Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Άμεσα οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για χρέη στο δημόσιο!

Θα κατάσχονται μισθοί και συντάξεις ακόμη και κάτω των 1000 ευρώ – Ετοιμάζεται το νέο φορολογικό – Έρχονται νέοι φόροι στα ακίνητα – Θα φορολογηθούν ακόμη και οι εκτάσεις με τα φωτοβολταϊκά και οι βοσκότοποι
24.01.2013
Του Γιώργου Παλαιτσάκη

* Ενιαίος φόρος κατοχής ακίνητης περιουσίας σε όλα τα σπίτια, τα οικόπεδα, τα αγροτεμάχια και τα λοιπά ακίνητα που κατέχουν 5,6 εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά
* Μέσω τραπεζών, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, ή επιταγές, όλες οι συναλλαγές άνω των 500 ευρώ
* Ο ΦΠΑ θα εισπράττεται άμεσα την ώρα της συναλλαγής, οπότε θα καταργηθούν και οι περιοδικές δηλώσεις

Νέο γύρο διεργασιών για περαιτέρω αλλαγές στο φορολογικό σύστημα ξεκινά τις επόμενες ημέρες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών με προφανή στόχο την ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των φορολογικών εσόδων μέσω της προσθήκης πρόσθετων επιβαρύνσεων σε εκατομμύρια νοικοκυριά.

Ως πρόσχημα θα χρησιμοποιηθεί αυτή τη φορά η ανάγκη να απλοποιηθεί η νομοθεσία, να διευρυνθεί η φορολογική βάση και να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή, όπως επιτάσσει και η νέα συμφωνία του υπουργού Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα με την τρόικα για το Μνημόνιο ΙΙΙ. Ήδη, η κυβέρνηση και η τρόικα έχουν προαποφασίσει να νομοθετηθούν 10 σημαντικές ρυθμίσεις με τις οποίες:
α) Θα επιβάλλεται ένας νέος, ακόμη πιο επαχθής, φόρος σε όλα τα ακίνητα που κατέχουν οι Έλληνες πολίτες, ακόμη και στα ακαλλιέργητα αγροτεμάχια, τις εκτάσεις με τα φωτοβολταϊκά και τους βοσκότοπους!

β) Θα θεσμοθετηθεί η δημιουργία του νέου «περιουσιολογίου».

γ) Θα περικοπούν οι απαλλαγές που ισχύουν στη φορολογία μεταβιβάσεων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών ακινήτων.

δ) Θα καταργηθούν πλήρως οι φοροαπαλλαγές στον ΦΠΑ και θα περιοριστούν οι χαμηλοί συντελεστές του συγκεκριμένου φόρου.

ε) Θα αλλάξει εκ νέου το μέτρο των αποδείξεων.

στ) Θα δίδεται η δυνατότητα στην Εφορία να κατάσχει άμεσα τα όποια ποσά εισέρχονται στις τραπεζικές καταθέσεις των φορολογουμένων που οφείλουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο.

ζ) Θα αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

η) Θα περιοριστούν σημαντικά οι δυνατότητες των πολιτών να συναλλάσσονται με μετρητά και θα καθιερωθεί η υποχρεωτική χρήση του άυλου ηλεκτρονικού χρήματος.

θ) Θα καταργηθεί η δυνατότητα αναστολής στην επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

ι) Θα αλλάξει η διαδικασία καταβολής του ΦΠΑ για χιλιάδες επιχειρήσεις.


Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεσμεύτηκε, με το Μνημόνιο ΙΙΙ που υπέγραψε πρόσφατα, να προχωρήσει σε νέες καταργήσεις φοροαπαλλαγών και λοιπών εξαιρέσεων που ισχύουν στο φορολογικό σύστημα, ώστε να καλύψει με νέες φορολογικές επιβαρύνσεις στα περιουσιακά στοιχεία και την ιδιωτική κατανάλωση των Ελλήνων πολιτών ένα σημαντικό τμήμα από το δημοσιονομικό «κενό» (fiscal gap) των 4 δισ. ευρώ, το οποίο η τρόικα απαίτησε να συμπληρωθεί με πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα για την περίοδο 2014-2015.

Συγκεκριμένα, στη σελίδα 21 και στην παράγραφο 32 του νέου Μνημονίου Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών που υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρας στις 21-12-2012, περιλαμβάνεται δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να καλύψει το δημοσιονομικό κενό των 4 δισ. ευρώ με «περαιτέρω περικοπές σε φορολογικές απαλλαγές και εξαιρέσεις»! Επιπλέον, το νέο Μνημόνιο περιλαμβάνει δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για περαιτέρω αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο μέχρι τον προσεχή Μάιο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την ευρύτερη προσπάθεια για μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος προκειμένου να επιβάλει 10 νέα φορολογικά μέτρα, τα οποία θα προβλέπουν:

1) Ενιαίο φόρο κατοχής ακίνητης περιουσίας σε όλα τα σπίτια, τα οικόπεδα, τα αγροτεμάχια και τα λοιπά ακίνητα που κατέχουν 5,6 εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά. Ο φόρος αυτός θα επιβληθεί με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,1% ή 0,2% έως και πάνω από 2% στην συνολική αντικειμενική αξία της ατομικής περιουσίας κάθε φορολογούμενου. Εξετάζεται να υπάρχει ένα πολύ χαμηλό αφορολόγητο όριο αξίας 50.000 ή 100.000 ευρώ ή να μην υπάρχει καν αφορολόγητο όριο! Στο νέο αυτό φόρο θα ενταχθούν ακόμη και τα ακαλλιέργητα αγροτεμάχια που ανήκουν σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι εκτάσεις στις οποίες υπάρχουν εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και οι βοσκότοποι!

Ο νέος ενιαίος φόρος θα αντικαταστήσει δύο άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται σήμερα στην ακίνητη περιουσία: α) το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), το οποίο επιβάλλεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,5 έως 20 ευρώ ανά τ.μ. μόνο σε όσα κτίσματα ηλεκτροδοτούνται και πρέπει να εξοφλείται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και β) τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), ο οποίος επιβάλλεται με συντελεστές 0,2% έως 2% στα κτίσματα και τα εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα κάθε φυσικού προσώπου, εφόσον η συνολική αντικειμενική αξίας τους υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

2) Κατάρτιση ηλεκτρονικού «περιουσιολογίου». Όλοι οι φορολογούμενοι θα υποχρεωθούν να συνυποβάλλουν με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και αναλυτικές δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης στις οποίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους καθώς επίσης και αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις αποταμιεύσεις τους, δηλαδή για τις τοποθετήσεις κεφαλαίων τους σε τραπεζικές καταθέσεις, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα και άλλες κινητές αξίες. Με τις δηλώσεις αυτές, οι φορολογούμενοι θα πρέπει επίσης να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο κτήσης των περιουσιακών στοιχείων τους και των κεφαλαίων που έχουν αποταμιεύσει. Στόχος της ρύθμισης αυτής θα είναι να δημιουργηθεί στο υπουργείο Οικονομικών μια ενιαία ηλεκτρονική βάση δεδομένων στις οποίες θα περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία για τις περιουσίες και τις αποταμιεύσεις όλων των φορολογουμένων, ώστε να ελέγχονται κάθε χρόνο οι μεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία τους και να προσδιορίζονται τυχόν αδήλωτα εισοδήματα ή έσοδά τους, με βάση τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και τα κεφάλαια τα οποία διακινούνται μέσω τραπεζικών λογαριασμών και επενδυτικών προϊόντων.

3) Περικοπές απαλλαγών στη φορολογία μεταβιβάσεων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών ακινήτων. Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών σχεδιάζει περικοπές στα αφορολόγητα όρια για μεταβιβάσεις πρώτης κατοικίας, κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές ακινήτων. Ταυτόχρονα όμως προτίθεται να μειώσει τους συντελεστές φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων.

4) Περιορισμό ή ακόμη και πλήρη κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στον ΦΠΑ. Η ελληνική πλευρά έχει δεσμευτεί στην τρόικα, με το Μνημόνιο ΙΙ, να «απλοποιήσει» καί τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ, καταργώντας ή περιορίζοντας τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ζητήσει ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2011:

α) να καταργηθούν οι χαμηλοί συντελεστές ΦΠΑ 6,5% και 13% που επιβάλλονται σήμερα στα φάρμακα, τις υπηρεσίες τουρισμού, τα τρόφιμα, τα τιμολόγια ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού, τις μεταφορές και τις υπηρεσίες επισκευών παλαιών κατοικιών και όλες αυτές οι κατηγορίες υπηρεσιών και αγαθών να επιβαρυνθούν με υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ που θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 19% και 23%, με εξαίρεση τον τουρισμό για τον οποίο προτείνεται συντελεστής 11%! Η υιοθέτηση μιας τέτοιας εισήγησης θα έχει ως συνέπεια να εκτιναχθούν οι τιμές σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης και υπηρεσίες υψηλής ζήτησης. Ειδικά για τα τρόφιμα, τα φάρμακα και τον τουρισμό του ΔΝΤ έχει προτείνει εναλλακτικά την υπαγωγή τους σε συντελεστή ΦΠΑ 11%.

β) να καταργηθούν οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου.

Οι αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ θα ισχύσουν, πιθανότατα, από την 1η-1-2014.

5) Νέες αλλαγές στο μέτρο των αποδείξεων. Η διάταξη που προβλέπει από φέτος την υποχρέωση των μισθωτών και των συνταξιούχων να συγκεντρώσουν αποδείξεις συνολικής αξίας ίσης με το 25% των συνολικών ετήσιων αποδοχών τους υπό την απειλή πρόσθετου φόρου 22% θα αλλάξει ριζικά. Η υποχρέωση θα επεκταθεί και πάλι σε όλους τους φορολογούμενους και θα εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο. Στόχος είναι να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η ζήτηση αποδείξεων μέχρις ότου καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική καταγραφή όλων των συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών τους, οπότε το μέτρο των αποδείξεων θα είναι πλέον περιττό.

6) Αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που επιβάλλονται στους οφειλέτες του Δημοσίου. Με νομοθετική ρύθμιση που θα προστεθεί στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων θα δίδεται η δυνατότητα στην Εφορία να κατάσχει άμεσα τα όποια ποσά εισέρχονται στις τραπεζικές καταθέσεις των φορολογουμένων που οφείλουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, ακόμη και μισθούς ή συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ το μήνα!

7) Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Το καθεστώς των «διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής» ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο θα γίνει αυστηρότερο για τους ασυνεπείς οφειλέτες και επιεικέστερο για όσους δεν έχουν «ιστορικό» ασυνέπειας αλλά βρίσκονται προσωρινά σε οικονομική δυσπραγία.

8) Περιορισμό των συναλλαγών με μετρητά.
Όλες οι συναλλαγές αξίας άνω των 500 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών και όλες οι συναλλαγές αξίας άνω των 1.000 ή των 2.000 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω του τραπεζικού συστήματος (με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή με επιταγές). Στόχος είναι να ελέγχεται και να παρακολουθείται ηλεκτρονικά το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου τζίρου των επιχειρήσεων, ώστε να αυξηθεί σημαντικά το ύψος των δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων και η απόδοση ΦΠΑ και φόρων εισοδήματος στο Δημόσιο. Επιπλέον, στόχος είναι να ελέγχονται και να παρακολουθούνται και οι δαπάνες των φυσικών προσώπων, ώστε να προσδιορίζονται ευκολότερα τα πραγματικά τους εισοδήματα, με καταγραφή του επιπέδου διαβίωσής τους.

9) Αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου των ποινικών κυρώσεων για αδικήματα μεγάλης φοροδιαφυγής. Θα καταργηθεί ο ανασταλτικός χαρακτήρας των ποινών για φοροδιαφυγή μεγάλου ύψους, ώστε όσοι συλλαμβάνονται για αδικήματα αυτής της κατηγορίας να υποχρεώνονται να πληρώνουν άμεσα τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα που τους επιβάλλονται ή να προχωρούν σε διακανονισμούς για την εξόφλησή τους. Βάσει των ρυθμίσεων που θα προωθηθούν όσοι δεν πληρώνουν ή δεν ρυθμίζουν τις χρηματικές ποινές που τους επιβάλλονται για ποινικά κολάσιμα αδικήματα φοροδιαφυγής θα οδηγούνται άμεσα στη φυλακή, καθώς οι ποινικές κυρώσεις που θα τους καταλογίζονται δεν θα έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα.

10) Αλλαγή της διαδικασίας καταβολής του ΦΠΑ για χιλιάδες επιχειρήσεις. Θα θεσμοθετηθεί η δυνατότητα καταβολής του ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή τη στιγμή της πραγματοποίησης της συναλλαγής! Το μέτρο θα εφαρμοστεί ταυτόχρονα με την καθιέρωση της υποχρεωτικής πραγματοποίησης συναλλαγών ύψους άνω των 500 ευρώ μέσω τραπεζικού συστήματος. Με την ηλεκτρονική πληρωμή του αντιτίμου κάθε συναλλαγής, η οποία θα γίνει μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ή μέσω διαδικτύου, το τμήμα του αξίας της συναλλαγής που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ θα πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό του Δημοσίου και όχι στον τραπεζικό λογαριασμό του εισπράττοντος το τίμημα, ώστε η απόδοση του φόρου να γίνεται αυτόματα στο Δημόσιο χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η υποβολή περιοδικής δήλωσης.

Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης προχώρησε στη συγκρότηση επιτροπής, η οποία θα αναλάβει «να διαβουλευθεί με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς» για την προώθηση της μεταρρύθμισης του φορολογικού μας συστήματος. Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός, τα θέματα τα οποία θα μελετήσει η επιτροπή, σε συνεργασία και με την τεχνική βοήθεια που παρέχεται στη χώρα από το ΔΝΤ και την Κομισιόν, είναι:
 Η απλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 Η σύνταξη Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.
 Η θέσπιση πρόσθετων μέτρων κατά της φοροδιαφυγής.
Η παρουσίαση των προτάσεων της επιτροπής θα γίνει τον Απρίλιο του 2013.
Πηγή: UNITED REPORTERS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου