Ανακατεύθυνση


Ανακατεύθυνση στο νέο site www.dionolympos.gr, παρακαλώ περιμένετε...

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

ΝΕΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

Πώληση των καυσόξυλων κατ΄ όγκον
Η λιανική πώληση των καυσόξυλων γίνεται πλέον με μονάδα μέτρησης όγκου το κυβικό μέτρο, σύμφωνα με την Νέα Αγορανομική Διάταξη 4/2012 (ΦΕΚ Β΄ 3313/12-12-12) σχετικά με τη Λιανική πώληση καυσόξυλων:
1. Η λιανική πώληση καυσόξυλων γίνεται κατ’ όγκον και η χρησιμοποιούμενη μονάδα μπορεί να είναι είτε το «χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» (m3 στοιβαχτού) ή το «χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» (m3 χύδην).
2. «Χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από ταχτικά στοιβαγμένα καυσόξυλα συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα.
3. «Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από χύδην καυσόξυλα συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα.
4. Οι λιανοπωλητές δηλώνουν σε εμφανές σημείο στο χώρο της επιχείρησης, ανά είδος ξύλου, την τιμή είτε σε €/m3 στοιβαχτού ή σε €/m3 χύδην καθώς και τον όγκο των περιεκτών (κλωβούς, παλέτες, σάκους, μεγασάκους κ.ά) που, ενδεχομένως, χρησιμοποιούν για τη διάθεση των καυσόξυλων.
5. Οι λιανοπωλητές οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης μήκους, για τον υπολογισμό του όγκου.
6. Οι λιανοπωλητές να εξασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την προστασία των καυσόξυλων από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που ενδέχεται να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά του προς διάθεση προϊόντος και την ανάμιξη των ειδών διαφορετικής προέλευσης, ποιότητας και τιμής.
7. Δεν επιτρέπεται η πώληση ή δωρεάν διάθεση οποιασδήποτε ξυλείας εμποτισμένης με πισσέλαιο (κομμένη ξυλεία από παλιούς στύλους ΔΕΗ/ΟΤΕ), ή «πράσινης» ξυλείας (εμποτισμένης με άλατα), ή οποιασδήποτε τεχνητής ξυλείας συγκολλημένου ξύλου (κόντρα-πλακέ, νοβοπάν, ινοσανίδων/MDF κ.α.) προς καύση.

Κυρώσεις
Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας, εξαιρουμένων των διατάξεων της παρ.1, τιμωρούνται και διώκονται κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 136/1946 όπως ισχύει. Ειδικά για τους παραβάτες της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας, πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Ν.Δ. 136/1946 όπως ισχύει, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 Ευρώ.
Για την ομαλή μετάβαση από τον προηγούμενο τρόπο λιανικής πώλησης στο νέο, εκδόθηκε από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ και τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ δελτίο τύπου με οδηγίες προς τους καταναλωτές ως εξής :
«Από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) συντάχθηκε ένας κατατοπιστικός «Οδηγός για τη διακίνηση των καυσόξυλων», ο οποίος περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις νέες μονάδες μέτρησης, τους προτεινόμενους τρόπους διάθεσης, τη σημασία της υγρασίας στο καυσόξυλο, καθώς και συμβουλές για την αποθήκευση.
Με βάση το νέο τρόπο πώλησης οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν την υποχρέωση των λιανοπωλητών να διατηρούν και να αναγράφουν άλλη τιμή για τα καυσόξυλα που πωλούνται τακτικά στοιβαγμένα και άλλη τιμή για τα καυσόξυλα που πωλούνται χύδην (που δεν είναι στοιβαγμένα).
Η αντιστοιχία του όγκου των καυσόξυλων σε βάρος διαφέρει ανάλογα με το είδος του ξύλου και ανάλογα με τον αν τα ξύλα είναι τακτικά τοποθετημένα με μία σειρά το ένα πάνω στο άλλο (στοιβαγμένα) ή είναι πρόχειρα βαλμένα μέσα σε ένα πλαίσιο (χύδην).
Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας βάσει του οποίου γίνεται μία κατά προσέγγιση εκτίμηση του βάρους που αντιστοιχεί σε ένα κυβικό μέτρο καυσόξυλων, μήκους περίπου 33 cm, είτε αυτά είναι στοιβαγμένα είτε δεν είναι στοιβαγμένα (χύδην), ανάλογα και με το είδος του καυσόξυλου, ειδικά για την περίπτωση που η μέση υγρασία είναι 20%. Επισημαίνεται ότι τα προστατευμένα από τη βροχή καυσόξυλα διατηρούν περιεκτικότητα σε υγρασία περίπου 20%.
Εκτίμηση βάρους σε κιλά που αντιστοιχούν σε ένα (1) κυβικό μέτρο καυσόξυλων μήκους 33cm με υγρασία 20%

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στα κάτωθι:
Να κάνουν έρευνα αγοράς όσον αφορά τις τιμές διάθεσης των καυσόξυλων
 Να γνωρίζουν ότι οι λιανοπωλητές καυσόξυλων οφείλουν να αναγράφουν σε εμφανές σημείο στην επιχείρησή τους, ανάλογα με το είδος του ξύλου, την τιμή είτε ανά κυβικό μέτρο στοιβαγμένων ξύλων είτε ανά κυβικό μέτρο ξύλων που δεν είναι στοιβαγμένα
 Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς την αντιστοιχία κιλού/κυβικού μέτρου και να χρησιμοποιούν για μία κατά προσέγγιση εκτίμηση τον πίνακα-μετατροπέα
 Όταν αγοράζουν καυσόξυλα να ελέγχουν σε κάθε περίπτωση ότι τα ξύλα είναι στοιβαγμένα με τα μικρότερα δυνατά κενά μεταξύ τους
 Να γνωρίζουν ότι οι λιανοπωλητές οφείλουν να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης μήκους (μετροταινίες), για τη μέτρηση των διαστάσεων των πλαισίων και τον υπολογισμό του όγκου τους.
 Να γνωρίζουν ότι οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να διαφυλάσσουν τα καυσόξυλα προστατευμένα από δυσμενείς καιρικές συνθήκες ώστε να μην αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά τους και να διατηρούν χωριστούς σωρούς ξύλων ώστε να μην αναμειγνύονται τα είδη διαφορετικής χώρας προέλευσης, ποιότητας και τιμής
 Όταν αγοράζουν μεγάλη ποσότητα ξύλων να επιβεβαιώνουν ότι στην τελική τιμή πώλησης συμπεριλαμβάνεται και το κόστος των μεταφορικών
 Να ζητούν πάντοτε απόδειξη (τα καυσόξυλα εμπίπτουν στο καθεστώς μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13%) κατά την αγορά και πριν την πληρωμή των καυσόξυλων και να γνωρίζουν ότι βάσει του άρθρου 1 της Αγορανομικής διάταξης 4/2012 (ΦΕΚ Β΄3313/12-12-2012) δεν έχουν υποχρέωση να πληρώσουν εάν δεν λάβουν το νόμιμο παραστατικό.


Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή συνιστά στους καταναλωτές που εντοπίζουν περιπτώσεις στις οποίες δεν τηρούνται οι παραπάνω υποχρεώσεις από τους λιανοπωλητές να τις καταγγέλλουν καλώντας στη Γραμμή Καταναλωτή 1520 τις εργάσιμες ημέρες από τις 9π.μ μέχρι τις 3μ.μ και όλο το 24ωρο μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (www.efpolis.gr) και του αριθμού φαξ 210 3843549.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου