Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΠΠΥΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Το ΚΕΠΠΥΕΛ Κατερίνης μετά από σχετικές πληροφορίες από κινήσεις που γίνονται σε ιδιωτικό επίπεδο αλλά και προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το δίκοκκο σιτάρι, σας γνωστοποιεί τα παρακάτω:

1) Το Δίκοκκο σιτάρι, διαφορετικά «Ζέα» ή «Ζειά», αποτελεί μια ποικιλία σιταριού η οποία καλλιεργείτο στην Ελλάδα σε κάποια κλίμακα αλλά μετά το 1932 έπαυσε να καλλιεργείται οριστικά.
2) Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών αλλά ούτε και στον Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Κατάλογο Ποικιλιών και έτσι δεν μπορεί να υπάρχει πιστοποίηση σπόρου στην συγκεκριμένη ποικιλία.
3) Σε περίπτωση που έχει γίνει παραγωγή και πιστοποίηση σπόρου σε τρίτες χώρες μπορεί να γίνει εισαγωγή του σπόρου αυτού από επιχείρηση η οποία οφείλει όμως, να κάνει αναγγελία έναρξης δραστηριότητας με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά στο ΥπΑΑκΤ Διεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής και μετά από τη σχετική έγκριση και σχετική άδεια εισαγωγής να προβεί σε εισαγωγή και διάθεση του σπόρου ο οποίος θα πρέπει να είναι σεσημασμένος με τα κατάλληλα στοιχεία.
4) Πρέπει να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση έχει στη διάθεσή της σπόρο και θέλει να προχωρήσει στην πιστοποίησή του, η σχετική διαδικασία διαρκεί πάνω από πέντε έτη τουλάχιστον.
Για κάθε σχετική πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε στο ΚΕΠΠΥΕΛ Κατερίνης.


Ο Προϊστάμενος
Δ.Μαρκόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου