Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Ξεκινάει ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του 33% του ΟΠΑΠ

Ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες παραχώρησης του 33% του ΟΠΑΠ με προθεσμία την 19η Οκτωβρίου για την κατάθεση των σχετικών εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Η διαδικασία θα έχεςι την κωδική ονομασία "Σχέδιο Ολυμπος", ενώ ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις.

Το ΤΑΙΠΕΔ, μέσω του οποίου υλοποιείται η παραχώρηση της κρατικής συμμετοχής στον ΟΠΑΠ, έπειτα από τη συνεδρίαση του στις 19 Σεπτεμβρίου, έλαβε εντολή να πραγματοποιηθεί η πώληση του 33% της εισηγμένης. Ποσοστό 29% έχει ήδη μεταβιβαστεί στο Ταμείο από το Ελληνικό Δημόσιο, κάτι που θα συμβεί και με το επιπλέον 4% που απαιτείται, αφού προηγηθεί απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία είτε αυτόνομα, είτε μέσω κοινοπραξίας, στην οποία όμως θα πρέπει να υπάρχει ένα κύριο μέλος που θα διατηρεί ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο του 34%. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) από τον νικητή του διαγωνισμού.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά κριτήρια συμμετοχής, για τις εταιρικές οντότητες (Α.Ε) απαιτείται ο μέσος όρος των EBITDA της τελευταίας τριετίας να ξεπερνά τα 150 εκατ.ευρώ. Εάν πρόκειται για fund, το άθροισμα των κεφαλαίων (ενεργών και μη επενδεδυμένων) απαιτείται να ξεπερνά τα 500 εκατ.ευρώ, ενώ για τις κοινοπραξίες οι ίδιοι όροι ισχύουν αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: στην πρώτη, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγράφως στους οικονομικού συμβούλους της ιδιωτικοποίησης (με την ένδειξη “Expression of Interest submission re: Project Olympus”) έως τις 19 Οκτωβρίου 2012 το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση ποσοστού στην ΟΠΑΠ. Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη φάση και επιλεγούν από το ΤΑΙΠΕΔ όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις, θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση του διαγωνισμού με τη συμμετοχή των επιλεγέντων υποψηφίων.

Εν συνεχεία οι υποψήφιοι θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τον έλεγχο των στοιχείων της ΟΠΑΠ ΑΕ (due diligence) και να υποβάλουν μη δεσμευτικά σχόλια επί της σύμβασης απόκτησης των μετοχών. Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφέρεται πως υπάρχει πρόβλεψη να υπάρξει και μια ενδιάμεση φάση πριν την υποβολή των προτάσεων. Όπως σημειώνεται, οι ενδιαφερόμενοι έχουν δυνατότητα να ζητήσουν επιπλέον διευκρινίσεις επί της διαδικασίας, το αργότερο μέχρι τις 12 Οκτωβρίου.

Να σημειωθεί πως στην πρόσκληση αναφέρεται πως στην ΟΠΑΠ ΑΕ έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό δημόσιο μέχρι το 2030 (με επέκταση στις 12/12/11 της αρχικής σύμβασης) το αποκλειστικό δικαίωμα διαχείρισης 13 τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Παράλληλα, σημειώνεται πως με υπουργική απόφαση (Αρ. 10010/04.11.2011) και με συμφωνία με ημερομηνία 04.11.2011, στην ΟΠΑΠ χορηγήθηκε η αποκλειστική άδεια λειτουργίας 35 χιλιάδων Video Lottery Terminals (‘VLTs’) για διάστημα 10 ετών, από τα οποία τα 16.500 θα λειτουργήσουν από την ίδια την εταιρεία και τα υπόλοιπα 18.500 από 4 έως 10 παραχωρισιούχους που θα επιλεγούν μέσω διεθνούς διαγωνισμού που θα διενεργήσει ο Οργανισμός.

Ως σύμβουλοι του Ταμείου για την ιδιωτικοποίηση ενεργούν οι Deutsche Bank (London Branch), Εθνική Τράπεζα, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP and Καρατζάς και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου