Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Πιερίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την ΥΑ αριθμ. Γ3Β 1498/126349/12-12-12 (ΦΕΚ 3511/Β/31-12-2012) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα ισχύσουν τα παρακάτω μέτρα:
1. Επιτρέπεται η εισαγωγή και η ταξινόμηση μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων με άδεια κυκλοφορίας από άλλη χώρα μέλος της ΕΕ, τα οποία είναι εφοδιασμένα με εθνική έγκριση τύπου, χωρίς κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέχρι τις 31-12-2013
2. Μετά την 1-1-2014 για να ταξινομηθούν πρώτη φορά μεταχειρισμένα αγροτικά μηχανήματα, θα πρέπει εκτός από την εθνική έγκριση τύπου, οι κινητήρες τους να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον φάσης (Ι).
3. Όσα αγροτικά μηχανήματα καινούρια ή μεταχειρισμένα εφοδιάζονται με δελτίο ταξινόμησης στις προβλεπόμενες ημερομηνίες μπορούν να απογράφονται (έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας) και πέραν της ημερομηνίας αυτής.
4. Ειδικά για τις βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές προϋπόθεση για την έκδοση Δελτίου Ταξινόμησης είναι η ύπαρξη εθνικής έγκρισης τύπου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι (αγρότες, εισαγωγείς αγροτικών μηχανημάτων, αντιπρόσωποι αγροτικών μηχανημάτων κλπ.) μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Πιερίας τηλ. 2351351276.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου