Ανακατεύθυνση


Ανακατεύθυνση στο νέο site www.dionolympos.gr, παρακαλώ περιμένετε...

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ»

Το Σχέδιο Δράσης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» , που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πιερική Σύμπραξη», έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Παρατείνεται έως 29/03/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ανέργων – ωφελουμένων που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
- Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

- Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ

- Να ανήκουν αποδεδειγμένα σε μία από τις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού:

· άνεργες γυναίκες

· νέοι άνεργοι κάτω των 35 ετών

· μακροχρόνια άνεργοι και

· άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα και χαμηλή εξειδίκευση

Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι μπορεί να είναι οι κάτωθι:

Α. Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Β. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν

υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €.Οι δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν οι ωφελούμενοι άνεργοι είναι:

- Συμβουλευτική υποστήριξη

- Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 70 ωρών, με εκπαιδευτικό επίδομα 5€ την ώρα

- Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης.

ώστε να προωθηθούν στην απασχόληση ως εξής:

· Τριάντα πέντε (35) άτομα για αυτοαπασχόληση ή ίδρυση της δικής τους επιχείρησης

· Είκοσι (20) άτομα για ίδρυση τριών (3) κοινωνικών επιχειρήσεωνΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του Σχεδίου και για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, στα γραφεία των εταίρων:

- Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.(16ης Οκτωβρίου 17β, Κατερίνη, τηλ. 2351027541)

- Δήμο Δίου – Ολύμπου (Αγ. Νικολάου 17, Λιτόχωρο Πιερίας, τηλ 2352350159)

- Δήμο Πύδνας – Κολινδρού.(Κ. Καραμανλή 34, Αιγίνιο Πιερίας, τηλ 2353350100)

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής: έως και 29/03/2013, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 - 14:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου