Ανακατεύθυνση


Ανακατεύθυνση στο νέο site www.dionolympos.gr, παρακαλώ περιμένετε...

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ

Κατέθεσε τροπολογία ο βουλευτής Πιερίας Κ.Κουκοδήμος

Αποκατάσταση των αδικιών
για την εισαγωγή των πολυτέκνων
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τη διεύρυνση των κριτηρίων για την εισαγωγή των πολύτεκνων και τέκνων πολυτέκνων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την άρση της προηγούμενης σχετικής περιοριστικής διάταξης, πρότεινε ο βουλευτής Πιερίας Κώστας Κουκοδήμος με την Προσθήκη – Τροπολογία που κατέθεσε μαζί με δύο ακόμα συναδέλφους του, κ. Α.Γεωργιάδη και Λ.Τσαβδαρίδη, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».
Στόχος της τροπολογίας η γόνιμη αντιμετώπιση των καίριων προβλημάτων των πολυτέκνων, που είναι βασισμένη στα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την εφαρμογή της προηγούμενης νομοθετικής πρόβλεψης, η οποία αν και βρισκόταν στην ορθή κατεύθυνση αποκατάστασης αδικιών του παρελθόντος δεν προέβλεπε την ένταξη στο ρυθμιστικό της πλαίσιο ορισμένων κατηγοριών πολυτέκνων.

Αναλυτικότερα η Προσθήκη – Τροπολογία που πρότεινε ο κ. Κουκοδήμος είναι η εξής:
«Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, οι οποίοι συμμετείχαν στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το έτος 2011, είτε συμμετέχοντας απευθείας στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2011, είτε κάνοντας χρήση των βαθμολογιών των δύο προηγούμενων ετών 2009 ή 2010 με το 10% και βάσει της βαθμολογίας τους ήσαν επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων και οι οποίοι είτε δεν δήλωσαν ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων για οποιοδήποτε λόγο, είτε δήλωσαν και οι σχολές ή τα τμήματα των ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) δεν τους ενέγραψαν ή τους διέγραψαν λόγω ορίων ηλικίας των αδελφών τους ή λόγω υπερβάσεως ορίου εισοδήματος ή δεν διατάχθηκε η εγγραφή τους στις δηλωθείσες από αυτούς σχολές ή τμήματα λόγω κατοικίας των γονέων τους, ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ εγγραφής ή επανεγγραφής στη σχολή ή το τμήμα επιτυχίας τους.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής ή επανεγγραφής των ανωτέρω, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης. Η εγγραφή ή επανεγγραφή των ανωτέρω θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο έως την 12η Απριλίου 2013».
Η διάταξη που καταργείται σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση είναι η εξής:
«Με την παρούσα Προσθήκη-Τροπολογία ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ το άρθρο 47 του ν.4115/2013 (Α΄ 24) το οποίο έχει ως ακολούθως: Όσοι μαθητές, τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, αποφοίτησαν το σχολικό έτος 2010-2011 και μετέχοντας στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πέτυχαν σε πανεπιστήμια ή ΤΕΙ από τα οποία όμως διεγράφησαν διότι σύμφωνα με το τότε ισχύον νομοθετικό καθεστώς, δεν εντάχθηκαν στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων, δύνανται να επανεγγραφούν στις σχολές εισαγωγής τους εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου