Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Μείωση των μισθωμάτων που καταβάλλει το ελληνικό Δημόσιο, ζητεί από τους ΟΤΑ, το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο

Το υπουργείο Εσωτερικών, με εγκύκλιό του, ζητά από τους ΟΤΑ να μειώσουν τα μισθώματα που καταβάλλει το ελληνικό Δημόσιο και οι φορείς του, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, για το ποσό μηνιαίου μισθώματος έως τα 1.000 ευρώ, πρέπει να υπάρξει μείωση κατά ποσοστό 10%, για μισθώματα από 1.000,01 έως 2.000 ευρώ κατά ποσοστό 15%, για 2.000,01 έως 3.000 ευρώ μείωση 20% και πάνω από 3.000 ευρώ μείωση 25%.

Επισημαίνεται δε, ότι σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί με τον εκμισθωτή περαιτέρω μείωση (άνω του 20%, που προέβλεπε ο νόμος 4002/2011), πριν την έναρξη ισχύος του νόμου, το καταβαλλόμενο μίσθωμα μειώνεται στο ύψος που προκύπτει από την εφαρμογή της προοδευτικής κλίμακας.

Σημειώνεται, ότι η ισχύς των ανωτέρω μειώσεων ξεκινά από 1.10.2012, ενώ, τα αναπροσαρμοσμένα, σύμφωνα με την παρούσα, μισθώματα, δεν επιτρέπεται να αυξηθούν πριν την 1.1.2015.

Επίσης, με άλλη εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, ζητείται από τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας η παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2012 έως 31-12-2012, καθώς και του αριθμού μεταφερόμενων μαθητών.

News Room «Κέρδος» με πληροφόρηση από το ΑΠΕ - ΑΜΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου