Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Γ. Παπαστάμκος - Ειδικά μέτρα για την γεωργία στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου υπερψήφισε 
την Έκθεση Παπαστάμκου

Με συντριπτική πλειοψηφία (600 υπέρ, 38 κατά, 50 αποχές) η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε την Έκθεση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τακτικού μέλους της αρμόδιας Επιτροπής Γεωργίας Καθηγητή κ. Γιώργου Παπαστάμκου επί της προτάσεως Κανονισμού της Κομισιόν σχετικά "με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου". Η στήριξη της ΕΕ προς τα "μικρά νησιά" του Αιγαίου αφορά επί της ουσίας στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία ορισμένων γεωργικών προϊόντων, μέσω της θέσπισης ειδικών μέτρων, καθώς και στον εφοδιασμό τους με πρώτες ύλες.

Τα κυριότερα σημεία των τροποποιήσεων στις οποίες κατέληξε ο άτυπος διαθεσμικός τρίλογος μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κομισιόν και Προεδρίας του Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα: α) αύξηση του επιμέρους ποσού του προϋπολογισμού που προορίζεται για το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού (κατά 500 χιλ. ευρώ), β) συμπερίληψη ρητής μνείας για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς των προϊόντων από τα νησιά, γ) περισσότερο ενεργός ανάμειξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εμπλεκομένων φορέων στη σύνταξη του εθνικού προγράμματος, δ)έμφαση στη διατήρηση των παραδοσιακών μεθόδων καλλιέργειας.

Υπογραμμίζεται ότι η θέση της Επιτροπής Γεωργίας για αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του καθεστώτος κατά 30% ή περίπου 7εκ ευρώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (κατόπιν προτάσεως του κ. Παπαστάμκου) δεν έγινε δεκτή από την Κομισιόν και την Προεδρία του Συμβουλίου. Η ανάθεση της Έκθεσης στον κ. Παπαστάμκο ήταν αποτέλεσμα συστηματικών και έγκαιρων ενεργειών εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Σε μια εξαιρετικώς δυσμενή οικονομική συγκυρία, κατά την οποία συζητούνται περικοπές στον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, διασφαλίζεται στο ακέραιο το ύψος των χρηματοδοτικών πόρων (23,9 εκ. ευρώ) του προγράμματος υπέρ των μικρών νησιών του Αιγαίου.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Έλληνας Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δήλωσε: "Τα νησιά του Αιγαίου δεν αποτελούν μόνο το εξωτερικό σύνορο της Ελλάδος, αλλά και της ΕΕ. Οι πολίτες των απόμακρων περιοχών της ΕΕ, ιδιαιτέρως στον δοκιμαζόμενο Ευρωπαϊκό Νότο, έχουν ανάγκη για "περισσότερη Ευρώπη". Η γεωργική παραγωγή των μικρών νησιών του Αιγαίου οφείλει να έχει προσανατολισμό προς την προώθηση συνεργειών μεταξύ της τοπικής γεωργικής οικονομίας και της τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και της διατήρησης του φυσικού και πολιτισμικού τοπικού πλούτου. Η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρξε γενναιόδωρη ως προς την προσαύξηση του προϋπολογισμού. Αντιθέτως, η Κομισιόν και το Συμβούλιο όχι. Ωστόσο, διασφαλίσαμε τη διατήρηση των πόρων για τη γεωργική νησιωτική παραγωγή. Αναμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον την επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική αναμόρφωση του προγράμματος με επαρκή δημοσιονομικό εξοπλισμό, καθώς και στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής του σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου