Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Η "διαύγεια" από σήμερα και σε όλους τους δήμους της χώρας

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3861
Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο,Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

Αρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου, εν όψει του χρόνου που θα απαιτηθεί, για τη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά την ψήφισή του, αρχίζει ως ακολούθως:

α) Σε ό,τι αφορά πράξεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και των οργάνων, στα οποία τα ως άνω όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση υπογραφής ή μεταβιβάσει αρμοδιότητα, από την 1η Οκτωβρίου 2010.

β) Σε ό,τι αφορά πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από την 1η Νοεμβρίου 2010.

γ) Σε ό,τι αφορά αποφάσεις και πράξεις των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού από την 15η Μαρτίου 2011.

.............................................................

3 σχόλια:

  1. Καλά, κάτσε εσύ και περίμενε...Χωρίς κωλόχαρτα θα μείνει ο δήμος μέχρι να εφαρμοστεί η διαύγεια.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. παπαθανασίου & διαυγεια, χαχα

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Καλά, κάτσε εσύ και περίμενε...Χωρίς κωλόχαρτα θα μείνει ο δήμος μέχρι να εφαρμοστεί η διαύγεια.

    ΑπάντησηΔιαγραφή