Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Πόσο αβλαβή είναι τα υλικά που θα "θαφτούν" στο νταμάρι της ΔΕΑΔΟ (πρώην ΔΕΑΛ);;;;

Το θέμα για αλλαγή των περιβαλλοντικών όρων στο νταμάρι πέρασε με πανηγυρική πλειοψηφία!
Ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων Παπαθανασίου & Τσιφοδήμου.

Αλήθεια όμως τί λέει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Καποδιστριακό για τα απόβλητα της TOSOH;;;

Ρίξτε μια ματιά στο παρακάτω και έπεται συνέχεια:

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ TOSOH ΕΛΛΑΣ

Του Ευσταθιάδη Λουκά, 
Τοπικός Σύμβουλος Δ.Κ. Γέφυρας.


 
   Πριν από λίγες μέρες ο Δήμαρχος Χαλκηδόνας σε συνάντηση που είχαμε στο Δημαρχείο, ενημέρωσε την ομάδα των Ενεργών Πολιτών ενάντια στην απόθεση των αποβλήτων της TOSOH ΕΛΛΑΣ, για το περιεχόμενο δύο μελετών (κριτικές επισκοπήσεις επί της Μελέτης της TOSOH) τις οποίες είχε παραγγείλει στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στον Καθηγητή Γεωχημείας και Εφαρμοσμένης Γεωχημείας Δρ Ακίνδυνο Κελεπερτζή, και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στον Καθηγητή Χημείας, Θοδωρή Καραπάντσιο.
   Το περιεχόμενο και των δυο υπομνημάτων είναι καταλυτικά αντίθετο στην απόθεση των αποβλήτων της TOSOH ΕΛΛΑΣ. Συγκεκριμένα στα δύο υπομνήματα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
1.    « Γενικά, η υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του προτεινόμενου έργου παρουσιάζει σοβαρές παραβλέψεις, αυθαίρετες θεωρήσεις και συμπεράσματα, που οδηγούν σε επιστημονικές αστοχίες …».
2.     «…ο χαρακτηρισμός του αποβλήτου ως μη επικίνδυνο είναι ατεκμηρίωτος και αβάσιμος, αφού δεν αναφέρονται ουσιαστικά στοιχεία δειγματοληψίας και ανάλυσης».
3.    «… δεν πραγματοποιήθηκε η δοκιμή διήθησης και δεν τεκμηριώθηκε ότι το στερεό απόβλητο δεν είναι οικοτοξικό».
4.     «… τα αποτελέσματα αναλύσεων που αναφέρονται στη ΜΠΕ της TOSOH  είναι διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στην εισήγηση της Περιφέρειας …. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη ΜΠΕ δεν έχει ανιχνευθεί μόλυβδος (Pb), ενώ στην εισήγηση της Περιφέρειας παρουσιάζονται αποτελέσματα περιεκτικότητας σε μόλυβδο που ξεπερνούν τα όρια χαρακτηρισμού του αποβλήτου ως αδρανές».
5.    « Τα επισυναπτόμενα στη ΜΠΕ αναλυτικά αποτελέσματα κρίνονται ως μη αντιπροσωπευτικά και ανεπαρκή για την αξιολόγηση της χημικής σύστασης και ιδιαίτερα της μελλοντικής γεωχημικής συμπεριφοράς των συστατικών του…».
6.    «… η μέθοδος δειγματοληψίας δεν αποσαφηνίζεται, με αποτέλεσμα τα δείγματα να μην δύναται να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά».
7.    « Η λειτουργία του έργου στην επιλεγμένη θέση θα οδηγήσει με βεβαιότητα στη ρύπανση των εδαφών της ευρύτερης περιοχής. Αναμένεται αερομεταφερόμενη διασπορά του αποβλήτου (εξαιρετικά λεπτόκοκκο) από τις χωματουργικές εργασίες…».
8.    «Αξιολογούμε ως υψηλό τον περιβαλλοντικό κίνδυνο ποιοτικής υποβάθμισης των υπόγειων νερών της ευρύτερης περιοχής και κατά επέκταση των αντίστοιχων σε βάθος χρόνου επιδημιολογικών συνεπειών για τους κατοίκους της περιοχής».
9.    «Η απουσία από τη ΜΠΕ γεωλογικών, υδρογεωλογικών, σεισμοτεκτονικών και γεωτεχνικών στοιχείων … καθιστά τη συγκεκριμένη μελέτη ελλειπέστατη, πρόχειρη και πρακτικά αδύναμη να αναλύσει τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου».
           Οι παραπάνω διαπιστώσεις των Καθηγητών ενισχύουν τις ανησυχίες που είχαμε σχετικά με την απόθεση των συγκεκριμένων αποβλήτων στα χωριά μας και μας κάνουν να εντείνουμε ακόμη περισσότερο τον αγώνα μας προκειμένου να μην πραγματοποιηθεί η απόθεση αυτή.
            Πρέπει όμως και ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί ακόμη περισσότερο πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Και τέλος πιστεύω ότι η κοινή δράση Δήμου και Πολιτών θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αδράνειες και παραλείψεις δεν συγχωρούνται πλέον.
   Οι μελέτες των Πανεπιστημίων για το Απόβλητο της TOSOH.:

Πηγή:
http://dimosagiou.blogspot.com/2012/05/tosoh.html#ixzz1zBSB9xbs

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου