στοιχείων και τεκμηρίωσης για την ανυπαρξία κάθε είδους διαβούλευσης και συνεργασίας με τους άμεσα εμπλεκόμενους χρήστες και την τοπική κοινωνία της περιοχής και της δεδομένης αδυναμίας να εφαρμοστούν τελικά όλες οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, αναφέρουμε τα παρακάτω: 

1. Το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος πέρα από τις γενικές διατάξεις που λαμβάνει υπόψη, βασίζεται στην ουσία στη σχετική Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) που εκπονήθηκε το 2004 η οποία με τη σειρά της βασίζεται σε έρευνες που εκπονήθηκαν πριν το 2000 με αποτέλεσμα τα τουλάχιστον 11 χρόνια που μεσολάβησαν από τότε να θέτουν σε αμφιβολία την συνολική αξιοπιστία της. Για την εκπόνηση της συγκεκριμένης ΕΠΜ δεν έγινε καμία έρευνα πεδίου και επομένως η επιστημονική της τεκμηρίωση πηγάζει μόνο από τις βιβλιογραφικές αναφορές που έχουν ληφθεί υπόψη για τη σύνταξή της. Στη βιβλιογραφία όμως της συγκεκριμένης ΕΠΜ περιλαμβάνονται 74 αναφορές, από τις οποίες μόνο μία αφορά στην πανίδα της περιοχής και αυτή εκπονήθηκε το 1985 (!), ενώ αναφέρεται και ένα Διαχειριστικό Σχέδιο με την αναθεώρησή του το 1998. Αντιλαμβάνεται και ο πλέον αδαής πως σε ό,τι αφορά στη διαχείριση της άγριας πανίδας στοιχεία που έχουν ληφθεί τόσο παλιά απαιτούν επικαιροποίηση για να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο ισχύουν ακόμη και σήμερα. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στο ακέραιο από τις αναφορές σε είδη που έχουν εκλείψει από την περιοχή (π.χ Γυπαετός) αλλά και από το χαρακτηρισμό ως προστατευόμενων αρκετών ειδών τα οποία σήμερα δεν θεωρούνται είδη προτεραιότητας (πχ δρυοκολάπτες), αλλά κυρίως και από γενικές και αόριστες αναφορές όπως η παρακάτω για τη «σπάνια» πανίδα συγκεκριμένου φαραγγιού: «Ενιπέας (Αγριόγιδο, 2 είδη αμφιβίων, 2 είδη σπάνιων δρυοκολαπτών, 9 είδη σπάνιων πουλιών)» (ΕΠΜ παρ.2.2.2.2.) που ουδεμία σχέση έχουν με τις προδιαγραφές και το ύφος επιστημονικής μελέτης αυτού του επιπέδου. 

2. Αν και η διαδικασία κατάρτισης σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος προβλέπει τη συμμετοχή και τη γνωμοδότηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων δεν ζητήθηκε η γνώμη των τοπικών Oρειβατικών Συλλόγων σχετικά με τις δραστηριότητες και τα καταφύγια στην περιοχή, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση και με τα όσα προτείνονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις από την ΕΕ , ενώ ποτέ η Δ/νση Δασών δεν έχει προβεί σε σχετική μήνυση, γεγονός που αποδεικνύει την απόλυτη απουσία – αδυναμία της τοπικής αρμόδιας Υπηρεσίας να αντιμετωπίσει παραβατική συμπεριφορά όταν και όπου αυτή λαμβάνει χώρα.. Όμως, το σχέδιο ΠΔ έχει ήδη συνταχθεί και αναρτηθεί σε διαβούλευση από τις 13/9 χωρίς να ληφθεί υπόψη η γνωμοδότησή τους, με αποτέλεσμα η διαδικασία να αποδεικνύεται πως είναι προαποφασισμένη. 

3. Μέχρι σήμερα η φύλαξη στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου ήταν σχεδόν ανύπαρκτη με την αρμόδια Υπηρεσία να στερείται πόρων και προσωπικού με τα οποία θα μπορούσε να εποπτεύσει επαρκώς την περιοχή και δεν προβλέπεται προφανώς μέσα στην οικονομική κρίση ανατροπή της θεσμικής απαξίωσης την οποία υπόκεινται. 

Το σχέδιο ΠΔ προβλέπει αυξημένες αρμοδιότητες για το Φορέα Διαχείρισης Ολύμπου ο οποίος όμως αντιμετωπίζει σαθρό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και η χρηματοδότηση του μετά το 2014 είναι αμφίβολη με αποτέλεσμα να μην αποκλείεται ενδεχόμενη κατάργηση ή αδρανοποίησή του πολύ σύντομα. 

Γεννάται έτσι το ερώτημα που ισχύει σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας: Όταν στην Ελλάδα έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά της ΕΕ χερσαίων εκτάσεων,χαρακτηρισμένων ως προστατευόμενες περιοχές ενώ παράλληλα απαξιώνονται θεσμικά και καταδικάζονται σε αδράνεια και απραξία όλοι οι αρμόδιοι για τη φύλαξη και διαχείριση φορείς (με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πουθενά προστασία και διαχείριση στην πράξη) για ποιο λόγο και μάλιστα χωρίς σχετική τεκμηρίωση ιδρύονται νέες προστατευόμενες περιοχές που θα έχουν νομοτελειακά την ίδια τύχη με τις προηγούμενες δηλαδή πλήρη εγκατάλειψη αντί να αναληφθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για να θωρακιστούν οι αρμόδιοι φορείς; και γιατί δεν αξιοποιούνται οι ορειβατικοί σύλλογοι που κατά βάση το πεδίο δράσης των είναι ο Όλυμπος. 

Σε αντίθεση με την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στην Αμερική η παραπάνω προσέγγιση έχει καταρριφθεί εδώ και πολλά χρόνια από τους σχετικούς επιστήμονες οι οποίοι πλέον κάνουν λόγο για διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της ορθής χρήσης. Αυτό σημαίνει πως οι ανθρώπινες δραστηριότητες, αν ρυθμίζονται κατάλληλα, όχι μόνο δεν αποτελούν απειλή αλλά αντίθετα προστατεύουν και θωρακίζουν το φυσικό περιβάλλον. 

Τα όρια της διάκρισης της ορθής χρήσης από την κατάχρηση αν και είναι εύκολο να προσδιοριστούν με επιστημονικά κριτήρια δεν έχουν γίνει αντιληπτά ούτε από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά κυρίως ούτε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες στη χώρα μας. Ως αποτέλεσμα, αντί της ρύθμισης με επιστημονικά κριτήρια, χρησιμοποιούνται κατά κόρο αυθαίρετες και ατεκμηρίωτες απαγορεύσεις σε διάφορες χρήσεις, όπως για παράδειγμα γίνεται συστηματικά με τα Αεραθλήματα . 

4.α. Δεν συμφωνούμε και προτείνουμε επομένως την κατάργηση της παραγράφου Β.β.5 του άρθρου 3 και παραγράφου Γ.β.5 του άρθρου 3 του υπό διαβούλευση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τον Όλυμπο που επιτρέπει εγκατάσταση και λειτουργία νέων ορειβατικών καταφυγίων ενώ υπάρχουν ήδη τρία στη Β Ζώνη που κρίνονται αρκετά (Γ. Αποστολίδης, Χ. Κάκαλος και Σ. Αγαπητός). 

Γενικά στον Όλυμπο υπάρχουν σήμερα σε λειτουργία εννέα καταφύγια που εξυπηρετούν τις ανάγκες των επισκεπτών, περιπατητών, πεζοπόρων, αναρριχητών και ορειβατών σε ετήσια βάση. Επίσης, σε καίρια σημεία των κυρίων διαδρομών προς την κορυφή του Ολύμπου υπάρχουν άλλα έξι καταφύγια ανάγκης. 4.β. Δεν συμφωνούμε και προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου Γ.β.5 του άρθρου 3 του υπό διαβούλευση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τον Όλυμπο που επιτρέπει υπαίθρια άθληση εκτός και αεραθλημάτων μη λαμβάνοντας υπόψη την αεροπροστασία –πυροπροστασία –πυρόσβεση . 

Προτείνουμε εμείς οι κατ εξοχή επισκέπτες και φύλακες του Ολύμπου την άμεση επέκταση και ένταξη όλου του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου στη ζώνη υψηλής προστασίας του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου χωρίς καμία εγκατάσταση - ανέγερση υποδομών . Με βάση τα παραπάνω , εξάγεται αβίαστα το συμπέρασμα πως οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στις τρεις Ζώνες (Α,Β,Γ) του υπό ίδρυση Εθνικού Πάρκου Ολύμπου όπως και οι υπόλοιπες απαγορεύσεις – αποκλεισμοί , στερούνται στοιχειώδους επιστημονικής τεκμηρίωσης, και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα ορίζει η ΕΕ και η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) και γι’ αυτό το λόγο τη θεωρούμε αυθαίρετη και καταχρηστική.

Τα ανωτέρω συνυπογραφούν: 
Ε.ΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΚΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΣΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΕΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΟΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Διαβάστε περισσότερα...

Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου δίδεται σε κυκλοφορία η κοιλάδα των Τεμπών

Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου δίδεται σε κυκλοφορία η κοιλάδα των Τεμπών 

Από την εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. εκδίδεται η ακόλουθη ανακοίνωση:  

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων κατέστη δυνατή η σημαντική επιτάχυνση των εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας στην Κοιλάδα των Τεμπών. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η Κοιλάδα των Τεμπών να αποδοθεί ξανά στην κυκλοφορία έξι (6) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία και συγκεκριμένα το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της τακτικής συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας, η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι η ασφάλεια στην Κοιλάδα παραμένει στα διεθνώς αποδεκτά επίπεδα και υπενθυμίζει ότι οι εργασίες τακτικής συντήρησης στην Κοιλάδα των Τεμπών θα εκτελούνται δύο φορές το χρόνο, με σκοπό τη διατήρηση του επιπέδου ασφαλείας σε σταθερά υψηλό επίπεδο. 

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ευχαριστεί τους οδηγούς για την υπομονή και την συνεργασία τους.
Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ TΗΣ ΗΜΕΡΑΣ TΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Την Δευτέρα, 21η Νοεμβρίου 2011 θα εορτασθεί σε ολόκληρη τη χώρα η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Στην Κατερίνη, σύμφωνα με τις αριθ. 44446 & 46350/04-11-2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εκδηλώσεις:  

1. Σημαιοστολισμός σε όλη την επικράτεια του Νομού Πιερίας από τις 8 το πρωί μέχρι τη Δύση του ηλίου της 21ης Νοεμβρίου 2011. 

2. Ώρα 12.00΄στον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Θείας Αναλήψεως θα τελεστεί επίσημη Δοξολογία, στην οποία θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κίτρους και Κατερίνης κ.κ. Αγαθόνικος με το Ιερατείο της πόλης. Μέσα στον Ιερό Ναό μετά το τέλος της Δοξολογίας θα γίνει σύντομη ομιλία για τη σημασία της εορτής από τον Έφεδρο Αξιωματικό του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Πιερίας κ. Χρήστο Ξανθόπουλο. 

3. Ώρα 12.30΄ στο Μνημείο της πλατείας Ελευθερίας θα καταθέσουν στεφάνια, ο Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, ο Εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, ο Διοικητής της XXIV Τ.Θ. Ταξιαρχίας, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, ο Δήμαρχος Κατερίνης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Πιερίας, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ο Λιμενάρχης Σκάλας Κατερίνης. Επίσης θα καταθέσουν στεφάνια η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ν. Πιερίας, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Πιερίας, ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Πιερίας, αντιπροσωπείες των Τραυματιών, Αναπήρων και θυμάτων Πολέμου, Αντιστασιακές Οργανώσεις και Πρόσκοποι. Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και θα ανακρουσθεί ο Εθνικός μας Ύμνος. 

4. Το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου θα φωταγωγηθούν όλα τα δημόσια, δημοτικά καταστήματα και Ν.Π.Δ.Δ. Σε ότι αφορά την τέλεση της δοξολογίας παρακαλείται να επιληφθεί η Ιερά Μητρόπολη. Τα θέματα που αφορούν την παράταξη, απονομή τιμών, την τάξη και κίνηση των τροχοφόρων παρακαλούνται να τα ρυθμίσουν οι αρμόδιες Στρατιωτικές και Αστυνομικές Αρχές. Ο Δήμος Κατερίνης παρακαλείται να μεριμνήσει για τη διάθεση της Φιλαρμονικής του Δημ. Ωδείου Κατερίνης και τον καλλωπισμό του χώρου που θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις. 

Τελετάρχης από τη Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας ορίζεται ο κ. Μιχάλης Συμεωνίδης. Τελετάρχες από το Δήμο Κατερίνης ορίζονται οι κ.κ Γεώργιος Φυδάνογλου και Γεώργιος Μίχος. 

Το πρόγραμμα αυτό έχει τη θέση επίσημης πρόσκλησης. 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
Διαβάστε περισσότερα...

Συναυλία Πλέσσα, Ανδρεάτου, Ασλανίδου, Μπάση Με το τραγούδι δικαίωμα στη ζωή για τα παιδιά της Μέριμνας Κατερίνης

Η Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης διοργανώνει την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο «Mediterranean Village» στην Παραλία Κατερίνης μουσική βραδιά με τους Μίμη Πλέσσα, Γεράσιμο Ανδρεάτο, Μελίνα Ασλανίδου και Δημήτρη Μπάση. Παρουσιαστής στην εκδήλωση θα είναι ο Αλέξης Κωστάλας. Θα συμμετέχει επίσης η ορχήστρα νέων Δίου με διευθυντή τον Νίκο Πατρή. Η συμμετοχή όλων των καλλιτεχνών είναι αφιλοκερδής με στόχο την οικονομική υποστήριξη του κοινωνικού έργου της «Μέριμνας».

Η τιμή του εισιτηρίου είναι € 10,00 ανά άτομο και θα προπωλούνται στα βιβλιοπωλεία «ΚΥΒΟΣ» (Μ. Αλεξάνδρου 48 και Ειρήνης 19), στο βιβλιοπωλείο «Μάτι» (Παρμενίονος 2), στο βιβλιοπωλείο «Νέστωρ» (Κανάρη 5), στο καφέ «Κομπολόι» (ώρες 17:00 έως 21:00 Βάρναλη 13), και στο Ε.Κ.Κ.Ε.Ε. (ώρες 8:00 έως 14:00 19ης Μαΐου 3). Επίσης θα διατίθενται και κατά την είσοδο στην εκδήλωση. 

Πληροφορίες για την εκδήλωση δίνονται στα τηλέφωνα: 2351038772-3, 2351073919 

Προσκαλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συνδράμουν σε αυτή μας την προσπάθεια. 

Για το Δ.Σ. 
Ο πρόεδρος 

Δημήτριος Σολδάτος
Διαβάστε περισσότερα...

Oμιλία Δ.Γουγουλιά «δρόμοι του λαδιού και της ελιάς» - Γιορτή στη ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ

ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΗ «ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ» ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ & Ο Δ.ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
Ομιλία του καθηγητή Δ.Γουγουλιά με θέμα: «Δρόμοι του λαδιού και της Ελιάς» 
* ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 20/11 ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΟΛΥΜΠΟΣ» ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ - ΤΡΑΓΟΥΔΑ Η Π.ΚΟΥΤΡΟΥΛΑ, ΠΑΙΖΕΙ Ο Μ.ΤΣΙΑΠΑΡΗΣ. 
* ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΚΟΤΙΝΑΣ, Ν.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ, Ν.ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ Κ.Π.Ε. 

Γιορτή – αφιέρωμα στη «ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ» διοργανώνεται την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011 στις 5.00 το απόγευμα στο ξενοδοχείο «Όλυμπος» στην παραλία Λεπτοκαρυάς. 

Την εκδήλωση διοργανώνει ο πολιτιστικός όμιλος γυναικών Λεπτοκαρυάς σε συνεργασία με τον δήμο Δίου-Ολύμπου και με τη συμμετοχή των πολιτιστικών συλλόγων Σκοτίνας, Νέου Παντελεήμονα, Πλαταμώνα, Νέων Πόρων, του κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ντόπιων παραγωγών. 

Στη γιορτή αυτή δίνουν το «παρών» με την ευγενική τους συμμετοχή οι κάτωθι: 

Δημήτρης Γουγουλιάς, καθηγητής γεωπονίας, ο οποίος θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα: «Δρόμοι του λαδιού και της ελιάς». 

Πόπη Κουτρούλα, η οποία θα ερμηνεύσει παραδοσιακά τραγούδια. Μανόλης Τσιαπάρης, με το κλαρίνο του. 

Μαθητές θα απαγγείλουν ποιήματα σχετικά με την ελιά. 

Συγχρόνως θα λειτουργεί έκθεση με: 
1. Προϊόντα ελιάς (Αδελφοί Κωνσταντόπουλοι και Ελαιοτριβείο Γκριμούλα). 
2. Καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. 
3. Έκθεση φωτογραφίας (Γιώργος Βροντινός). 
4. Γεωργικά μηχανήματα ελαιομαζώματος (Τσιβανίδης). 
5. Γεωργικά προϊόντα κρασί και τσίπουρο από ντόπιους παραγωγούς της Νότιας Πιερίας, τα οποία θα μπορούν να γευτούν οι επισκέπτες στο τέλος της εκδήλωσης. 

Εμείς οι διοργανωτές σάς προσκαλούμε και σας περιμένουμε!
Διαβάστε περισσότερα...

Πολιτιστικός Όμιλος Λιτοχώρου - Εκδήλωση για τα 35 χρόνια


Διαβάστε περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ << ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ >>

Συγκεντρώθηκαν σήμερα 16-11-2011 Οι φορείς του Δημ. Διαμερίσματος Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου- Ολύμπου και δήλωσαν Εμείς, οι φορείς του Λιτοχώρου,σύσωμοι,ενωμένοι,αλληλέγγυοι,ανυποχώρητοι,διεκδικούμε αυτό που δικαιούμαστε. 
Καταγγέλουμε την παραβίαση της κατοχυρωμένης από την παρ.5 αρ.4 του Συντάγματος,αρχής της αναλογικότητας,κατά την οποία << Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη , ανάλογα με τις δυνάμεις τους >>και καλούμε τους Δημότες σε Λαϊκή Συνέλευση στις 21-11-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5,30μμ στην αίθουσα του Αγ. Νικολάου,προκειμένου να ενημερωθούμε και να συζητήσουμε για την ανάκληση του νέου άδικου μέτρου και την στήριξη σε όλα τα νοικοκυριά του Δήμου μας που αδυνατούν να πληρώσουν. 

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
Σύλλογος Αγροτών 
Σύλλογος Γυναικών 
Αλιευτικός Σύλλογος 
Σωματείο Επαγγελματιών 
Σωματείο Οικοδόμων 
Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΟΑΕΕ
Διαβάστε περισσότερα...

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κατερίνη, 17-11-2011 

Η παρέμβαση του Περιφερειακού Συμβούλου Γρηγόρη Παπαχρήστου στη διαβούλευση για το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης των φυσικών πόρων στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου 

Τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο της Π.Ε Πιερίας, παρουσία φορέων και εκπροσώπων των μελετητικών γραφείων στα οποία έχει ανατεθεί η σχετική μελέτη, σύσκεψη με θέμα το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης των φυσικών πόρων στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου. 

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γρηγόρης Παπαχρήστος, εκπροσωπώντας την παράταξη «Κεντρική Μακεδονία-Μέτωπο Ανάπτυξης», κατέθεσε τις παρακάτω παρατηρήσεις, ερωτήσεις, προτάσεις.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Αναντιστοιχία χρόνου διαβούλευσης του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης με το Π.Δ. Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. Έπρεπε να προηγηθεί το Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης. 

2. Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Ν.Α. Πιερίας και Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου έγινε τον Ιανουάριο του 2008 και η ανάθεση της μελέτης το Μάϊο του 2011. Παρατηρείται μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 

3. Το Νοέμβριο του 2011 γίνεται διαβούλευση για την ολοκλήρωση της Α' φάσης του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης, χωρίς να προηγηθεί εισηγητικό κείμενο. Διαβούλευση εν κενώ. Οι μελετητές όφειλαν πριν τη διαβούλευση να διανείμουν στους φορείς εισηγητικό πλαίσιο επισημάνσεων και προτάσεων. 

4. Υπάρχει αμφισβήτηση για την πληρότητα της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του σχεδίου Π.Δ. του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου από τους μελετητές του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης, ενώ συγχρόνως σημειώνεται, πως όλα τα μέτρα που θα περιέχονται στο Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης πρέπει να προσδιορίζονται και να εξειδικεύονται στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Σ’ αυτό το χρονικό σημείο είναι αδύνατον να γίνουν αλλαγές και βελτιώσεις.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
• Υπό αυτές τις συνθήκες, ποια είναι η χρησιμότητα του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης; 
• Μήπως είναι οδηγία και αίτηση της Ε.Ε. για όλες τις προστατευόμενες περιοχές Νatura; 
• Αναγνωρίζεται ως απαραίτητο και αξιόπιστο εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει στη διεκδίκηση προγραμμάτων; 
• Προσδιορίζονται σ’ αυτό οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες εφαρμογής των έργων και των δράσεων, που απαιτούνται να γίνουν στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου; 
• Διασφαλίζεται αυτό με κανονιστική πράξη, η οποία μπορεί να θεσπιστεί μετά το Π.Δ. καθορισμού ζωνών και ορίων του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου; 

Εάν η απάντηση σ’ όλα τα παραπάνω ερωτήματα είναι θετική, τότε έχει νόημα η συνέχεια της διαβούλευσης. Θα πρέπει όμως να επανέλθουμε, αφού έχουμε τη διάθεσή μας ολοκληρωμένο εισηγητικό κείμενο προτάσεων από την πλευρά των μελετητών. Άλλωστε αυτός είναι κι ο λόγος ανάθεσης της σχετικής μελέτης σε ειδικό μελετητικό γραφείο. Τότε θα μπορούμε κι εμείς να συμμετέχουμε στη διαβούλευση με συγκεκριμένες και ουσιαστικές προτάσεις. 

Παρά τις αντιρρήσεις περί της διαδικασίας θα καταθέσουμε σε πρώτο βαθμό τις προτάσεις μας που αφορούν το υπό σύνταξη Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, με τη σημείωση ότι θα επανέλθουμε, αφού δοθούν από την πλευρά των μελετητών οι απαιτούμενες απαντήσεις και τα απαραίτητα στοιχεία. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
► Καταγραφή και αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδομών, οι οποίοι έως σήμερα παραμένουν αναξιοποίητες: π.χ. καταφύγια (Πετρόστρουγκα, Κορομηλιά Δίου), κέντρα υποδοχής επισκεπτών (Αγίων Αποστόλων Βροντούς), υποδομές αναψυχής (Αγίας Τριάδας Βροντούς), δασικοί δρόμοι – μονοπάτια, κ.ά. 
► Ανάδειξη του μύθου και της ιστορίας του Ολύμπου. 
► Αποσυμφόρηση της κίνησης επισκεπτών και ισόρροπης ανάδειξης όλης της παρολύμπιας περιοχής 
► Ανάδειξη και αξιοποίηση και των άλλων τεσσάρων εισόδων του Ολύμπου, πέραν αυτής του Λιτοχώρου. Σύνδεσή τους με το δασικό παρολύμπιο δρόμο (Λιτόχωρο-Δίον-Πέτρα). 

Είσοδος Δίου Προορισμοί: καταρράκτες Ουρλιά, καταφύγια Κορομηλιάς και Πετρόστρουγκας, είσοδος διαδρομής Olympus Marathon. 
Δράσεις – υποδομές:
 δημιουργία Κέντρου Υποδοχής (μεγάλη επισκεψιμότητα αλλά ανεξέλεγκτη),  ανάδειξη των καταρρακτών και του μύθου του Ορφέα (ποταμός Ελικώνας-Βαφύρας), 
 ανάδειξη του αρχαίου μονοπατιού (θρόνου του Δία και των ολύμπιων θεών),  προώθηση και υλοποίηση της μελέτης του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου-Ολύμπου» (ΚΖ' Εφορία Αρχαιοτήτων). 

• Είσοδος Βροντούς Προορισμοί: Αγία Κόρη, Αγία Τριάδα, παλαιά Βροντού, καταφύγιο Κρεβάτια, ρέματα, κορυφές, σπήλαια, κλπ. 
Δράσεις – υποδομές: 
 να εκπονηθεί μελέτη δικτύου παρολύμπιων υποδομών και δράσεων, 
 ανάδειξη των διατηρητέων ναών και μονών Αγίας Τριάδας, Αγίας Κόρης, Αγίου Νικολάου του παλαιού οικισμού Βροντούς 
 ανάδειξη των μονοπατιών, δασικών δρόμων που οδηγούν σε κορυφές, σπήλαια, ρέματα, λίμνες, καταρράκτες και ιστορικές τοποθεσίες 
 ανάδειξη του παλαιού οικισμού Βροντούς, 
 δημιουργία δασικού χωριού Αγίας Κόρης (υπάρχει οριστική μελέτη), 
 δημιουργία περιβαλλοντικού-εκπαιδευτικού κέντρου στο οροπέδιο Κρεβάτια,  δημιουργία πίστα αναρρίχησης, διαδρομών ποδηλάτου βουνού και αλόγων,  δημιουργία πάρκου αρωματικών φυτών Ολύμπου, 
 δημιουργία ανοιχτού θεάτρου Ολύμπου στην περιοχή Αγίας Τριάδας. 

• Είσοδος Πέτρας Προορισμοί: Κοκκινοπηλός, Μπάρα, Ξερολάκκι, κ.ά. Δράσεις – υποδομές: 
 δημιουργία ορειβατικού καταφυγίου, 
 δημιουργία καταφυγίου άγριων ζώων, 
 δημιουργία παραδοσιακού κτηνοτροφικού χωριού. 

• Είσοδος Λεπτοκαρυάς Προορισμοί: Λείβηθρα, Μονή Κανάλων,κλπ. Δράσεις – υποδομές: 
 ανάδειξη του θεματικού αρχαιολογικού πάρκου Λειβήθρων (ένταξη ΕΣΠΑ από ΚΖ' Εφορία Αρχαιοτήτων), 
 ανάδειξη του μύθου του Ορφέα και των Ολυμπιάδων Μουσών, 
 ανάδειξη των παρολύμπιων παραδοσιακών οικισμών της περιοχής. 

Σημείωση: Η είσοδος Λιτοχώρου θεωρούμε πως έχει αναδειχθεί σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Μπορούν βέβαια να αξιοποιηθούν και άλλες δυνατότητες που διαθέτει πλούσια η περιοχή. Οι τοπικοί φορείς έχουν τη γνώση και την ωριμότητα να καταθέσουν ουσιαστικές και συγκεκριμένες προτάσεις. Για τη δημιουργία ή όχι χιονοδρομικού κέντρου και τελεφερίκ έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στη διαβούλευση του Π.Δ. Να εκπονηθεί μελέτη σκοπιμότητας.
Διαβάστε περισσότερα...

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας με προέδρους δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του δήμου Δίου- Ολύμπου

Με προέδρους δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του δήμου Δίου- Ολύμπου συναντήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 στο γραφείο της στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. 

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, καλωσόρισε τους προέδρους, τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους στη συνάντηση και προχώρησε σε μια παρουσίαση του προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για την ανάπτυξη των κοινοτήτων. Στη συνάντηση ενημερωτικού χαρακτήρα συζητήθηκαν θέματα- προβλήματα των κοινοτήτων του δήμου Δίου- Ολύμπου που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. 

Από την πλευρά τους, οι πρόεδροι των δημοτικών και των τοπικών κοινοτήτων κατέθεσαν τις απόψεις τους για την εύρυθμη λειτουργία των κοινοτήτων τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κάθε περιοχής, έθεσαν μία σειρά ερωτημάτων σχετικά με τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και ζήτησαν τη στήριξή της τόσο για τη διευθέτηση κάποιων θεμάτων όσο και για την αναβάθμιση των περιοχών τους. 

Θέματα που αφορούν σε έργα αγροτικής οδοποιίας, διανοίξεις και διαγραμμίσεις οδών αλλά και το ζήτημα της σήμανσης με τοποθέτηση νέων διευκρινιστικών πινακίδων κυριάρχησαν κατά τη συνάντηση. Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας εξέφρασε την πρόθεση της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας να διαθέσει τα μηχανήματα των υπηρεσιών της για την εξυπηρέτηση των κοινοτήτων. Παράλληλα, ζήτησε να υπάρχει γόνιμη και διαρκή συνεργασία για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος των πολιτών. 

Στη συνάντηση παρέστησαν ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ν.Πόρων, Νίκος Παπανικολάου, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Σκοτίνας, Γεώργιος Πληξίδας, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα, Ευάγγελος Σκάγιας, ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Πλαταμώνα, Δανιήλ Σπανόπουλος, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κονταριώτισσας, Κωνσταντίνος Χότζιας, ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Λεπτοκαρυάς, Βαγγέλης Κουκάρας, ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Βροντούς, Γεώργιος Πανωλής, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Δίου, Κυριάκος Αγαθαγγελίδης, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ν.Εφέσσου, Δημήτρης Κατιρτζής, ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Λιτοχώρου, Δημήτρης Ανδριάς, ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Καρίτσας, Δημήτρης Πατρής, ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, Δημήτρης Τσιμήτρης και ο υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος, Θεόδωρος Αγοραστός.
Διαβάστε περισσότερα...

Γιατί στηρίζουμε την κυβέρνηση Παπαδήμου ! Άρθρο Ελίζας Βόζεμπεργκ

Η στήριξη της κυβέρνησης Παπαδήμου από τη Νέα Δημοκρατία έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο, όχι μόνο ποικίλα σχόλια, αλλά και έντονες αντιδράσεις. 

Με …λόγια σταράτα λοιπόν θα προσπαθήσω να εξηγήσω γιατί στηρίζουμε την νέα κυβέρνηση και ποια θα είναι η από δω και στο εξής στάση μας απέναντί της.  

Αν και τα τελευταία δύο χρόνια το έχουμε ακούσει κατ’ επανάληψη, πριν λίγες ημέρες είναι αλήθεια ότι με αφορμή την ατυχέστατη και καταστροφική πρωτοβουλία του κ. Παπανδρέου να προτείνει αιφνιδιαστικά τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, η χώρα μας πέρα από τον εξευτελισμό που υπέστη με την επιβολή του ερωτήματος και της ημερομηνίας από την κα Μέρκελ, βρέθηκε ένα μόλις βήμα πριν την χρεοκοπία ! 

Αυτό συνέβη γιατί η προκληθείσα απειλή περί μη καταβολής της έκτης δόσης, ως συνέπεια των τραγικών χειρισμών της απελθούσας κυβέρνησης, ήταν έτοιμη να επιφέρει παύση πληρωμών με απρόβλεπτες συνέπειες, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή μας προοπτική, αλλά και για τη διασάλευση της κοινωνικής ειρήνης. 

Και όλα αυτά μέσα σε ένα ολοένα επιδεινούμενο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, καθώς τα επιτόκια δανεισμού της τρίτης σε μέγεθος οικονομίας της Ευρωζώνης Ιταλίας έφθαναν την «κόκκινη γραμμή» του 7%, που σηματοδοτεί την ανάγκη προσφυγής στο ΔΝΤ !! Με αυτά λοιπόν τα δραματικά για τη χώρα μας δεδομένα, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αντί να επιμείνει στην άμεση διενέργεια εκλογών, τις οποίες σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις θα κέρδιζε πανηγυρικά με περισσότερες από δέκα μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, επέλεξε να προτάξει το εθνικό συμφέρον με πολιτικό κόστος και να μην βάλει τη χώρα σε μια απρόβλεπτη, λόγω των εκτάκτων συνθηκών, προεκλογική περιπέτεια. Σε κάθε περίπτωση όμως θα ήθελα να τονίσω ότι η παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Παπαδήμου σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει «λευκή επιταγή» προς αυτήν ! 

Γι’ αυτό άλλωστε και θα συνεχίσουμε να ασκούμε με αμείωτη ένταση όχι μόνο την κριτική μας, αλλά και τον προβλεπόμενο κοινοβουλευτικό έλεγχο μέσω ερωτήσεων και αναφορών προς τους αρμόδιους Υπουργούς για όλα ανεξαιρέτως τα κακώς κείμενα. 

Για του λόγου το αληθές μόλις προχθές κατέθεσα την πρώτη μου ερώτηση προς τη νέα κυβέρνηση με θέμα τη διόγκωση του κράτους εν μέσω κρίσης με την ίδρυση 77 νέων κρατικών δομών. Πάνω απ’ όλα όμως αισθάνομαι την ανάγκη να υπογραμμίσω με τη μεγαλύτερη δυνατή έμφαση ότι η στήριξη της κυβέρνησης Παπαδήμου από κοινού με το ΠΑΣΟΚ επ’ ουδενί δεν σημαίνει ότι «νομιμοποιούμε» τα πεπραγμένα της απελθούσας κυβέρνησης Παπανδρέου! Της πιο αποτυχημένης κυβέρνησης της νεώτερης ελληνικής ιστορίας, που περιέκοψε μισθούς και συντάξεις, κατήργησε κεκτημένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, οδήγησε σε λουκέτα χιλιάδες επιχειρήσεις, εκτόξευσε την ανεργία στο 20%, επέβαλλε παράνομα και αντισυνταγματικά χαράτσια στους πολίτες και ανάγκασε τους νέους μας να αναζητούν την τύχη τους ακόμη και στην Αυστραλία, γυρνώντας τη χώρα μας στη μετακατοχική περίοδο!
 
Είναι λοιπόν προφανές ότι αυτά ακριβώς τα εγκληματικά λάθη και αυτή η καταστροφική πολιτική του ΠΑΣΟΚ δημιούργησαν τις δραματικές συνθήκες, που μας υποχρεώνουν σήμερα να «βάλουμε πλάτη» για να διασωθεί ό, τι απέμεινε όρθιο στην πολύπαθη Ελλάδα. Όλοι γνωρίζουμε ότι η μεταβατική κυβέρνηση Παπαδήμου έχει ειδικό σκοπό, συγκεκριμένη αποστολή και σύντομη διάρκεια. Η κυβέρνηση όμως που θα προκύψει από τις ερχόμενες εκλογές θα είναι αυτή που θα κληθεί να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο, να διώξει την εθνική μας κατάθλιψη και να προσφέρει στους πολίτες την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, που τόσο πολύ έχουν ανάγκη! 

Διαβάστε περισσότερα...

Παπανικολάου: Πολιτικό πραξικόπημα της ευρωπαϊκής τεχνοκρατίας κατά της Δημοκρατίας σε Ελλάδα και Ιταλία.

Ο δικηγόρος και Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Παπανικολάου, μιλώντας χθες το βράδυ στο δημοσιογράφο Βαγγέλη Αγγέλη στο Δίον TV μεταξύ άλλων δήλωσε ότι οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία και στην Ελλάδα αποτελούν πολιτικό πραξικόπημα της Ευρωπαϊκής τεχνοκρατίας με στόχο τις λαϊκές κατακτήσεις και την περιουσία των χωρών αυτών. 

Για το λόγο αυτό είπε ότι ο λαός θα πρέπει να σταματήσει αυτήν την πολιτική παρακμή προκειμένου να εμποδιστεί η πολιτική εκτροπή. 

Ακόμα, σήμερα το πρωί δήλωσε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ότι δε συμφωνεί με την πώληση της δημόσιας περιουσίας, η οποία θα πρέπει να εκχωρηθεί στους αντίστοιχους δήμους και στις αντίστοιχες περιφέρειες.
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Κάθε μέρα και από ένα "ΘΑΥΜΑ" από την διοίκηση του εν αργία!

Αφού κόντεψαν να μας βγάλουν ΟΛΟΥΣ τρελούς με το "χαράτσι της ΔΕΗ"... 

Αφού ανοίγουν νέες "πληγές" με την Ι.Μ. Αγ. Διονυσίου του Εν Ολύμπω με την γονατογραφία των προτάσεων για τις ζώνες του Δρυμού... 

ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΘΕ ΟΡΙΟ...

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ.
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΡΩΤΗΣΗ - Για το Ειδικό Τέλος Ακινήτων της ΔΕΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΥ 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η προς τον Υπουργό Οικονομικών 21 βουλευτών της Ν.Δ. μεταξύ των οποίων ο βουλευτής Πιερίας Κ.Κουκοδήμος 

Αναγκαία η τροποποίηση του νόμου για το ειδικό τέλος ακινήτων 

Κ. Κουκοδήμος: «Το ειδικό τέλος ακινήτων προκαλεί απόγνωση στα νοικοκυριά και ασφυξία στην αγορά. Καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση του νόμου και η απαλλαγή ομάδων πολιτών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν» 

Ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσαν 21 βουλευτές της Ν.Δ. μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Πιερίας Κ.Κουκοδήμος αναφορικά με το ειδικό τέλος της ΔΕΗ και την «ασφυξία» που προκαλεί η καταβολή του ειδικού τέλους σε νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. 

Ήδη, δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα όπως τονίζουν οι βουλευτές της Ν.Δ. απειλούνται να μείνουν χωρίς ρεύμα (αγαθό απόλυτα απαραίτητο στη σύγχρονη κοινωνία μας) αφού αδυνατούν να πληρώσουν έστω και την αξία του ρεύματος, στα δε γραφεία της Δ.Ε.Η. καθημερινά οι ουρές για διακανονισμό είναι ατελείωτες. 

Η ΕΡΩΤΗΣΗ  

1. Με το άρθρο 53 του Ν. 4021 / 03.10.2011 (Φ.Ε.Κ. 218 Α΄) επιβλήθηκε το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) υπέρ του Δημοσίου στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες των ακινήτων. 
Προβλέφθηκε επίσης η είσπραξή του να γίνεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών, οι οποίοι θα προβαίνουν στη διακοπή του ρεύματος στις περιπτώσεις που δεν καταβληθεί το τέλος αυτό.
Ήδη, δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα απειλούνται να μείνουν χωρίς ρεύμα (αγαθό απόλυτα απαραίτητο στη σύγχρονη κοινωνία μας) αφού αδυνατούν να πληρώσουν έστω και την αξία του ρεύματος, στα δε γραφεία της Δ.Ε.Η. καθημερινά οι ουρές για διακανονισμό είναι ατελείωτες. 
Το πρόβλημα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, δεδομένης της ύφεσης της οικονομίας, της πρωτοφανούς ανεργίας και της δραστικής μείωσης των εισοδημάτων από τις συνεχείς περικοπές και τους νέους φόρους, οι δε κάτοικοι των λαϊκών συνοικιών και κυρίως τα μέλη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων βρίσκονται πραγματικά σε απόγνωση. 

2. Η ανεξέλεγκτη οικονομική κρίση και η ύφεση που πλήττει τη χώρα μας εδώ και δύο χρόνια, έχει οδηγήσει ήδη στο κλείσιμο χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα δε επιμέρους σχετικά στοιχεία καταγράφουν συνεχώς νέα ρεκόρ. 
Στις γειτονιές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας, τα λουκέτα καθημερινά όλο και αυξάνονται, μερικοί, δε, κλάδοι πραγματικά εξαφανίζονται. 
Τα υψηλά ενοίκια, η υπέρμετρη φορολόγηση, η δραστική μείωση της καταναλωτικής δύναμης των νοικοκυριών και η γενική απροθυμία των τραπεζών να διοχετεύσουν ρευστότητα στην οικονομία, καθιστούν ήδη δύσκολη την παράταση λειτουργίας πολλών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα οι παραπάνω επιχειρήσεις να είναι αδύνατο να εξυπηρετήσουν τυχόν δάνεια που είχαν λάβει και κυρίως τις υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία αυτών των «μικρών επιχειρηματιών» είναι τίμιοι επαγγελματίες που καταστρέφονται από τη συγκυρία, με αποτέλεσμα να μη δύνανται να λάβουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
Η αδυναμία αυτή τις οδηγεί σε πραγματική ασφυξία ενώ η συναλλακτική καχυποψία κυριαρχεί και η μόνη διέξοδος είναι το οριστικό κλείσιμο, ενέργεια που θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη χειμαζόμενη οικονομία και θα καταστήσει ανέργους και άλλες πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας. 

Ύστερα από τα παραπάνω : 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός 
1α) Τι προτίθεται να πράξει για να αρθούν οι αδικίες και να αμβλυνθούν οι δραματικές επιπτώσεις από την επιβολή του ειδικού τέλους στα ακίνητα ; 
1β) Εάν είναι στις προθέσεις του να απαλλαγούν από την υποχρέωση ή τουλάχιστον να υπαχθούν στο χαμηλότερο συντελεστή του 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν μόνο Α΄ κατοικία μέχρι 100 τ.μ. σε περιοχές με τις χαμηλότερες τιμές ζώνης, λαμβάνοντας, φυσικά, υπόψη οικογενειακά και εισοδηματικά κριτήρια ; 
2α) Τι προτίθεται να πράξει ώστε να αποτραπεί η διαφαινόμενη εξαφάνιση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα έχει ως πιθανό αποτέλεσμα και την σχεδόν πλήρη κατάρρευση του εμπορίου ; 
2β) Εάν είναι στις προθέσεις του να λάβει μέτρα επανεκκίνησης της αγοράς, χωρίς επιβάρυνση για το δημόσιο, όπως με το να διευκολύνει τους παραπάνω, επιτρέποντας να τους χορηγηθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, με προσωρινό πάγωμα των παλαιότερων υποχρεώσεών τους (για τις οποίες ήδη υπάρχει αδυναμία εξυπηρέτησης), εφόσον τακτοποιήσουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους των τελευταίων 2 – 3 μηνών ; 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές 
1. Γιάννης Ιωαννίδης 
2. Kαριπίδης Αναστάσιος 
3. Τζαβάρας Κωνσταντίνος 
4. Καρασμάνης Γεώργιος 
5. Λεονταρίδης Θεόφιλος 
6. Καμμένος Πάνος 
7. Βόζεμπεργκ Ελίζα 
8. Κόλλια Μαρία 
9. Κόλλιας Κωνσταντίνος 
10. Χαλκίδης Μιχαήλ 
11. Μουσουρούλης Κωνσταντίνος 
12. Δερμεντζόπουλος Αλέξανδρος 
13. Καράογλου Θεόδωρος 
14. Τσιάρας Κωνσταντίνος 
15. Γιαννάκης Μιχαήλ 
16. Τζίμας Μαργαρίτης 
17. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος 
18. Καλαφάτης Σταύρος 
19. Κουκοδήμος Κωνσταντίνος 
20. Σταμάτης Δημήτρης 
21. Αναστασιάδης Σάββας 

Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2011
Διαβάστε περισσότερα...

Οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι δικαστές να βοηθήσουν την φτωχολογιά και να προστατέψουν την Ελληνική κοινωνία από τον κρατικό κανιβαλισμό.

Ο δικηγόρος και περιφερειακός σύμβουλος Νίκος Παπανικολάου δήλωσε πριν λίγο σε τοπικό ραδιοσταθμό μεταξύ άλλων και τα εξής :
"Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν κρατικό κανιβαλισμό κατά της Ελληνικής κοινωνίας. 
Αυτό πρέπει να αντιμετωπισθεί και να απαντηθεί πολιτικά από το λαό στις προσεχείς εκλογές, αλλά και από τους δικηγορικούς συλλόγους, που θα πρέπει οργανωμένα να προσφύγουν στην Ελληνική δικαιοσύνη κατά της κυβερνητικής λαίλαπας σε βάρος του λαού. 
Ακόμη η Ελληνική δικαιοσύνη θα πρέπει να συμπαρασταθεί με νόμιμο και σοφό τρόπο σε όσους πολίτες είναι φτωχοί και προστρέξουν στη βοήθειά της .
Αυτό που δεν μπορεί να δει και να αντιληφθεί η πολιτική ηγεσία , μπορούν να το δούν και να το αντιμετωπίσουν οι Έλληνες δικαστές."
Διαβάστε περισσότερα...

Χωρίς οχήματα η ομάδα 180 εθελοντών διάσωσης στη Νότια Πιερία λόγω κατάσχεσης

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 
Εγκλωβίζουν τη δράση της εθελοντικής διασωστικής ομάδας Δ.Δίου-Ολύμπου 
* ΕΝΩ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΣΩΖΑΝ ΟΔΗΓΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΥΛΙΧΘΕΙ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕ ΤΟ …ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΟΧΗΜΑ! 
* ΤΩΡΑ ΟΙ 180 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΙΝΗΣΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΔΡΑΣΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Κατασχεμένο παραμένει, εδώ και έναν μήνα, το ειδικό διασωστικό όχημα της εθελοντικής ομάδας διάσωσης Πλαταμώνα-Παντελεήμονα-Πόρων Δ.Δίου-Ολύμπου, ύστερα από επέμβαση αστυνομικού που φέρεται να έχει προσωπικές διαφορές με στέλεχος της εθελοντικής ομάδας. 


ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΓΙΝΕ Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 

Η κατάσχεση του οχήματος έγινε όταν το ειδικό διασωστικό μαζί με εθελοντές προσέτρεξαν στην εθνική οδό για να σβήσουν φωτιά σε αυτοκίνητο και να απεγκλωβίσουν τον οδηγό που κινδύνευε η ζωή του. Ο οδηγός σώθηκε, επειδή οι εθελοντές διασώστες κατέφθασαν τάχιστα στο συμβάν και μάλιστα προτού καν φτάσει εκεί η πυροσβεστική και το περιπολικό όχημα της αστυνομίας. 

Οι εθελοντές απεγκλώβισαν τον οδηγό και έσβησαν τη φωτιά που είχε περιτυλίξει το όχημά του. Και σαν ανταμοιβή για τη διάσωση του οδηγού και το σβήσιμο της φωτιάς, ένας αστυνομικός που φέρεται να έχει προσωπικές διαφορές με στέλεχος της εθελοντικής ομάδας, προέβη σε μια ασυνήθιστη πράξη. 

Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός αυτός αντί να ευχαριστήσει τους εθελοντές για τη γενναία πράξη τους, βρήκε την ευκαιρία να τους ζητήσει την άδεια κυκλοφορίας τού διασωστικού οχήματος, γνωρίζοντας, προφανώς, ότι το εν λόγω όχημα δεν διέθετε άδεια, όπως άλλωστε συμβαίνει και με όλα τα διασωστικά οχήματα όλης της χώρας. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι το κατασχεθέν πυροσβεστικό όχημα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για πυροσβεστική χρήση. 

«ΓΙΑ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ» ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

Μετά από το συμβάν αυτό, οι εθελοντές κάνουν λόγο για εκδικητική συμπεριφορά του αστυνομικού ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, συνάδελφοι του αστυνομικού φέρεται να αποδοκιμάζουν την ενέργειά του και να του έχουν ζητήσει, κατ’ επανάληψη, να διορθώσει το λάθος του και την πεισματική συμπεριφορά του απέναντι στη διασωστική ομάδα που είναι στελεχωμένη με 180 και πλέον εθελοντές και δραστηριοποιείται σε ένα πολυποίκιλο κοινωνικό και περιβαλλοντικό έργο, από το 1999 μέχρι και σήμερα. 

Με την κατάσχεση του οχήματος ο συγκεκριμένος αστυνομικός έχει ακυρώσει όλες τις προσπάθειες της εθελοντικής ομάδας για παρεμβάσεις σε τροχαία ατυχήματα, για διάσωση οδηγών, προστασία δασών, διάσωση αναβατών στον Όλυμπο, συμμετοχή σε ζητήματα πολιτικής προστασίας, ουσιαστική βοήθεια σε ακραία καιρικά φαινόμενα, αποφράξεις φρεατίων, κατασβέσεις πυρκαγιών, αποχιονισμό εθνικών οδών, καθαρισμό θαλασσίων υδάτων κλπ. 

ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 180 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΙΕΡΙΑ

Μάλιστα, εδώ και έναν μήνα υπάρχει πλέον αδυναμία παρέμβασης της εθελοντικής ομάδας σε διάφορα περιστατικά. Για παράδειγμα, η εθελοντική διασωστική ομάδα μη έχοντας πια στη διάθεσή της κανένα όχημα, δεν μπόρεσε να παρέμβει σε περιπτώσεις πυρκαγιών που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα σε αστικούς χώρους της Νότιας Πιερίας όπου είχαν ξεσπάσει φωτιές, με αποτέλεσμα να καταστραφούν περιουσίες. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πριν προκληθούν τα προσωπικά προβλήματα μεταξύ του αστυνομικού και του μέλους της εθελοντικής ομάδας, ο συγκεκριμένος αστυνομικός είχε αλλεπάλληλες φορές ειδοποιήσει την εθελοντική διασωστική ομάδα για καθαρισμό του εθνικού δικτύου μετά από ατυχήματα που είχαν σημειωθεί, αν και γνώριζε την ύπαρξη και χρήση του συγκεκριμένου εθελοντικού οχήματος, που τελικά πριν από έναν μήνα κατέσχεσε. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Γιώργος Κωτούλας
Διαβάστε περισσότερα...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας με τον Πρόεδρο του Σωματείου Εθνικών Μεταφορών για το θέμα των διοδίων

Την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου, επισκέφθηκε την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 στο γραφείο της στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ο πρόεδρος του Σωματείου Εθνικών Μεταφορών, Κωνσταντίνος Συρανίδης.  

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Συρανίδης επέδωσε στην Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας υπόμνημα για τα αυξημένα -όπως αναφέρεται στο κείμενο του υπομνήματος- τέλη διοδίων που πληρώνουν οι επαγγελματίες μεταφορείς τη στιγμή που δεν τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το παράπλευρο οδικό δίκτυο. 

Το υπόμνημα συνυπογράφουν η Ομοσπονδία Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών Κεντρικής Ελλάδος- Θεσσαλίας, το Σωματείο Φορτηγών Δ.Χ. Ν. Λαρίσης και το Σωματείο Φορτηγών Δ.Χ. Ν. Πιερίας και απευθύνεται προς τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Διονύσιο Ψωμιάδη, τον ΙΙεριφερειάρχη Θεσσαλίας, Κωνσταντίνο Αγοραστό, την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου, και την Αντιπεριφερειάρχη Λαρίσης, Ειρήνη Καραλαριώτου. 

Ο κ. Συρανίδης περιέγραψε με τα μελανότερα χρώματα τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι επαγγελματίες μεταφορείς και ειδικότερα οι μεταφορείς των όμορων νομών Λαρίσης και Πιερίας, που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά αγαθών μεταξύ των παραπάνω νομών, διαμέσου του οδικού άξονα «Κατερίνη – Λαρίσα» καθώς το κόστος των διοδίων που υποχρεούνται να καταβάλλουν είναι -όπως διαμαρτύρονται- υπέρογκο. 

Όπως επισημαίνεται στο υπόμνημα: «ένα φορτηγό αυτοκίνητο με τέσσερις (4) ή περισσότερους άξονες, για την απλή διαδρομή: «Λάρισα - Κατερίνη» ή και αντίστροφα, απόστασης 80 χιλιομέτρων, είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει σήμερα διόδια τέλη 22,40 ευρώ, δηλαδή 0,30 ευρώ ανά χιλιόμετρο (!), ενώ μόνο για τη διαδρομή «Κατερίνη Σκοτίνα» μήκους 22 χιλιομέτρων, υποχρεώνεται να καταβάλλει τέλη 1 0,70 ευρώ, δηλαδή κόστος 0,50 ευρώ ανά χιλιόμετρο (!).» 

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με το υπόμνημα που κατατέθηκε στην Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας: « στον οδικό άξονα: «Μαλιακός - Κλειδί», μήκους 230 χιλιομέτρων, αντιστοιχεί ένας (1) σταθμός διοδίων ανά σαράντα έξι (46) χλμ. διαδρομής, χωρίς μάλιστα να υπολογίζεται ο σταθμός διοδίων στο Αιγίνιο Πιερίας. Στον οδικό αυτό άξονα λειτουργούν συνολικά από το έτος 2008, πέντε (5) μετωπικοί σταθμοί διοδίων και ειδικότερα οι σταθμοί της Πελασγίας, του Μοσχοχωρίου, του Μακρυχωρίου, του Πυργετού και της Λεπτοκαρυάς. Από αυτούς, οι τέσσερις (4) σταθμοί λειτουργούν στα όρια των Νομών Λαρίσης και Πιερίας ενώ στη Φθιώτιδα λειτουργεί μόνο ένας σταθμός, αυτός της Πελασγίας. Από τους τέσσερις πιο πάνω σταθμούς διοδίων, οι τρεις (3) είναι εγκατεστημένοι μεταξύ των συνόρων των Νομών Λαρίσης και Πιερίας, και σε μήκος διαδρομής που δεν υπερβαίνει τα 35 χιλιόμετρα».

Την ίδια ώρα, «φρένο» σε κάθε κίνηση αντίστασης και αντίδρασης από τους μεταφορείς έχει βάλει ο Ν. 3920/2011, με τον οποίο επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 200,00 ευρώ και διοικητικές ποινές με αφαίρεση αδείας και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το αντίτιμο των διοδίων. 

Παράλληλα, μέσα από το υπόμνημά τους καταγγέλλουν τις παραχωρησιούχες εταιρείες, ότι παρόλο που τα έργα στον οδικό άξονα « Αθήνα- Θεσσαλονίκη» έχουν σταματήσει εδώ και περίπου έξι μήνες, αυτές εξακολουθούν να εισπράττουν τέλη διοδίων. 

Οι επαγγελματίες μεταφορείς ζητούν είτε να τους επιτραπεί η χρήση του παράπλευρου οδικού δικτύου είτε να τους διατεθεί κάρτα ελεύθερης διόδου στον οδικό άξονα, « Κατερίνη- Λάρισα». Διαφορετικά, όπως, τόνισε ο πρόεδρος του Σωματείου Εθνικών Μεταφορών, είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις. 

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, άκουσε με προσοχή τα δίκαια -όπως τα χαρακτήρισε-αιτήματα, διαπιστώνοντας ότι το πρόβλημα που ταλανίζει τον κλάδο των μεταφορέων είναι αρκετά σοβαρό. Η κ. Μαυρίδου εξέφρασε την πρόθεσή της να ενεργήσει για την εξεύρεση λύσης τονίζοντας ότι θα εισηγηθεί για το εν λόγω θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Διαβάστε περισσότερα...

Δ.ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ - Σεμινάριο κατασκευής παραδοσιακής κούκλας διοργανώνει ο Δ.Δίου-Ολύμπου

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
Σεμινάριο για κατασκευή παραδοσιακής κούκλας 
* ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 19, 20 ΚΑΙ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ. 
* ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΚΕΚΑ ΕΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ Η κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥ 

Ένα ενδιαφέρον όσο και πρωτότυπο σεμινάριο για κατασκευή παραδοσιακής κούκλας διοργανώνει ο δήμος Δίου-Ολύμπου σε συνεργασία με τον πολιτιστικό όμιλο Λιτοχώρου το τριήμερο 19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2011, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, στο Λιτόχωρο. Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε δύο ομάδες. 

Συγκεκριμένα, η πρώτη ομάδα θα λειτουργεί από τις 9:00 το πρωί έως τις 2:00 το μεσημέρι ενώ η δεύτερη ομάδα θα λειτουργεί από τις 5:00 το απόγευμα έως τις 10:00 το βράδυ. Οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας του σεμιναρίου θα έχουν καταρτιστεί κατάλληλα πάνω στο αντικείμενο που θα έχουν εκπαιδευτεί. Το κόστος συμμετοχής είναι 20€. Εισηγήτρια και υπεύθυνη του προγράμματος θα είναι η κ. Βαρβάρα Γκέκα. Την καλλιτεχνική επιμέλεια θα έχει η κ. Ελευθερία Κίτσιου. Επίσης, την ενδυματολογική επιμέλεια θα έχει η κ. Βαρβάρα Γκέκα. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
Τα υλικά που θα χρειαστούν στο σεμινάριο και που θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι συμμετέχοντες είναι τα εξής: Βαμβακερά υφάσματα (παλιά σεντόνια, μπλούζες), ένα ψαλίδι, βελόνες ραψίματος, δύο διχάλες ξύλου ύψους περίπου 60 cm, ένα ρολό γυψογάζας, διάφορα χρώματα κλωστές, ένα μέτρο ατσαλόσυρμα καθώς και πέντε κουκούλια μεταξοσκώληκα.

Όσες και όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή ή επιθυμούν περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο αντιδημαρχίας πολιτισμού του δήμου Δίου-Ολύμπου. Τηλέφωνο επικοινωνίας:2351 351 003 – E-mail: dion@dion.gr
Διαβάστε περισσότερα...