Ανακατεύθυνση


Ανακατεύθυνση στο νέο site www.dionolympos.gr, παρακαλώ περιμένετε...

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

ΑΝΑΠΤΥΞΗ-13 - Ενημερωτική ημερίδα στο Λιτόχωρο για το σχέδιο απασχόλησης της Πιερίας

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Ενημερωτική ημερίδα στο Λιτόχωρο για το «σχέδιο απασχόλησης της Πιερίας»

Ημερίδα ενημέρωσης του κοινού για το σχέδιο απασχόλησης της Πιερίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 στο Λιτόχωρο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Δίου-Ολύμπου.

Την ημερίδα οργάνωσαν ο Δήμος Δίου – Ολύμπου ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πιερική Σύμπραξη» που συμμετέχει στο τοπικό «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας», σε συνεργασία με την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.

Στο εταιρικό σχήμα της «Πιερικής Σύμπραξης» συμμετέχουν επίσης η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (Συντονιστής Εταίρος), Επιμελητήριο Πιερίας, Δήμος Κατερίνης, Δήμος Πύδνας–Κολινδρού, Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας, ΚΕΚ ΘΑΛΗΣ και Γνώση Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ.

Η ΗΜΕΡΙΔΑ
Από την πλευρά του δήμου Δίου-Ολύμπου συμμετείχαν ο αναπληρωτής δήμαρχος Γιώργος Φαρμάκης, οι αντιδήμαρχοι Σοφία Νούλα και Σοφία Ζουρζούρα, ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Λεπτοκαρυάς Ευάγγελος Κουκάρας, ο δημοτικός σύμβουλος – υπεύθυνος του προγράμματος εκ μέρους του δήμου Βασίλης Βροχαρίδης καθώς και η αρμόδια για το πρόγραμμα υπάλληλος του δήμου Μαρία Σκέντου.

Από την πλευρά της Πιερικής Αναπτυξιακής, παρόντες ήταν ο Νίκος Διαμαντίδης και η Κατερίνα Κολοκάτση, οι οποίοι ενημέρωσαν τους δημότες που ήδη είχαν καταθέσει αιτήσεις καθώς επίσης και εκείνους τους δημότες που έδειξαν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ»

Το «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη εκατόν τριάντα πέντε (135) ανέργων, εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ, που κατοικούν στους Δήμους Κατερίνης, Δίου – Ολύμπου και Πύδνας- Κολινδρού και ανήκουν σε ακόλουθες ομάδες πληθυσμού:

· άνεργες γυναίκες

· νέοι άνεργοι κάτω των 35 ετών

· μακροχρόνια άνεργοι και

· άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα και χαμηλή εξειδίκευση.

Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι μπορεί να είναι οι κάτωθι:

· Α. Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

· Β. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €.Οι δράσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν οι ωφελούμενοι άνεργοι είναι:

- Συμβουλευτική υποστήριξη

- Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 70 ωρών, με εκπαιδευτικό επίδομα 5€ την ώρα

- Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης.Στόχος του έργου είναι η προώθηση των ανέργων ωφελουμένων στην αγορά εργασίας ως εξής:

· Πενήντα (50) άτομα σε θέσεις μισθωτής εργασίας

· Τριάντα (30) άτομα σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

· Τριάντα πέντε (35) άτομα για αυτοαπασχόληση ή ίδρυση της δικής τους επιχείρησης

· Είκοσι (20) άτομα για ίδρυση τριών (3) κοινωνικών επιχειρήσεωνΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του Σχεδίου και για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, στα γραφεία των εταίρων:

- Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.(16ης Οκτωβρίου 17β, Κατερίνη, τηλ. 2351027541)

- Δήμο Δίου – Ολύμπου (Αγ. Νικολάου 17, Λιτόχωρο Πιερίας, τηλ 2352350159)

- Δήμο Πύδνας – Κολινδρού.(Κ. Καραμανλή 34, Αιγίνιο Πιερίας, τηλ 2353350100)

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής:01/02/2013 έως και 12/03/2013, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 - 14:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου