Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση προγράμματος από τη Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης
Κύρια Υπουργέ,
Τον Οκτώβριο του 2010 και μετά από σχετικό ερώτημά μου (4836/4-10-2010) διαβεβαιώνατε σε ο,τι αφορά τα προγράμματα του υπουργείου σας που έχουν ως φορέα υλοποίησης το Φ.Σ. «Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης» τα εξής: «Ο φάκελος του διαγωνισμού, δηλαδή όλες οι Υπουργικές Αποφάσεις, οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων και οι πράξεις των διοικητικών οργάνων που εκδόθηκαν σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών, τεχνική και οικονομική αξιολόγηση, κατακύρωση), τυχόν διοικητικές προσφυγές που υποβλήθηκαν από υποψηφίους αναδόχους και απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, όλες οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων διαβιβάζονται στο αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για προληπτικό έλεγχο νομιμότητας για τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, σύμφωνα με την κατακυρωτική απόφαση.
Μετά την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο η Υπηρεσία θα προσχωρήσει στην υπογραφή των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τους αναδόχους φορείς και μετέπειτα ξεκινά η υλοποίηση του έργου και η παρακολούθηση αυτού».

Κύρια Υπουργέ,
Ιούνιος του 2011 και η διαδικασία αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ούτε καν υπάρχει προς το παρόν καμία διαβεβαίωση ότι τα προγράμματα θα «ανοίξουν» το αμέσως προσεχές διάστημα.
Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης» αποτελεί το μοναδικό φορέα κοινωνικής μέριμνας και κατάρτισης για άτομα με Αναπηρία στην Πιερία και καλύπτει τις ανάγκες όλου του νομού.
Να αναφέρω επιπλέον, τα σοβαρά προβλήματα κάλυψης λειτουργικών εξόδων που προκλήθηκαν από τη μετάβαση στον «Καλλικράτη» και τη νέα διοικητική δομή που σήμαινε πρακτικά και νέα καθυστέρηση ως προς την εκταμίευση επιχορήγησης από τις πρώην νομαρχίες σε δομές αυτού του είδους.
Αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να παραμένουν για πολλούς μήνες (ακόμη και 8) απλήρωτοι.
Κατόπιν αυτών ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1.Πότε θα υλοποιηθούν τα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης του υπουργείου Εργασίας; Γιατί καθυστερεί η έγκρισή τους;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Κωνσταντίνος Κουκοδήμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου