Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Tο κείμενο συμφωνίας μεταξύ των τριών πολιτικών Αρχηγών που συμμετέχουν στην κυβέρνηση.

Σημεία προγραμματικής σύγκλισης
Προοίμιο
Η κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης που θα δημιουργηθεί με τη στήριξη των τριών κομμάτων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ) θα έχει πλήρεις αρμοδιότητες και χρονικό ορίζοντα όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Στόχος της είναι να αντιμετωπίσει την κρίση, να ανοίξει το δρόμο της Ανάπτυξης και να αναθεωρήσει όρους της Δανειακής Σύμβασης (Μνημονίου), χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, ούτε την παραμονή της στο ευρώ. Και, ασφαλώς, χωρίς να αμφισβητήσει τους αυτονόητους στόχους μηδενισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος, ελέγχου του χρέους και εφαρμογής των διαρθρωτικών αλλαγών που έχει ανάγκη η χώρα.

Στόχος επίσης είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες για να βγει οριστικά η χώρα από την κρίση, καθώς κι από την ανάγκη εξάρτησης από δανειακές συμβάσεις στο μέλλον.

Η νέα κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης θα είναι όσο το δυνατόν πιο μικρή, λειτουργική και επιτελικού χαρακτήρα.

Δεν θα αποτελείται από «φέουδα» κομματικών επιρροών, θα λειτουργεί ενιαία, θα στηρίζεται στην διαφάνεια, στις προγραμματικές συμφωνίες των κομμάτων που την στηρίζουν και στη στελέχωση όλου του διοικητικού μηχανισμού με αξιοκρατικά κριτήρια.

Επίσης, θα στηρίζεται στην ευελιξία, ώστε επί μέρους διαφωνίες που μπορεί να υπάρξουν, να μην αναστέλλουν ούτε το έργο της ούτε τη συναίνεση που είναι απαραίτητη για τη συνέχιση του έργου της.

Τέλος, με πρωτοβουλία της νέας κυβέρνησης και του Προεδρείου της Βουλής, θα αλλάξει ο Κανονισμός Λειτουργίας της, ώστε να προσαρμοστεί η άσκηση νομοθετικού έργου και ο Κοινοβουλευτικός έλεγχος στις νέες συνθήκες των κυβερνήσεων συνεργασίας. Έτσι θα αναβαθμιστεί και ο ρόλος του Κοινοβουλίου.

Βάση της νέας κυβέρνησης συνεργασίας είναι η σύγκλιση απόψεων που υπήρξε και καταγράφηκε στα εξής ζητήματα, ευρύτερων κατευθύνσεων και άμεσης πολιτικής προτεραιότητας, χωρισμένα στα εξής κεφάλαια-κατηγορίες:  

Ζητήματα αναθεώρησης όρων της Δανειακής σύμβασης.
- Ζητήματα Αναπτυξιακής Ανασυγκρότησης, Κοινωνικής Προστασίας και πολιτικών που δεν συνδέονται με το Μνημόνιο.
- Άμεσες οικονομικές προτεραιότητες
- Συμφωνία για αλλαγές στο πολιτικό σύστημα της χώρας και στο κράτος.
- Μέτρα για Ασφάλεια και Παράνομη μετανάστευση.
- Ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής.

Α. Ζητήματα για Αναθεώρηση δανειακής σύμβασης:
1. Παράταση του χρόνου δημοσιονομικής προσαρμογής κατά δύο τουλάχιστον χρόνια. Ο δημοσιονομικός στόχος για το τέλος της περιόδου προσαρμογής κατανέμεται σε περισσότερα οικονομικά έτη, για τη στήριξη της ζήτησης, της ανάπτυξης, της απασχόλησης. Έτσι, ο τελικός δημοσιονομικός στόχος μπορεί να επιτευχθεί χωρίς επί πλέον περικοπή μισθών και συντάξεων ή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, αλλά με την περιστολή της σπατάλης και την στοχευμένη καταπολέμηση της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, καθώς και μέσα από τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του κράτους και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
2. Η συλλογική αυτονομία και η ισχύς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας επανέρχεται στο επίπεδο που προσδιορίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, σύμφωνα με το οποίο το ύψος του μισθού στον ιδιωτικό τομέα συμφωνείται μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Αυτό περιλαμβάνει και την ρύθμιση του κατώτατου μισθού που προβλέπεται στη ρύθμιση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
3. Αποκατάσταση αδικιών (χαμηλοσυνταξιούχοι, πολυτεκνικά επιδόματα κλπ.) με άμεσα δημοσιονομικά ισοδύναμα.
4. Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσων φορολογουμένων για φέτος, ώστε να μην ξεπερνούν το 25% του εισοδήματός τους (τα υπόλοιπα σε δύο ετήσιες δόσεις).
5. Επέκταση του επιδόματος ανεργίας για ένα ακόμα χρόνο (1+1) από κοινοτικούς πόρους.
6. Επέκταση του επιδόματος ανεργίας και σε μη μισθωτούς (αυτο-απασχολούμενους, επιτηδευματίες κλπ.) που έχασαν τις δουλειές τους, εφ’ όσον πληρούν εισοδηματικά κριτήρια (επίσης από κοινοτικούς πόρους).
7. Σταδιακή αύξηση του αφορολόγητου ορίου στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους στα πλαίσια του Εθνικού Φορολογικού Συστήματος με κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης, ιδιαίτερα για τους μισθωτούς (συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων έργου που υποκρύπτουν συμβάσεις εργασίας) και τους συνταξιούχους.
8. Μείωση των εξής φορολογικών συντελεστών:
- ΦΠΑ για την εστίαση στην προηγούμενη κλίμακα.
- ΦΠΑ για αγροτικά εφόδια, σπόρους, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σε χαμηλά κλιμάκια.
9. Όχι απολύσεις στο δημόσιο.
10. Αντικατάσταση του Ειδικού Τέλους Ακινήτων και όλων των φόρων επί της Ακίνητης Περιουσίας με ενιαίο προοδευτικό φόρο.
11. Αγροτική Τράπεζα: Επανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανσή της. Διαφύλαξη του χαρτοφυλακίου υποθηκών αγροτικής γης.
Γενική επιδίωξη, όχι άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, όχι άλλοι φόροι.

Β. Ζητήματα Αναπτυξιακής Ανασυγκρότησης, Κοινωνικής Προστασίας και πολιτικών που δεν συνδέονται με το Μνημόνιο
1. Διαμόρφωση εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης της χώρας με νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο. Επανακαθορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων στους κρίσιμους και συμπληρωματικούς τομείς (αγροτική παραγωγή, τρόφιμα, μεταποίηση καινοτομία), αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων ( ενέργεια, τουρισμός, ορυκτός πλούτος, ναυτιλία). Ενίσχυση της Περιφερειακής διάστασης της ανάπτυξης και δημιουργία τοπικών συμφωνιών (με έμφαση στο τρίπτυχο ελληνικά προϊόντα- τουρισμός – πολιτισμός).
2. Αξιοποίηση κάθε επενδυτικού πόρου και δυνατότητας με την απελευθέρωση των μεγάλων έργων του ΕΣΠΑ, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την αποδέσμευση και αξιοποίηση (και όχι εκποίηση) της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου (τίτλοι, χρήσεις γης συντελεστές δόμησης, μορφές χρηματοοικονομικής εκμετάλλευσης). Ο χωροταξικός σχεδιασμός θα εναρμονίζει τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Παράλληλα διεκδίκηση συμπληρωματικών αναπτυξιακών πόρων σε εφαρμογή των διακηρύξεων του Συμβουλίου Κορυφής της Ε.Ε. Σύνδεση στρατηγικών παρεμβάσεων με τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας με υψηλό εισοδηματικό πολλαπλασιαστή.
3. Διεκδίκηση του μέγιστου δυνατού προϋπολογισμού για τη νέα ΚΑΠ και δίκαιη κατανομή πόρων προσανατολισμένη στην αγροτική παραγωγή με προτεραιότητα τη κτηνοτροφία και τα τρόφιμα.
-Πρώτος στόχος η μετατροπή του αρνητικού ισοζυγίου εισαγωγών-εξαγωγών στον αγροτικό τομέα σε θετικό.
-Αξιοποίηση του ρεύματος επιστροφής στην ύπαιθρο με παροχή κινήτρων, με παραχώρηση γης σε νέους αγρότες αλλά και ενεργούς αγρότες και συνεταιρισμούς
-Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών και εγγυοδοτικών μέσων.
-Ίδρυση Ταμείου Ενίσχυσης Αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων.
-Παρεμβάσεις στο κύκλωμα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, με στόχο την προστασία του παραγωγού και του καταναλωτή.
-Λειτουργία Δημοπρατηρίων, συμβατικών και ηλεκτρονικών κατά αυτοδιοικητική περιφέρεια.
-Ενίσχυση της συμβολαιακής γεωργίας
-Θέσπιση του «αγροτικού πετρελαίου» με τη δημιουργία κάρτας αγρότη.
-Εκσυγχρονισμός και εξυγίανση των συνεταιρισμών.
4. Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
-Ενεργοποίηση των Κοινοτικών Προγραμμάτων.
-Ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά μετά από την ανακεφαλαιοποιηση των τραπεζών με διάφορους πρόσφορους τρόπους: Ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης μέσω του Ενιαίου Ταμείου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, του «εργαλείου ρευστότητας», της αποκλιμάκωση επιτοκίων χορηγήσεων κλπ.
-Αναμόρφωση των κανόνων του «Τειρεσία», προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης.
Επίσπευση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον επιχειρηματικό κόσμο. Εφαρμογή της αρχής συμψηφισμού οφειλών από και προς το Δημόσιο. Αναστολή κάθε προστίμου και διακανονισμός, όταν υπάρχει χρέος του Δημοσίου.

5. Αποκατάσταση του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστικών ταμείων με ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και πόρους δημόσιας περιουσίας. Εφαρμογή της χρηματοοικονομικής πρότασης που έχει γίνει δεκτή και από τους ομολογιούχους-φυσικά πρόσωπα και από το Λογιστήριο του κράτους.
6. Άμεση προτεραιότητα έχουν και πρόσθετα μέτρα κοινωνικής προστασίας για πολίτες και νοικοκυριά
-Για όλους καθολική υγειονομική προστασία χωρίς προϋποθέσεις (ένσημα, χρόνος ασφάλισης)
-Για τους ανέργους, ιδιαίτερα τους νέους, αξιοποίηση ειδικών προγραμμάτων κοινωνικής εργασίας (αυτεπιστασία Δήμων, προγράμματα κατάρτισης, θεσμοί κοινωνικής μέριμνας)
-Για τους δανειολήπτες εφαρμογή της ρύθμισης ότι: «η δόση δεν ξεπερνά το 30% του μηνιαίου εισοδήματος», με την εξαίρεση των υψηλών εισοδημάτων. Επέκταση της ρύθμισης σε ατομικές μικρές επιχειρήσεις.
-Για τα νοικοκυριά, καταπολέμηση της ακρίβειας με κάθε πρόσφορο μέτρο: σπάσιμο των καρτέλ, έλεγχος ενδο-ομιλικών συναλλαγών κλπ.
-Για τα ΑΜΕΑ ενίσχυση επιδομάτων από κοινοτικούς πόρους. Ενοποίηση και εξορθολογισμός επιδομάτων – ουσιαστικός έλεγχος.

Γ. Άμεσες οικονομικές προτεραιότητες

1. Νέο Φορολογικό Σύστημα:
-Με ευρεία συναίνεση και σταθερότητα για το επόμενα δέκα χρόνια.
-Με θέσπιση περιουσιολογίου και «πόθεν έσχες».
-Με δίκαιη και αναλογική κατανομή των φόρων
-Με διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ταυτόχρονα με τη σταδιακή μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, πάταξη της φοροδιαφυγής και της παρα-οικονομίας.
-Με μείωση των έμμεσων φόρων, συντελεστών ΦΠΑ κλπ.
-Με οριστική κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αντικατάσταση τους από απλούς κανόνες απεικόνισης συναλλαγών.
2. Αποκρατικοποιήσεις:
-Διαδικασία αποκρατικοποιήσεων – εγγυήσεις διαφάνειας.
-Σύνδεση με την ανάπτυξη και όχι μόνο με εισπρακτικούς στόχους.
-Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τις ρυθμιστικές αρχές
Διατήρηση της κυριότητας του κράτους στα δίκτυα και αξιοποίηση του θεσμού των συμβάσεων παραχώρησης για βασικές υποδομές.
-Επίσπευση με άμεσες ενέργειες, κυρίως των περιπτώσεων όπου η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα συνδέεται με επενδύσεις σε υποδομές και θέσεις εργασίας. Π.χ. λειτουργικό έργο ΟΣΕ.
3. Κατάργηση – συγχώνευση δημοσίων οργανισμών και φορέων:
Στόχος να μη γίνουν απολύσεις μόνιμου προσωπικού, αλλά σοβαρές οικονομίες από μη μισθολογικό λειτουργικό κόστος και μείωση γραφειοκρατίας.
4. Δημόσια Υγεία:
Επείγοντα μέτρα για αποκατάσταση ομαλού εφοδιασμού νοσοκομείων και ασθενών σε φάρμακα, αποκατάσταση λειτουργίας ΕΟΠΥΥ. Ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου. Συνέχιση μείωσης της φαρμακευτικής και νοσοκομειακής δαπάνης.
5. Άμεσα μέτρα καταπολέμησης σπατάλης και διαφθοράς
(εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών και διαχείρισης υλικού).

Δ1.Συμφωνία για αλλαγές-εξυγίανση στο πολιτικό σύστημα και αναδιοργάνωση του κράτους – δημόσιας διοίκησης.
Η ριζική αλλαγή του πολιτικού συστήματος και η αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προώθηση ενός προγράμματος αλλαγών στη χώρα .
Προτεραιότητες είναι:

α) Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος
-Ψήφιση νόμου για αναδρομικό έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων όσων διετέλεσαν αρχηγοί κομμάτων, υπουργοί, υφυπουργοί, Γ.Γ Υπουργείων, ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί, οι οποίοι διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα από το 1974 μέχρι σήμερα. Ο νόμος να προβλέπει και να εξασφαλίζει διοικητικά την επιβολή ποινών και τη δήμευση περιουσιών για όσους τα περιουσιακά τους στοιχεία δεν δικαιολογούνται από τα νόμιμα εισοδήματά τους.
-Αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για ευθύνη υπουργών και υπαγωγή των περιπτώσεων οικονομικών εγκλημάτων υπουργών στις διατάξεις του νόμου για τους καταχραστές του Δημοσίου και της καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
-Κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας για τα θέματα που δεν έχουν σχέση με την πολιτική δραστηριότητα.

-Υποστήριξη του έργου του βουλευτή χωρίς προνόμια και ατέλειες. Κατάργηση της αποζημίωσης για συμμετοχή στις επιτροπές της Βουλής.
-Ορισμός πλαφόν στο συνολικό ποσό που λαμβάνουν από συνταξιοδοτικά ταμεία οι βουλευτές. Για τους νεοεισερχόμενους βουλευτές κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης και συνταξιοδότηση μόνον από τον ασφαλιστικό τους φορέα, όπως ο κάθε πολίτης, και εφόσον θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
-Επανεξέταση όρων και προϋποθέσεων για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Μείωση της επιχορήγησης των πολιτικών κομμάτων. Πλήρης έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών από ανεξάρτητο θεσμικό όργανο.
-Δραστικός περιορισμός του αριθμού των ειδικών συμβούλων και συνεργατών των υπουργών, Γενικών Γραμματέων και βουλευτών.
-Δημιουργία θεσμικού πλαισίου που θα ρυθμίζει τα ζητήματα των ΜΜΕ και τις αδειοδοτήσεις. Δημόσια τηλεόραση ανεξάρτητη, που θα ελέγχεται και θα λογοδοτεί στην Επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής, η οποία θα διορίζει και τα εκτελεστικά όργανα της διοίκησής της. Διαφανής οικονομική διαχείριση και εξασφάλιση της διάθεσης τυχόν πλεονασμάτων από τις χρήσεις στην παραγωγή ελληνικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.
-Μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη: Βελτιώσεις για ταχύτερη απονομή. Εξωδικαστική επίλυση των διαφορών. Κωδικοποίηση του δικαίου. Απεμπλοκή της εκτελεστικής εξουσίας από την επιλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης και κατοχύρωση του Αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων.
–Συνολική στρατηγική για χτύπημα γραφειοκρατίας
–Συνολική στρατηγική για χτύπημα φοροδιαφυγής.
– Συνολική στρατηγική για την Ενέργεια και τη διαχείριση Υδάτινων πόρων (ρυθμιστικό πλαίσιο, ρυθμιστικές αρχές και μακροχρόνιος προγραμματισμός)

β) Ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης

-Αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας Κυβέρνησης και υπουργείων: Κεντρικός διυπουργικός συντονισμός των καθημερινών οριζόντιων αποφάσεων. Ενίσχυση της επιτελικότητας, του συντονισμού και του ελέγχου της εφαρμογής δημοσίων πολιτικών.
-Ενίσχυση της αυτοτέλειας της δημόσιας διοίκησης από τις πολιτικές αλλαγές: Δραστική μείωση του αριθμού των γενικών διευθύνσεων και ορισμός γενικών διευθυντών με 5ετή θητεία και μισθό ίσο με του Γενικού γραμματέα.
-Περιορισμός της πολυνομίας και εξάλειψη της σύγκρουσης νομοθετημάτων. Πάταξη της διαφθοράς μέσω της ενίσχυσης πρακτικών διαφάνειας και νομοθέτησης νέου αυστηρότερου πειθαρχικού δίκαιου και κυρίως εφαρμογή του στην πράξη.
-Αντικειμενικές και διαφανείς διαδικασίες προαγωγής. Διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης υπηρεσιών και προσωπικού. Θεσμοθέτηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας. Σύνδεση του προϋπολογισμού που δίδεται σε κάθε δημόσια υπηρεσία με τους στόχους και την απόδοση.
-Οργανωτικός και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός.

Δ2. Για Παράνομη μετανάστευση και Ασφάλεια:

1.Αναβάθμιση φύλαξης συνόρων.
2. Αναβάθμιση αρμοδιοτήτων-δικαιοδοσιών FRONTEX
3. Πρωτοβουλία σε Ευρώπη (και με πυρήνα τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου) για:
– αλλαγή Συμφωνίας Δουβλίνου-ΙΙ
– και κοινή πολιτική επαναπατρισμού.
4. Διασπορά των παράνομων μεταναστών σε κέντρα φιλοξενίας ως τον επαναπατρισμό τους.
5. Επιτάχυνση εξέτασης των αιτήσεων ασύλου.
6. Προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου για απόδοση Ιθαγένειας σε συνδυασμό με τις σύγχρονες εξελίξεις και σε αντιστοίχηση με τα ισχύοντα σε ευρωπαϊκές χώρες με παρόμοια προβλήματα (Ευρωπαϊκός Νότος).
7. Επιλογή υψίστης κυβερνητικής προτεραιότητας η ασφάλεια του πολίτη. Με τις απαραίτητες προσαρμογές νομικού, επιχειρησιακού και σωφρονιστικού πλαισίου, ώστε να ελεγχθεί η εγκληματικότητα και να σταματήσει η ατιμωρησία. Βασική αρχή η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, αλλά και η πεποίθηση ότι η ίδια η Ασφάλεια είναι κι αυτή ουσιώδες δικαίωμα των πολίτη και υποχρέωση της δημοκρατικής πολιτείας. Μόνο έτσι θα ελεγχθούν και τα κρούσματα αυτοδικίας.

Ε. Ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής
1. Συστηματική προετοιμασία για ανακήρυξη ΑΟΖ στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου και της διεθνούς πρακτικής, ώστε να επισπευσθεί η εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου.
2. Ενεργός προώθηση κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής για όλα τα περιφερειακά ζητήματα του Ευρωπαϊκού Νότου.
3. Ενίσχυση όλων των παραδοσιακών συμμαχιών της Ελλάδας και αναζήτηση νέων περιφερειακών ερεισμάτων για την κατοχύρωση-προώθηση εθνικών συμφερόντων. Η ενεργός διπλωματία είναι απαραίτητη εν όψει και των εξελίξεων σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα παραδοσιακά επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονιάς με όλο τον περίγυρό της.
4. Αναβάθμιση του ρόλου της χώρας ως σταθεροποιητικού παράγοντα στην περιοχή της.
Τελική παρατήρηση: Πέρα από την συναίνεση που σημειώθηκε σε όλα τα παραπάνω, υπάρχουν και ζητήματα στα οποία δεν προχώρησε ακόμα ο διάλογος. Στα ζητήματα αυτά και σε άλλα που θα προκύψουν στο μέλλον, θα συνεχιστεί η προσπάθεια συνεννόησης, ώστε η συναινετική βάση της νέας διακυβέρνησης να ενισχύεται συνεχώς».
Διαβάστε περισσότερα...

Αντώνη, κάνε «ένα βήμα πιό γρήγορο απ’ τη φθορά»

Από το Antinews:
Η πιο μεγάλη μάχη είναι αυτή που έρχεται…
Αλήθεια, ποιος θα στοιχημάτιζε, αμέσως μετά τις εκλογές του 2009, ότι σε λιγότερο από τρία χρόνια ο αρχηγός της ΝΔ θα ήταν και πάλι πρωθυπουργός; Ποιοί, πέραν των φανατικών φίλων του πίστευαν τότε ότι ο Αντώνης Σαμαράς που μόλις είχε βγει από μια πολύχρονη πολιτική ερημιά θα ήταν σήμερα ο πρωθυπουργός της Ελλάδας;

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του … τόπου που Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατέρρευσε πριν την ….ώρα της, δηλαδή πρίν εξαντλήσει την …οκταετία της. Από την άποψη αυτή ο κ. Σαμαράς πιστώνεται ότι πήρε ένα κόμμα διαλυμένο και μέσα από συμπληγάδες το έφερε και πάλι στην εξουσία.

Όμως, τα δύσκολα τώρα αρχίζουν!

Εδώ στο Antinews δεν κρυφτήκαμε τα τελευταία χρόνια. Είπαμε ξεκάθαρα τις απόψεις μας. Διατυπώσαμε φανερά και την προτίμησή μας προς τον κ Σαμαρά. Έτσι αισθανόμαστε, ότι ο … αγώνας δικαιώθηκε, αλλά ως γνωστόν η πιο σημαντική μάχη είναι πάντα η επόμενη. Και για μας μεγαλύτερη σημασία έχει να κερδίσει ο κ. Σαμαράς την επόμενη μάχη που έχει να κάνει με τη σωτηρία και την ανόρθωση της πατρίδας μας.

Αναμφίβολα παραλαμβάνει μια χώρα σε οριακή κατάσταση. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι εναντίον για αυτό και η αποστολή του αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Εμείς αυτήν την αποστολή θα τη στηρίξουμε. Και η καλύτερη μορφή στήριξης δεν είναι παρά μόνο εκείνη που γίνεται χωρίς ιδιοτέλεια. Και χωρίς υστερικές κραυγές.

Αντιλαμβανόμαστε ό,τι η κυβέρνηση που ορκίστηκε χθες ήταν αποτέλεσμα συμβιβασμών και ισορροπιών. Αναμενόμενο, λόγω των εταίρων. Όμως, αλίμονο αν ο νικητής των εκλογών, καταστεί όμηρος του τρίτου και του έκτου κόμματος.

Τα αρνητικά…

Η Κυβέρνηση δεν είναι αυτή ακριβώς την οποία περιμέναμε. Και εξηγούμαστε.

Δεν περιμέναμε να οριστεί «τσάρος» της Οικονομίας ένας τεχνοκράτης που μας φέρνει στο μυαλό τις χειρότερες μέρες του «σημιτικού εκσυγχρονισμού». Ο κ. Ράπανος θήτευσε στο ΟΤΕ, ήταν Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων επι Σημίτη και από το 2009 προΐστατο της Εθνικής Τράπεζας! Τι έργο πρόσφερε στην Τράπεζα ώστε να προαχθεί σε «τσάρο» της οικονομίας; Η ΝΔ δεν μπορούσε, τόσο καιρό, να βρει ένα πρόσωπο το οποίο θα συμβόλιζε μια νέα αρχή χωρίς αναφορές στο πρόσφατο παρελθόν; Για να μην μιλήσουμε για την θητεία του στον ΟΤΕ, όπου βεβαίως με κανέναν τρόπο δεν τίθεται σε αμφισβήτηση η εντιμότητά του, αλλά η ικανότητά του να αντιλαμβάνεται τι γίνεται πίσω … από την πλάτη του.
Προκαλεί αρνητική εντύπωση η ταχύτητα ορισμένων επιτελικών στελεχών της ΝΔ, που άρον-άρον έσπευσαν να εγκαταλείψουν τις κομματικές τους θέσεις για να καταλάβουν υπουργικές!
Αναμέναμε από ορισμένα κορυφαία στελέχη να επιλέξουν να ριχτούν στη μάχη της καθημερινότητας που καίει τους πολίτες και όχι να αναζητούν την ασφάλεια υπουργείων χωρίς …φθορά για να κτίσουν το προφίλ τους.
Είναι κακό σημάδι η εμμονή ορισμένων – και από το πρωθυπουργικό περιβάλλον – με τα μήντια και την τηλεόραση, Μόνον ανασφάλεια δείχνουν έτσι.
Είναι αρνητικό ό,τι η ΝΔ βρήκε μόνο μια γυναίκα άξια για να αναλάβει υπουργικό αξίωμα!
Δεν μπορούμε να πούμε ότι μας ενθουσίασε που είδαμε υπουργούς που δεν κατάφεραν και πολλά στην προηγούμενη θητεία τους να επανέρχονται σε …οικεία λημέρια.
Το υπουργικό σχήμα μικρό δεν είναι, ευέλικτο θα αποδειχτεί στην πορεία αν είναι , αλλά η δέσμευση για διαχωρισμό μεταξύ βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας …ετεροχρονίστηκε!
Επισημαίνουμε επίσης ότι σε αντίθεση με τη ΝΔ που στην Κυβέρνηση Παπαδήμου είχε συμμετάσχει με κορυφαία στελέχη, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ επέλεξαν να …υποβαθμίσουν τη παρουσία τους και το έκαναν προφανώς για να κρατήσουν …πισινή για τα δύσκολα που έρχονται.

Το σύστημα Σαμαρά

Είναι αλήθεια, ότι η πρώτη ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, ήταν θετική. Όχι μόνο επειδή με δυο κινήσεις, όπως τη μείωση του μισθού των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου κατά 30% και τον περιορισμό της χρήσης των κρατικών αυτοκινήτων από την κυβέρνηση και τα μέλη της δημόσιας διοίκησης, ικανοποίησε το λαϊκό αίσθημα, αλλά κυρίως γιατί το σύστημα άσκησης εξουσία που περιέγραψε δημιουργεί προσδοκίες για κάτι καλύτερο.

Ενδεικτικά, επισημαίνουμε, τα εξής:

Την έμφαση στην αποτελεσματικότητα.
Την απόφαση του να τεθεί χρονο-στοχοδιάγραμμα σε κάθε Υπουργείο
Την ξεκάθαρη εξήγηση ότι «η κυβέρνηση, παρά τη διακομματική της σύνθεση, είναι ενιαία. Δεν υπάρχουν κομματικά φέουδα, ούτε κομματικά στεγανά. Ένα είναι το «αφεντικό» μας: ο ελληνικός λαός! Κι ένας είναι ο στόχος μας: να τον υπηρετούμε!»
Την διαβεβαίωση ότι «πρέπει να δείξουμε και εντός και εκτός Ελλάδας ότι σήμερα κάτι ξεκίνησε να αλλάζει στη χώρα μας.»
Τη δέσμευση ότι «οφείλουμε να κάνουμε τη διαφορά από την αρχή. Κι αυτό ακριβώς θα κάνουμε, κι αυτή είναι η πρώτη μας δέσμευση! Κι όπως θα μάθουν όλοι, εμείς τις δεσμεύσεις μας θα τις κρατάμε.»
Την προειδοποίηση ότι «η επικοινωνιακή διαχείριση να συντονίζεται κεντρικά. Για να μην υπάρχουν παραφωνίες» και την προτροπή προς τους Υπουργούς να αποφεύγουν τα ...κανάλια!
Τέλος, το μέτρο σύγκρισης, που έθεσε για όλους, κλείνοντας την ομιλία του: «Να ξέρετε πως ό,τι κάνουμε, η ιστορία θα μας κρίνει αυστηρά. Να ξέρετε, ακόμα, πως πριν μας κρίνει η ιστορία θα μας κρίνει ο λαός, ακόμα αυστηρότερα. Αλλά το σημαντικό είναι εμείς οι ίδιοι να κρίνουμε τους εαυτούς μας ακόμα πιο αυστηρά. Μόνο έτσι θα επιτύχουμε: Όταν εμείς οι ίδιοι είμαστε ο πιο αυστηρός κριτής του έργου μας, απ’ όλους τους άλλους!»

Η επόμενη ημέρα…

Η «επανίδρυση του κράτους» που επαγγέλθηκε ο Κώστας Καραμανλής απέτυχε να γίνει πράξη επειδή η τότε κυβέρνηση δεν τόλμησε να συγκρουστεί με το βαθύ κράτος του ΠΑΣΟΚ και τις συντεχνιακές πρακτικές και αντιλήψεις που τορπιλίζαν και συνεχίζουν να αντιστέκονται σε κάθε αλλαγή. Μεγάλο μέρος αυτού του «κράτους» ήδη μετακόμισε στο ΣΥΡΙΖΑ και η νέα κυβέρνηση θα το βρεί μπροστά της με το φανατισμό ….νεοπροσύλητου.

Από την άλλη, εκδηλώνονται ήδη οι πρώτες υποχωρήσεις και συμβιβασμοί στα καυτά θέματα της αντιμετώπισης της λαθρομετανάστευσης και της τιμωρίας των ενόχων του Μνημονίου. Αντιλαμβανόμεθα κάποιες παραχωρήσεις, αλλά αδυνατούμε να κατανοήσουμε μια δραματική υποχώρηση. Θα ανακύψει μείζον ζήτημα αξιοπιστίας και θα συντηρήσει τον εκ δεξιών λαϊκισμό. Πέραν φυσικά των τεράστιων προβλημάτων που θα συνεχίσουν να προκαλούνται για την χώρα και κυρίως τον απλό πολίτη.

Κατά την γνώμη μας ακόμα πιο σημαντικές και από τα υπουργεία, είναι οι επιλογές που θα γίνουν για τις θέσεις των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, τις ΔΕΚΟ, τις κρατικές Τράπεζες, αλλά και σε άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες (π.χ. ΙΚΑ, ΕΡΤ, ΣΔΟΕ, ΟΠΑΠ κ.λ.π) που για χρόνια λυμαίνονταν το ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, επειδή η Κυβέρνηση αυτή δεν έχει ούτε μια μέρα περίοδο χάριτος, πρέπει να αρχίσει από την πρώτη ημέρα να μας αιφνιδιάζει με πρωτοβουλίες. Να κάνει το πρώτο βήμα, αντί να περιμένει …υποδείξεις.

Να βγούμε, επιτέλους, μια φορά μπροστά , αντί να περιμένουμε το μοιραίο.

Η κυβέρνηση Σαμαρά θα πετύχει μόνον «αν κάνει ένα βήμα πιό γρήγορο απ’ τη φθορά» στην οποία έχουμε εγκλωβιστεί εδώ και χρόνια….

Antinews
Διαβάστε περισσότερα...

Δ.Κ.ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - Μήνυμα του προέδρου τής Δ.Κ. Λιτοχώρου για την αθώωση του Γ.Παπαθανασίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΩΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Γ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Δημήτρης Ανδριάς: Ευτυχές το τέλος της δικαστικής περιπέτειας που μας ταλάνιζε

Μετά τη σημερινή αθώωση του δημάρχου Δίου-Ολύμπου, Γιώργου Παπαθανασίου, από το Εφετείο Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Λιτοχώρου, Δημήτρης Ανδριάς, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Τελείωσε σήμερα, Παρασκευή 22/6/2012, μια δικαστική περιπέτεια που ταλάνιζε και δίχαζε την κοινότητα του Λιτοχώρου. Ως γνωστόν, ο αιρετός δήμαρχος, Γιώργος Παπαθανασίου, αθωώθηκε παμψηφεί (3 – 0) από το Εφετείο Θεσσαλονίκης.
Ως πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Λιτοχώρου και διερμηνεύοντας τα αισθήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων τού Λιτοχώρου, εκφράζω μεγάλη ικανοποίηση για το αποτέλεσμα της Δίκης. Θέλω δε να συγχαρώ τον Δήμαρχο Δίου-Ολύμπου, Γιώργο Παπαθανασίου, για τη θετική εξέλιξη που είχε αυτή η δικαστική διαδικασία και να του ευχηθώ καλή δύναμη και κουράγιο στο δύσκολο έργο του.
Θα ήταν όμως μεγάλη παράλειψη αν δεν έδινα συγχαρητήρια και στον κ. Γιώργο Φαρμάκη, ο οποίος επί 13 μήνες έδωσε τον καλύτερο εαυτό του κατά τη διάρκεια της θητείας του ως αναπληρωτής δήμαρχος. Προσωπικά τον ευχαριστώ για τη συμπαράσταση που μου παρείχε.
Τέλος, θέλω να τονίσω ότι όλοι μας πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας από αυτή την περιπέτεια, πρέπει αυτή η περιπέτεια να μας προβληματίσει και να μας κάνει σοφότερους». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
Δημήτρης Ανδριάς

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Επιτυχής η εκδήλωση βράβευσης ποδοσφαιρικών αθλητικών σωματείων από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Δράσεις και ενέργειες που προάγουν τον αθλητισμό εντάσσονται στο γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό της Π.Ε.Πιερίας, τόνισε η Σοφία Μαυρίδου


Εκδήλωση βράβευσης ποδοσφαιρικών αθλητικών σωματείων της Πιερίας διοργάνωσαν από κοινού η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012, στο εστιατόριο «Ο Νίκος» - beach bar «Χαλαρά» στην Παραλία Παντελεήμονα.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας πάντα με οδηγό το αθλητικό ιδεώδες, υποστηρίζει δράσεις που συμβάλουν στην καλλιέργεια, ανάδειξη και προώθηση του αθλητισμού, που αποτελεί κύριο παράγοντα τόσο της κοινωνικής όσο και της πολιτιστικής ανάπτυξης ενός τόπου.

Με πρωτοβουλία της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, Σοφίας Μαυρίδου, διοργανώθηκε η εκδήλωση προκειμένου να βραβευθούν ποδοσφαιρικά αθλητικά σωματεία της Πιερίας για την άνοδό τους σε υψηλότερες κατηγορίες του πρωταθλήματος και να τιμηθούν για τη σημαντική προσφορά τους στον τομέα του αθλητισμού. Παράλληλα, στην εκδήλωση τιμήθηκαν και ομάδες της Πιερίας που συνεισφέρουν στον πιερικό αθλητισμό.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας στηρίζει τον αθλητισμό και όλες τις προσπάθειες που προάγουν τα ιδεώδη και τις αξίες του. Δράσεις και ενέργειες που προάγουν τον αθλητισμό εντάσσονται στο γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό της Π.Ε.Πιερίας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Διονύσης Ψωμιάδης, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δημήτρης Τσιμήτρης και Λάκης Παπαϊωάννου, εκπρόσωπος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Κουκοδήμου, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Δίου-Ολύμπου, Πέτρος Κιάφας, ο τέως Νομάρχης Πιερίας, Γιώργος Παπαστεργίου, ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Αντώνης Καρπούζας, οι Πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, Αστέριος Τόκας και Φώντας Μπαραλιάκος, ο Πρόεδρος ΝΟΔΕ Πιερίας, Μόσχος Γιαλένιος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Παντελεήμονα, Παντελής Αντωνόπουλος, ο πρώην Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, Γιώργος Μπούρος, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας, ο Σύλλογος Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Πιερικού, ο Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ν.Πιερίας, ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Ν.Πιερίας, ο Αθλητικός Σύλλογος ΄΄ Παλαίμαχοι Επίλεκτοι Πιερίας΄΄, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας ΕΠΣ Μακεδονίας, ο Υπεύθυνος Σχολών Συνδέσμου Διαιτητών Θεσσαλονίκης, Πρόεδροι και Μέλη των Αθλητικών Σωματείων που βραβεύθηκαν καθώς και πλήθος αθλητών.

Στην αξία του αθλητισμού και στη συμβολή του στην κοινωνία αναφέρθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Διονύσης Ψωμιάδης. ΄΄ Ο αθλητισμός αποτελεί το αντίδοτο στη μάστιγα του αιώνα΄΄ σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, που απηύθυνε κάλεσμα στους νέους να ασχοληθούν με το χώρο του αθλητισμού. Παράλληλα, ο Διονύσης Ψωμιάδης μίλησε για το μέλλον και τα προβλήματα του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα αξιοποίησης των Ελλήνων ταλέντων από τις ελληνικές ομάδες.

«Ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στην προβολή της Πιερίας και φέτος προβλήθηκε με τον καλύτερο τρόπο τόσο το “ευ αγωνίζεσθαι” όσο και η περιοχή από τις διακρίσεις που έλαβαν αθλητικά σωματεία της Πιερίας. Οι επιτυχίες όλων σας, χάρισαν υπερηφάνεια και χαρά στην Πιερία και αναπτέρωσαν το ηθικό μας ιδιαίτερα σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία για εμάς τους Έλληνες, ενώ οι κόποι σας δικαιώθηκαν μετά από επίμονη, επίπονη, σκληρή προσπάθεια και προετοιμασία», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου,

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας επεσήμανε ότι η εν λόγω εκδήλωση αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας ξέρει να τιμά αυτούς που ανέδειξαν τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, συγκίνησαν και έκαναν υπερήφανους τους Πιεριείς αλλά και προέβαλλαν με τον καλύτερο τρόπο την περιοχή. ΄΄ Αθλητισμός σημαίνει πολιτισμός και πολιτισμός σημαίνει ανάπτυξη΄΄ κατέληξε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας.

Η Σοφία Μαυρίδου συνεχάρει τους βραβευθέντες και απευθυνόμενη τόσο στους προέδρους όσο και στα μέλη των αθλητικών σωματείων, τους ευχήθηκε να είναι υγιείς, να πετυχαίνουν διακρίσεις και να καταγράφουν πάντα ανοδική πορεία.


Άλλωστε, ευχαρίστησε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη στήριξή της σε όλες τις ενέργειες που προάγουν τον αθλητισμό και υποσχέθηκε στους Πιεριείς ότι θα ακολουθήσουν ανάλογες εκδηλώσεις. « Η συγκεκριμένη γιορτή του αθλητισμού δεν είναι παρά μόνο η αρχή», τόνισε χαρακτηριστικά η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας.

Τα σωματεία τα οποία βραβεύτηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας για την άνοδό τους είναι:

1. Άνοδος από Γ' Ερασιτεχνική στη Β' Ερασιτεχνική

Ακαδημία Κατερίνης 2006 Γ1 Πρωταθλήτρια

Αναγέννηση Κολινδρού Γ1 Δευτεραθλήτρια

Ατρόμητος Κατερίνης Γ2 Πρωταθλητής

Δίας Αγίου Δημητρίου Γ2 Δευτεραθλητής


2. Άνοδος από Β' Ερασιτεχνική στην Α' Ερασιτεχνική

Α.Ε. Περίσταση

Ταύρος Ελάφου

Α.Ε. Δρυάνιστα

Α.Μ.Σ. 25η Μαρτίου3. Άνοδος από Α' Ερασιτεχνική στη Δ' Εθνική Κατηγορία


Αχιλλέας Νεοκαισάρειας Πρωταθλητής4. Άνοδος από Δ' Εθνική Κατηγορία στη Football League 2


Ακαδημία Πλαταμώνα Πρωταθλητής5. Κυπελλούχος ΕΠΣ Πιερίας Περιόδου 2012 – 2012


«ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ»Τα σωματεία που τιμήθηκαν για την προσφορά τους στον αθλητισμό είναι :


1. «Π.Α.Ε. Πιερικός» (για τη συνεισφορά της στο Πιερικό Ποδόσφαιρο)


2. «Α.Μ.Σ. Βατανιακός Κατερίνης» (για την παραμονή του στη Football League 2)


3. «Μ.Α.Σ. Νίκη Αιγινίου» (για την επιτυχημένη πορεία και την άνοδό της στην A1 Εθνική Κατηγορία Ανδρών στο βόλεϊ )


4. «Πιερικός - Αρχέλαος» (για την πορεία του και την ανάδειξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης στην Πιερία)


5. ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (για την άνοδό του στην Α2 Κατηγορία Ανδρών)


6. ΓΑΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΤΜΗΜΑ HANDBALL (για την άνοδό του στην Α2 Κατηγορία Γυναικών)


Τα βραβεία παρέλαβαν Πρόεδροι και Μέλη των Αθλητικών Σωματείων που βραβεύτηκαν.
Διαβάστε περισσότερα...

O αγώνας Ελλάδα – Γερμανία είναι κάτι παραπάνω από ένας προημιτελικός

Από το Antinews:
Αναζητώντας ένα νέο αθλητικό θαύμα, η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει τη Γερμανία, όπως εύχονταν χιλιάδες Έλληνες φίλαθλοι από την αρχή της διοργάνωσης.

Σαφώς και δεν θα αλλάξει τίποτα στην καθημερινότητα των Ελλήνων και Γερμανών το αποψινό ματς, όμως σε επίπεδο εντυπώσεων σημαίνει πολλά. Από τα επιτελεία και των δύο ομάδων έγινε προσπάθεια να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι, όμως είναι αλήθεια ότι για ευνόητους λόγους είναι κάτι περισσότερο από ένα ποδοσφαιρικό ματς. Άλλωστε δεν είναι και λίγες οι φορές που η πολιτική έχει εμπλακεί με το ποδόσφαιρο έστω στιγμιαία, επιφανειακά και επικοινωνιακά.

Απίστευτο κρεσέντο από τις γερμανικές εφημερίδες λίγες ώρες πριν τον μεγάλο προημιτελικό με την Ελλάδα. Ενδεχομένως θέλουν να αποπροσανατολίσουν τους διεθνείς μας εκνευρίζοντας τους. Επίσης είναι πιθανό να φοβούνται το απίστευτο κάζο, αν δεν περάσουν.

Γράφουν λοιπόν οι γερμανικές εφημερίδες για «χωρίς έλεος», «κόλαση» και για το συρτάκι του Λεβ, προεξοφλώντας την επικράτηση τους. Όσα διαβάσαμε από την Bild τις προηγούμενες ημέρες δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που θα δείτε σήμερα από τον γερμανικό Τύπο. Η γερμανική εφημερίδα που κυκλοφόρησε σήμερα με… εμετικούς χαρακτηρισμούς για την Ελλάδα, αλλά και με υπερβολική δόση ειρωνείας είναι η «Hamburger Morgenpost».Η εφημερίδα του Αμβούργου έχει στο πρωτοσέλιδο της τον Γιόακιμ Λεβ γράφοντας στα αγγλικά: «Highway to Hell-as», δηλαδή ««Γιόγκι, στείλε τους Έλληνες στο δρόμο για την κόλαση», “παίζοντας” με το hell και το hellas!

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα προσπαθήσει να «πετάξει» εκτός διοργάνωσης ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και να γεμίσει τους δρόμους της χώρας από Έλληνες, οι οποίοι περιμένουν μία «σπίθα» που θα τους κάνει να ξεχάσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Η «γαλανόλευκη» έχει μπροστά της ένα μεγαθήριο, όπως ήταν ο Γολιάθ για τον Δαυίδ και έτσι χαρακτήρισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός την αποψινή αναμέτρηση κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξη Τύπου.

Με Σαμαρά στα αριστερά !!!
Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Σάντος θα τοποθετήσει κάτω από τα δοκάρια τον Σηφάκη και μπροστά του θα παίξουν – από δεξιά προς αριστερά – οι Τοροσίδης, Παπασταθόπουλος, Κυριάκος Παπαδόπουλος και Τζαβέλλας. Ως αμυντικά χαφ θα αγωνιστούν ο Μάκος και ο Μανιάτης, ενώ λίγο πιο μπροστά θα είναι ο Κατσουράνης. Στα πλάγια θα παίξουν ο Νίνης δεξιά και ο Σαμαράς αριστερά , ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Σαλπιγγίδης. Εναλλακτικό πλάνο είναι να παραμείνει δεξιά ο Σαλπιγγίδης και να περάσει στην κορυφή ο Γκέκας.

Την αποστολή συμπληρώνουν οι Χαλκιάς, Φωτάκης, Φορτούνης, Τζόρβας, Μαλεζάς, Μάκος, Φετφατζίδης, Λυμπερόπουλος και Μήτρογλου, ενώ ο Καραγκούνης και ο Χολέμπας είναι τιμωρημένοι και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος τραυματίας.

Η ελληνική ομάδα θα αγωνιστεί με μαύρα περιβραχιόνια, τιμώντας τη μνήμη του Αλκέτα Παναγούλια, ο οποίος εργάστηκε επί δεκαετία στην Εθνική, σημειώνοντας ιστορικές προκρίσεις σε τελικά μεγάλων διοργανώσεων.

Με σύστημα 4-2-3-1 θα παρατάξει ο Γιόακιμ Λεβ τη Γερμανία απέναντι στην Εθνική Ελλάδας. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «πάντσερ» έχει στη διάθεσή του μεγάλες μονάδες (αν και με πολλούς «νατουραλιζέ») και λογικό είναι η «νατσιονάλμανσαφτ» ν αθεωρείται το μεγάλο φαβορί της αποψινής αναμέτρησης. Ο 52χρονος προπονητής δεν σκοπεύει να αλλάξει κάτι στην αρχική σύνθεση της ομάδας του σε σχέση με τα προηγούμενα ματς.

Την γερμανική εστία θα υπερασπιστεί ο Νόιερ, ο οποίος μπροστά του θα έχει τους Μπέντερ (ή Μπόατενγκ), Χούμελς, Μπανστούμπερ και Λαμ. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα αγωνιστούν ο Σβαϊνστάιγκερ και ο Κεντίρα, ενώ πιο μπροστά θα είναι οι Μίλερ, Εζίλ και Ποντόλσκι. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Γκόμεζ. Την αποστολή συμπληρώνουν οι Βίζε, Τσίλερ, Μπόατενγκ, Μερτεζάκερ, Χέβεντες, Σμέλτσερ, Σούρλε, Γκέτσε, Γκουντογκάν, Κρόος, Ρόις και Κλόζε.

Στις εξέδρες του γηπέδου θα βρεθούν περίπου 20.000 φίλαθλοι της Γερμανίας, την ώρα που οι Έλληνες θα είναι κοντά στις 4.000. Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Σλοβένος Νταμίρ Σκόμινα, ο οποίος στη διοργάνωση έχει «σφυρίξει» τους αγώνες Ολλανδία-Δανία (0-1) και Σουηδία-Αγγλία (2-3).

Αναμφισβήτητα οι Γερμανοί είναι το απόλυτο φαβορί. Οι εταιρείες στοιχημάτων πληρώνουν περί το 1.30 για νίκη των Γερμανών, πολύ μικρή απόδοση για νοκ άουτ παιχνίδι…

Το βράδυ τα σπουδαία…

Μ.Ο.
Διαβάστε περισσότερα...

Περαστικά Πρόεδρε!

Στο Αττικό Νοσοκομείο με πρόβλημα στο μάτι

 μεταφέρθηκε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς - 

Αύριο είναι πιθανό να υποβληθεί σε επέμβαση

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου έχει ως εξής:

"Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς υποβλήθηκε σήμερα σε προγραμματισμένη οφθαλμολογική εξέταση από τον Διευθυντή της Β´ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Αττικού Δημοσίου Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής, κ. Πάνο Θεοδοσιάδη. Διαπιστώθηκε αρχόμενη αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και αποφασίστηκε η χειρουργική της αντιμετώπιση. Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί από τον κ. Θεοδοσιάδη στο Αττικό Νοσοκομείο".
Διαβάστε περισσότερα...

Επίσημο δελτίο τύπου του Δήμου Δίου - Ολύμπου για την απόφαση αθώωσης του δημάρχου.

ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (3 – 0)
Αθωώθηκε ο δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, Γ.Παπαθανασίου.

Με ομόφωνη απόφασή του το Εφετείο Θεσσαλονίκης έκρινε αθώο από κάθε κατηγορία τον δήμαρχο Δίου-Ολύμπου, Γιώργο Παπαθανασίου. Η απόφαση εκδόθηκε την Παρασκευή 22/6/2012 λίγο μετά τη 1.00 το μεσημέρι. Η δίκη είχε αρχίσει από χθες το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε μετά τις 12.00 σήμερα το μεσημέρι.
Η υπόθεση ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια όταν έφτασε στα χέρια τού τότε Εισαγγελέα Κατερίνης μια ανώνυμη επιστολή, ο συντάκτης τής οποίας κατηγορούσε τον τότε δήμαρχο Λιτοχώρου και νυν δήμαρχο Δίου-Ολύμπου, Γιώργο Παπαθανασίου, για δήθεν σοβαρές ζημίες σε βάρος της τ. δημοτικής επιχείρησης ανάπτυξης Λιτοχώρου (ΔΕΑΛ).
Ο κ. Παπαθανασίου τέθηκε σε αργία την Άνοιξη του 2012 χωρίς να έχει δικαστεί και χωρίς να έχει καταδικαστεί. Η δίκη αρχικά επρόκειτο να γίνει τον Φεβρουάριο του 2012, ωστόσο ο κ. Παπαθανασίου είχε ζητήσει από το Εφετείο Θεσσαλονίκης την επίσπευση της δίκης. Η δίκη προσδιορίστηκε για τις 19/9/2011, ωστόσο με ευθύνη τού Δικαστηρίου αναβλήθηκε για τις 16/2/2012 αλλά και πάλι αναβλήθηκε λόγω παρέλευσης ωραρίου.
Τους 13 μήνες όπου ο εκλεγμένος δήμαρχος ήταν σε αργία, τον αντικαθιστούσε επάξια ο αναπληρωτής του Γιώργος Φαρμάκης.
Καθ’ όλο το διάστημα από την προεκλογική περίοδο μέχρι και σήμερα ο κ. Παπαθανασίου υβρίστηκε και συκοφαντήθηκε, όσο κανείς άλλος στα χρονικά της Πιερίας, αφού διάφοροι έβγαιναν, κυρίως ανώνυμα, στα blogs αλλά και σε άλλα μέσα ενημέρωσης όπου τον έβριζαν και τον συκοφαντούσαν.
Άλλοτε έλεγαν ότι οπωσδήποτε θα καταδικαστεί, άλλοτε τον ειρωνεύονταν, άλλοτε διέσπειραν ψευδείς ειδήσεις εναντίον του. Επίσης, όλο αυτό το διάστημα που άδικα ανέβαινε τον Γολγοθά του σηκώνοντας τον σταυρό τού μαρτυρίου του, κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης στον Δ.Δίου-Ολύμπου έκαναν συχνά – πυκνά επιθέσεις εναντίον του.
Ωστόσο, η σημερινή αθωωτική απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης δικαίωσε τον δήμαρχο Δίου-Ολύμπου, Γιώργο Παπαθανασίου, επαναφέροντάς τον στη θέση του και στα καθήκοντά του.
Διαβάστε περισσότερα...

Αθώος ο Γ. Παπαθανασίου

Το 3-μελες εφετείο κακουργημάτων 
τον αθώωσε λόγω αμφιβολιών
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

1η κίνηση Σαμαρά: "Κόβω 30% τον μισθό των υπουργών"

Την πρώτη του κίνηση ως πρωθυπουργός ανακοίνωσε ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε πως κόβει το 30% του μισθού των υπουργών και ζήτησε από τον υπουργό εσωτερικών να μειώσει στο απολύτως απαραίτητο την χρήση των κρατικών αυτοκινήτων.

Είπε ακόμα πως η κυβέρνηση αυτή είναι ενιαία , παρά τον διακομματικό χαρακτήρα της και πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο λάθους, αφού ο Ελληνικός λαός βλέπει ξανά την ελπίδα μέσα από τον σχηματισμό αυτής της κυβέρνησης.

Προέτρεψε ακόμα τους υπουργούς να βγαίνουν στα κανάλια μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητα.

Έκλεισε δε με ένα ρητό "ότι κάνουμε θα μας κρίνει η ιστορία, πριν την ιστορία θα μας κρίνει ο λαός, αλλά ο αυστηρότερος κριτής μας πρέπει να είναι ο εαυτός μας"

Πηγή: parapolitika.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Μουσική Εκδήλωση του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Πλαταμώνα

Ωραιότατη μουσική εκδήλωση έγινε την Τρίτη 19 Ιουνίου στο Γυμνάσιο Πλαταμώνα. 

Διοργανώθηκε από το Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πλαταμώνα.


Οι καθηγητές, κ. Ειρήνη Βενετσάνου και κ. Άννα Κέκελη έκαναν με το τμήμα προπαιδείας μια χαριτωμένη παρουσίαση της ορχήστρας. Καλεσμένοι μας ήταν: το φωνητικό σύνολο de Profundis της Εστίας Πιερίδων Μουσών Κατερίνης με μαέστρο τον κ. Ευθύμη Μαυρίδη. Άφησαν, όπως πάντα, τις καλύτερες εντυπώσεις. Η μικτή χορωδία ενηλίκων του Πλαταμώνα παρουσίασε ποικίλο πρόγραμμα με έντεχνα και παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια. Το πιο συγκινητικό στοιχείο της βραδιάς ήταν η νεοσύστατη μαθητική ορχήστρα. Παιδιά Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου , που τα περισσότερα είναι παιδιά χορωδών, συνόδευσαν για πρώτη φορά τη χορωδία ενηλίκων. Μαέστρος μας, ο κ. Πάρης Παπαγιάννης. Συνοδοί καθηγητές: ο κ. Μιχάλης Καρυοφυλλίδας (ενορχηστρωτής) και ο κ. Απόστολος Κουτσιμανής στο μπουζούκι.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: ο Δημαρχεύων κ. Γεώργιος Φαρμάκης (που φρόντισε για τον εξοπλισμό της συναυλίας), οι αντιδήμαρχοι, κ. Βασίλειος Βροχαρίδης και κ. Μαρία Τσιμήτρη, οι δημοτικοί σύμβουλοι, κ. Θεόδωρος Τζήκας, κ. Σοφία Ζουρζούρα και κ. Δημήτριος Χατζής. Τη μεγαλύτερη, όμως, βοήθεια προσέφεραν: ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πλαταμώνα, κ. Δανιήλ Σπανόπουλος και κυρίως ο Γυμνασιάρχης, κ. Βασίλειος Μακροβασίλης.

Το Δ.Σ.
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜ.Τ.Ε. ΝΔ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της ΔΙΑΜ.Τ.Ο. Καρίτσας κ. Παπαϊωάννου Νεκτάριο καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της διαμερισματικής τοπικής για την άριστη συνεργασία στις εκλογές της 17ης Ιουνίου.

Το αποτέλεσμα μιλά από μόνο του.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους κατοίκους της Καρίτσας που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.

Με εκτίμηση και σεβασμό,

Πατρής Αστέριος
Τοπικός Σύμβουλος Καρίτσας
με τον συνδυασμό "Ολύμπια Γη" του Κώστα Δημόπουλου
Διαβάστε περισσότερα...

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λεπτοκαρυάς \'ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑΣ\' - ΘΕΜΑ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ και ωράριο λειτουργίας

Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λεπτοκαρυάς ‘Εμμανουήλ Κριαράς ‘ ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν στη δημιουργία ενός νέου χώρου πολιτισμού στον τόπο μας, τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ‘ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑΣ’.
Πρώτα απ’ όλους τα μέλη και το διοικητικό συμβούλιο του Πολιτιστικού Ομίλου Γυναικών Λεπτοκαρυάς , που όταν έγιναν αποδέκτες της συλλογής βιβλίων του κυρίου Κριαρά είχαν τη θέληση και την ιδέα να γίνει αυτή η συλλογή η αφορμή για τη δημιουργία Δημοτικής βιβλιοθήκης στη Λεπτοκαρυά.
Ήρθαν έτσι σε συνεννόηση με άλλους συμπολίτες μας με ανάλογες ανησυχίες και ενδιαφέροντα που σαν αποτέλεσμα είχαν την δημιουργία του συλλόγου μας που θα αναλάμβανε και την υλοποίηση της ιδέας αυτής, σε συνεργασία φυσικά με τη Δημοτική αρχή.
Πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι στις συζητήσεις αυτές από την πρώτη στιγμή πήραν μέρος και είχαν θετική στάση η Αντιδήμαρχος Κα Σοφία Νούλα , οι δημοτικοί σύμβουλοι Χαντζής Αντώνης και Χαντζής Δημήτρης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λεπτοκαρυάς Κος Ευάγγελος Κουκάρας και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό.
Στην συνέχεια βέβαια άμεση και καθοριστική υπήρξε η ανταπόκριση του Αναπληρωτή Δημάρχου Κου Γιώργου Φαρμάκη καθώς και των Δημοτικών Συμβούλων που σχεδόν όλοι τους είναι ήδη μέλη της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Λεπτοκαρυάς.
Απόλυτα θετική ήταν και η στάση του συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας η οποία και διοικητικά έχει την ευθύνη για την ίδρυση και λειτουργία της Δημοτικής βιβλιοθήκης.
Επίσης αξίζει να επισημάνουμε την αμέριστη βοήθεια ηθική ,υλικοτεχνική, αλλά και οικονομική του Πατέρα Αθανασίου και της Ενορίας του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς.
Όλα αυτά βέβαια επισκιάζονται από την συγκινητική ανταπόκριση των ανώνυμων συμπολιτών μας ,μέλη και μη του συλλόγου , που πρόσφεραν προσωπική εργασία για να διαμορφωθεί ο χώρος μέσα και έξω από τη βιβλιοθήκη, πρόσφεραν πάνω από χίλια βιβλία ήδη , αλλά και παίρνοντας μέρος στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο σύλλογος το τελευταίο διάστημα , μας έδωσαν τη δυνατότητα να αγοράσουμε μέρος της επίπλωσης, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό , βιβλία και ότι άλλο χρειάστηκε για να ετοιμαστεί ο χώρος και στις 9 ΙΟΥΝΊΟΥ να γίνουν τα εγκαίνια της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ‘ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΑΡΑΣ’. Τους ευχαριστούμε λοιπόν θερμά και παίρνουμε δύναμη και παράδειγμα από τη δική τους στάση προσφοράς για τη λειτουργία του συλλόγου μας στην πορεία του χρόνου.
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΤΣΑΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣΔΕΥΤΕΡΑ 11.00-13.00 18.30-21.30

ΤΡΙΤΗ 11.00-13.00 18.30-21.30

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.00-13.00 18.30-21.30

ΠΕΜΠΤΗ 11.00-13.00 18.30-21.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.00-13.00 18.30-21.30

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.00-13.00 18.00-20.00


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Διαβάστε περισσότερα...

Η Κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά

ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΑΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΚΟΠΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ


ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΣΑΦΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝΟ κ. Ράπανος, ο κ. Μαυραγάννης και ο κ. Κούρκουλας δεν θα ορκιστούν σήμερα.
Η Κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά θα ορκιστεί απόψε στις 19:00, ενώ στις 20:00 θα συνεδριάσει για πρώτη φορά και το Υπουργικό Συμβούλιο.
Για πρόεδρος της Βουλής θα προταθεί ο κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης.
Διαβάστε περισσότερα...

Άννα Μάνη: "Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου της Πιερίας για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στην Ν.Δ."

Όπως σε όλη τη χώρα έτσι και στην Πιερία το αποτέλεσμα των εκλογών της 17ης Ιουνίου εκφράζει τη βούληση του ελληνικού λαού για σταθερότητα, ασφάλεια και ευρωπαϊκή προοπτική.
 
Ο σχηματισμός κυβέρνησης είναι πλέον γεγονός και η Ελλάδα παρόλες τις αντίξοες συνθήκες, με αξιοπρέπεια, διεθνή αξιοπιστία και συνέπεια θα καταφέρει να ανακάμψει.

Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου της Πιερίας για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στην Ν.Δ., η οποία κατέλαβε και τις τέσσερις έδρες της εκλογικής μας περιφέρειας και κατέταξε και εμένα προσωπικά βουλευτή και εκπρόσωπό τους στο κοινοβούλιο.

Ας είμαστε όλοι, πολίτες και πολιτικοί ενωμένοι, ώστε να βγει η χώρα μας από τα μεγάλα αδιέξοδα που την ταλανίζουν.
Διαβάστε περισσότερα...

Δ.Τ. κ. Γ. Παπαστάμκου: Κομισιόν: Μείωση 5,6% του ελληνικού γεωργικού εισοδήματος το 2011 220 εκ. ευρώ η μείωση του εμπορικού γεωργικού πλεονάσματος

Η Κομισιόν επιβεβαιώνει τη δυσχερέστατη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική γεωργική οικονομία απαντώντας στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Καθηγητή κ. Γιώργο Παπαστάμκο. Κύρια αίτια, η στασιμότητα του όγκου γεωργικής παραγωγής, η αξία της ενδιάμεσης ανάλωσης και οι φόροι επί της παραγωγής.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, το γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο σε πραγματικούς όρους αυξήθηκε -κατά μέσο όρο- κατά 7% το 2011 στην ΕΕ συνολικά, ενώ στην Ελλάδα, ακολούθησε αντίθετη κατεύθυνση, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 5,6%. Η αύξηση του γεωργικού εισοδήματος ανά εργαζόμενο σε επίπεδο ΕΕ ήταν το αποτέλεσμα της αύξησης στο εισόδημα των συντελεστών παραγωγής κατά 4% (λόγω της αύξησης στον δείκτη όγκου κατά 2% και στις πραγματικές τιμές κατά 5%) και της ήπιας μείωσης στις εισροές γεωργικής εργασίας (-3%). Σε ό,τι αφορά το εμπορικό ισοζύγιο γεωργικών προϊόντων, η Κομισιόν σημειώνει ότι ενώ η ΕΕ ενίσχυσε την καθαρή εξαγωγική της θέση ως προς τα γεωργικά προϊόντα (με εμπορικό πλεόνασμα αξίας 6,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με το 2010), στην Ελλάδα σημειώθηκε μείωση του εμπορικού πλεονάσματος από 374 σε 154 εκατομμύρια ευρώ.

Η παρατηρούμενη μείωση του γεωργικού εισοδήματος ανά εργαζόμενο στην Ελλάδα οφείλεται σε πλείονες παράγοντες: πρώτον, ο όγκος της γεωργικής παραγωγής το 2011 παρέμεινε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος (+0.3%), ενώ σημειώθηκε μικρή αύξηση της αξίας της γεωργικής παραγωγής σε πραγματικούς όρους, η οποία οφείλεται στην αύξηση κατά 1% στις τιμές εκροών, και στις αμετάβλητες εισροές γεωργικής εργασίας· δεύτερον, η αξία της ενδιάμεσης ανάλωσης αυξήθηκε σε πραγματικούς όρους κατά 9%, λόγω της αύξησης κατά 11% στις τιμές, ενώ ο όγκος παρέμεινε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το 2010. Οι πιο αξιοσημείωτες αυξήσεις των τιμών παρατηρήθηκαν στις ζωοτροφές (κατά 14%), την ενέργεια και τα λιπαντικά (κατά 17%), και τα λιπάσματα (κατά 5%)· τρίτον, οι φόροι επί της παραγωγής αυξήθηκαν σημαντικά (κατά 39%), ενώ σε επίπεδο ΕΕ παρέμειναν -κατά μέσο όρο- αμετάβλητοι.

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Παπαστάμκος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: "Βρισκόμαστε στην κορύφωση μιας διαπραγμάτευσης που αφορά στο μέλλον, στην επιβίωση της ελληνικής υπαίθρου. Δίνουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μάχη οπισθοφυλακής για έναν ισχυρό προϋπολογισμό της ΕΕ υπέρ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Τίποτε δεν είναι δεδομένο. Τη δοκιμαζόμενη ελληνική γεωργική οικονομία δεν την υποβοηθούν εξαγγελίες ποσοτικού περιεχομένου, προτού ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Αντί για ένσκοπες ποσοτικές εξαγγελίες, καλό θα ήταν το εθνικό σύστημα δράσης να προπαρασκευάσει τις ελληνικές διαπραγματευτικές θέσεις".
Διαβάστε περισσότερα...

Προαναγγελία διοργάνωσης ορειβατικού μαραθωνίου 2012 στον Όλυμπο - OLYMPUS MARATHON

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ «OLYMPUS MARATHON» ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.
558 αθλητές στον 9ο διεθνή Μαραθώνιο Ολύμπου
* ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 1.500 ΑΤΟΜΑ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΝΟΔΟΙ, ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΛΠ.
* ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24/6 ΣΤΙΣ 6.00 Π.Μ. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΝ, ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ.
* ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ, Ο ΟΡΕΙΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΣ, ΘΑ ΝΥΜΦΕΥΘΕΙ ΤΗΝ ΕΚΛΕΚΤΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ, ΟΛΓΑ.

Περίπου 1.500 επισκέπτες θα φιλοξενήσει ο δήμος Δίου-Ολύμπου κατά το διάστημα από Τετάρτη 20 Ιουνίου μέχρι το τέλος του μηνός, λόγω της διεξαγωγής του 9ου διεθνούς ορεινού μαραθωνίου Ολύμπου (Olympus Marathon 2012 * Παρασκευή 22/6/2012 – Κυριακή 24/6/2012).
Οι εκδηλώσεις αυτές διοργανώνονται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Μαραθώνιος Ολύμπου» (διεθνής ονομασία: «Olympus Marathon») με συνδιοργανωτή τη δημοτική επιχείρηση ανάπτυξης δήμου Δίου-Ολύμπου (Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.). Επίσης, η όλη διοργάνωση έχει την υλική και ηθική υποστήριξη του δήμου Δίου-Ολύμπου.
Εκτός από τους αγώνες και τις παράλληλες εκδηλώσεις που θα γίνουν, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένας γάμος που θα γίνει, κατά τη διάρκεια του αγώνα, στο λιθόκτιστο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία που βρίσκεται στο Οροπέδιο των Μουσών, όπου ο αθλητής ορεινού τρεξίματος Γιάννης Κόντος θα νυμφευθεί την εκλεκτή της καρδιάς του, Όλγα. Περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό αναμένεται να ανακοινωθούν λίγο πριν από την τελετή του Μυστηρίου.
ΑΘΛΗΤΕΣ, ΣΥΝΟΔΟΙ, ΧΟΡΗΓΟΙ.
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα φιλοξενηθούν 558 αθλητές από τους οποίους οι 89 θα είναι ξένοι, από 16 χώρες του κόσμου. Επίσης θα φιλοξενηθούν και γύρω στα 1.500 άτομα από το εξωτερικό και την Ελλάδα, που θα έρθουν προκειμένου να δουν αυτή τη μεγάλη αθλητική γιορτή που διεξάγεται κάθε χρόνο σε Λιτόχωρο και Δίον.
Να σημειωθεί ότι αναμένεται ικανός αριθμός αθλητών από τις ομάδες της Ρουμανίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Καταλονίας.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, αρκετά ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα της περιοχής έχουν κλειστεί εδώ και αρκετό διάστημα ενώ κάποιοι από τους επισκέπτες αναζητούν ακόμη και σήμερα δωμάτια για να μείνουν και να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις του Olympus Marathon.
Από τους επισκέπτες, άλλοι είναι μέλη οικογενειών των αθλητριών και αθλητών, άλλοι είναι φίλοι ή αποτελούν παρέες, άλλοι είναι συνοδοί και αθλητικοί παράγοντες, άλλοι είναι δημοσιογράφοι κυρίως από το εξωτερικό ενώ υπάρχουν και εκπρόσωποι διαφόρων εταιριών – χορηγών που έρχονται για να στήσουν τα «περίπτερα» και τα πανό τους με στόχο να προβάλλουν διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένοι από αυτούς που θα συμμετάσχουν, είτε ως αθλητές, είτε ως συνοδοί και επισκέπτες, θα παραμείνουν και μετά τους αγώνες σε ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα εντός των ορίων του δήμου Δίου-Ολύμπου προκειμένου να περάσουν σύντομες διακοπές.
Ο 9ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2012
Ο Olympus Marathon είναι ένας μοναδικός αγώνας ορεινού τρεξίματος. Η διαδρομή του αναβιώνει μια ιερή πορεία της αρχαιότητας, τότε που οι προσκυνητές της πόλης του Δίου ανηφόριζαν κάθε καλοκαίρι στις κορυφές του Ολύμπου για να τιμήσουν τον υπέρτατο θεό τους, το Δία.
Σήμερα ο Olympus Marathon μετουσιώνει αυτή την πορεία σε υπέρτατο αθλητικό γεγονός, με τους δρομείς να ακολουθούν τα ίχνη της ιστορίας στο θρυλικό «βουνό των θεών».
Μεγάλα ονόματα του Ελληνικού αλλά και διεθνούς ορεινού τρεξίματος θα λάβουν μέρος στον Olympus Marathon. Μεταξύ των ξένων συμμετοχών, ο μεγάλος Καταλανός αθλητής Michel Rabat, η Ρωσίδα Zanna Vokueva που είναι η περσινή νικήτρια της κατηγορίας γυναικών του Olympus Marathon, η Ιταλίδα Cecilia Mora, ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος, ο Νίκος Καλοφύρης καθώς και όλη η «αφρόκρεμα» του ελληνικού ορεινού τρεξίματος.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΣΑΚΗ ΠΡΟΚΟΒΑ.
Όπως επισημαίνει ο ορεινός ημεροδρόμος, Σάκης Προκόβας, «ο Olympus Marathon στην προσπάθειά του να αναβαθμίσει τον αγώνα και για να τιμήσει κατά πρώτο και κύριο λόγο τους δρομείς (ενήλικες και παιδιά), και να διασκεδάσει τους ανθρώπους που τους περιμένουν να τερματίσουν, μαζί με τους θεατές, καθιερώνει από φέτος ένα οργανωμένο πλάνο της μουσικής κάλυψης του τριημέρου. Με επιλεγμένα τραγούδια και μουσικές, με ρυθμούς που πάνε «γάντι» με την φυσιογνωμία του αγώνα.
Το πρόγραμμα είναι εστιασμένο πάνω στην υπερπροσπάθεια των δρομέων με αποκορύφωμα τον τερματισμό τους, όπου συναντούν επιτέλους την δικαίωση, σε μια στιγμή ύψιστης ψυχικής ικανοποίησης και πραγμάτωσης βαθύτερων στόχων….
Το όλο εγχείρημα το οραματίστηκα και το σχεδίασα κατά την διάρκεια των μοναχικών ωρών προπόνησης. Το αφιερώνω σ’ αυτήν την εκλεκτή ράτσα δρομέων που τρέχουν στα βουνά και στους ανθρώπους που τους φροντίζουν».
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2012
Παρασκευή - 22/06/2012
19:00-22:00 Επίδοση Αριθμών (Εγγραφές) Λιτόχωρο
21.00-22.30 Επίδειξη judo - ΜΓΣ Μύτικας
Επίδειξη Παγκρατίου-Fitnessfun Λιτόχωρο
Σάββατο - 23/06/2012
10:00-23:30 Επίδοση Αριθμών (Εγγραφές), Ναυτικό Μουσείο
17.30-18.30 Εγγραφές και επίδοση αριθμών Olympus junior και Olympus Kids
18:00-21:00 Pasta Party, Πάρκο Λιτοχώρου
18.30 Επίσημη έναρξη του προγράμματος «Με ένα μπαλόνι κάνω τον κόσμο μου καλύτερο για τα παιδιά»
18.30-19.00 Τιμητική παρουσίαση αθλητών και αθλητριών του Olympus Marathon στους μικρούς και έφηβους αθλητές του Olympus Junior και Olympus Kids
19:00-19.30 Olympus Junior (παιδικός αγώνας), Λιτόχωρο
19.30-20.00 Olympus Kids (εφηβικός αγώνας), Λιτόχωρo
20.00-20.30 Κληρώσεις δώρων
20.30-21.00 Τεχνική ενημέρωση - Καλωσόρισμα αθλητών
21:00-22:30 «Red Hornet» ροκ μουσικό συγκρότημα, Λιτόχωρο
Κυριακή - 24/06/2012
04:30-05:15 Αναχώρηση λεωφορείων για αρχαιολογικό χώρο- Λιτόχωρο
06.05 Εκκίνηση
10:30-16:15 Τερματισμοί Αθλητών - Λιτόχωρο
18:00-18:30 Τελετή απονομών & κλείσιμο διοργάνωσης - Λιτόχωρο
21.00-23.00 Πλούτος του Αριστοφάνη (παιδικό θέατρο) και σύγχρονος χορός από «Χοροθέατρο Ολύμπου»
Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Προς ενημέρωση στο Δήμο Δίου - Ολύμπου - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ

Για την πραγματοποίηση των εθελοντικών δράσεων που οργανώνει και πραγματοποιεί η ΜΚΟ ΕΛΙΞ συνεργάζεται κυρίως με Δήμους, Κοινότητες και τοπικούς φορείς (συλλόγους πολιτιστικούς, αθλητικούς κα) σε ολόκληρη την Ελλάδα. Γενικά οι δράσεις αυτές μπορεί να είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση του πολιτισμού και η κοινωνική προσφορά.

Από την ίδρυση της οργάνωσης το 1987 μέχρι σήμερα έχουν διοργανωθεί:
-περισσότερα από 300 προγράμματα εθελοντικής εργασίας (Χάρτης με όλα τα προγράμματα της ΕΛΙΞ)
-σε 104 περιοχές της Ελλάδας
-ενώ πάνω απο 5200 νέοι εργάστηκαν εθελοντικά σε προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Η ΕΛΙΞ μπορεί να αναλάβει τον σχεδιασμό την υποστήριξη και την υλοποίηση Μονοήμερων δράσεων σε μία περιοχή, με το έμπειρο στελεχιακό της δυναμικό καθοδηγώντας το "κοινό" που θα συμμετέχει, ώστε να πραγματοποιείται μία δράση με ουσιαστικά αποτελέσματα αλλά και με ασφάλεια.
Η ΕΛΙΞ μπορεί να οργανώσει σε μία περιοχή Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας - workcamp διάρκειας 15 ημερών το καθένα με την συμμετοχή ομάδας εθελοντών που θα αναλάβουν την υλοποίηση ένος έργου που έχει ανάγκη ένας τόπος, καλύπτοντας τις ανάγκες που πολλές φορές δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλο τρόπο.

Ενδεικτικά παραδείγματα δράσεων είναι:
Δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς
▪ Εργασία σε κέντρα για άτομα με αναπηρία
▪ Στήριξη και δημιουργική απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων
▪ Δημιουργική απασχόληση παιδιών

Δράσεις για την Τοπική Ανάπτυξη
▪ Εργασίες συντήρησης σε πολιτιστικά κέντρα και μουσεία
▪ Ανάπλαση χώρων αναψυχής και κατασκηνώσεων
▪ Εξωραϊσμός και καθαρισμός δημοτικών χώρων (πλατείες, σχολεία, παιδικές χαρές)
▪ Υποστήριξη της διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Δράσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος
▪ Προστασία δασών και εθνικών δρυμών (Πυροπροστασία, καθαρισμοί, δενδροφυτεύσεις, ποτίσματα, κλπ)
▪ Συμμετοχή στις δραστηριότητες περιβαλλοντικών κέντρων και προστατευόμενων περιοχών
▪ Προστασία φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων
▪ Καθαρισμοί παραλιών

Δράσεις για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
▪ Εργασίες αποκατάστασης σε παραδοσιακά κτίσματα (εκκλησίες, μοναστήρια, πλακόστρωτα,
ελαιοτριβεία, κρήνες)
▪ Συμμετοχή και υποστήριξη σε αρχαιολογικές εργασίες, ανασκαφές και αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου

Στόχοι
Η κατά το δυνατόν κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και στήριξη ομάδων που έχουν ανάγκη, η ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
Αξιοποίηση της εθελοντικής εργασίας νέων από όλο τον κόσμο και γνωριμία τους με την περιοχή και τους κατοίκους της.
Ενεργοποίηση της τοπικής νεολαίας σχετικά με τον εθελοντισμό και τη διάσωση του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής
Η οργάνωση μεγάλης κλίμακας στοχευμένων δράσεων σε συνεργασία με τον συνεργαζόμενο φορέα για την ευαισθητοποίηση, την κινητοποίηση και την συμμετοχή των πολιτών της περιοχής.
Η εκπαίδευση και δημιουργία εθελοντικών ομάδων στα πλαίσια του φορέα και της περιοχής ενδιαφέροντος.

Για τη διοργάνωση και επιτυχή διεξαγωγή ενός προγράμματος εθελοντικής εργασίας απαιτείται μια τριμερής συνεργασία:
1. Της οργάνωσης ΕΛΙΞ
2. Του τοπικού φορέα
3. Της διεθνούς ομάδας εθελοντών

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΙΞ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ:
▪ Παρουσίαση του προγράμματος στο εξωτερικό για την προσέλκυση εθελοντών
▪ Προετοιμασία και υλοποίηση επικοινωνιακής προβολή στα ΜΜΕ
▪ Ενημέρωση εθελοντών για το πρόγραμμα
▪ Συγκέντρωση ομάδας που συμμετέχει
▪ Εκπαίδευση & προετοιμασία ομαδαρχών και συντονιστών
▪ Εγκατάσταση, παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος
▪ Παροχή απαραίτητης οικοσκευής για τη διατροφή και διαμονή της ομάδας
▪ Αμοιβές και μεταφορικά έξοδα ομαδαρχών και συντονιστή
▪ Ασφάλιση εθελοντών
▪ Γραμματειακή υποστήριξη σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του προγράμματος
▪ Αξιολόγηση και απολογισμός

Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ:
▪ Επιλογή έργου σημαντικού, κοινωφελούς και χρήσιμου όπου η συμβολή των εθελοντών
είναι ουσιαστική
▪ Παρουσίαση του έργου στην ομάδα των εθελοντών
▪ Επίβλεψη και καθοδήγηση της ομάδας κατά την εργασία από τεχνικούς
▪ Παροχή υλικοτεχνικών μέσων
▪ Παροχή στεγασμένου χώρου με εγκαταστάσεις υγιεινής για τη φιλοξενία της ομάδας
▪ Κάλυψη του κόστους διατροφής της ομάδας καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος
▪ Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για την οργάνωση
▪ Διευθέτηση τυχόν προβλημάτων σχετικών με τη διαμονή και την εργασία της ομάδας
▪ Διοργάνωση δραστηριοτήτων γνωριμίας της ομάδας με την περιοχή

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ:
▪ Προσφορά εθελοντικής εργασίας 5-6 ώρες καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής
▪ Καθαριότητα χώρου φιλοξενίας και προετοιμασία γευμάτων
▪ Οφείλει να σέβεται τις συνήθειες και τις παραδόσεις του τόπου φιλοξενίας

Όταν ένας Δήμος ή μια κοινότητα αποφασίζει να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας εκτός από τα άμεσα, απτά και μετρήσιμα οφέλη που προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες όπου πραγματοποιούνται κυρίως μέσα από την εργασία που προσφέρουν, δίνουν στους κατοίκους τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με νέους από άλλες χώρες, να μοιραστούν μαζί τους τα έθιμα και τις συνήθειές τους και να εξοικειωθούν με το θεσμό της εθελοντικής προσφοράς.
Σε περίπτωση που εκπροσωπείτε κάποιο δήμο, ή τοπικό φορέα, ή έχετε κάποια πρόταση να υλοποιήσουμε στον τόπο σας, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και να συζητήσουμε την προοπτική συνεργασίας μας. Τηλεφωνήστε μας στο 210 3825506 ή επικοινωνήστε μέσω e-mail στο elix@elix.org.gr και στο projects@elix.org.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Παραιτήθηκε ο Μάνος - Η πιο σκληρή και δίκαιη τιμωρία!


Μάνο τώρα χέρι – χέρι με τον Καρατζαφέρη!!!Πάρτε και τον Καμμένο και όλοι μαζί στο χρονοντούλαπο!!!
Όλα τα δημιουργήματα, που υπονόμευαν ανέκαθεν την όποια προοπτική νίκης της Ν.Δ., μέχρι να πέσει βεβαίως στα χέρια της κόρης, θα αρχίσουν να διαλύονται στα εξ ων συνετέθησαν.
Ο τελευταίος των μοϊκανών είναι ο κατακαημένος "Ανεξέλεγκτος" Έλληνας, ο οποίος σύντομα θα γευθεί και αυτός το αποτέλεσμα του ανεμομαζώματος που του προέκυψε! Είναι παραπάνω από βέβαιον, πως η μόνη του διαφωνία είναι στο πρόσωπο του πρωθυπουργού. Τον Αντώνη δεν μπορεί να δει σε αυτήν τη θέση και όλα τα άλλα γι αυτόν είναι δευτερεύοντα. Φαίνεται άλλωστε από τις ήξεις – αφήξεις δηλώσεις που κάνει.
Θα μου πείτε βεβαίως και «διατί να το κρύψωμεν άλλωστε», πως η κόρη διεσώθη! Ναι, διεσώθη για να βλέπει από κοντά χωρίς κιάλια, τον Αντώνη να κάνει κουμάντο! 
Είναι και αυτό, ένα είδος τιμωρίας! 
O ταύρος
Διαβάστε περισσότερα...