Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - Οικονομικό καθεστώς των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: Οικονομικό καθεστώς των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών
Ο αγροτικός κόσμος έχει εισέλθει σήμερα, όπως άλλωστε όλος ο παραγωγικός κόσμος, σε μια νέα περίοδο μεγάλων αλλαγών και ανακατατάξεων, που απαιτούν ριζικές και τολμηρές διαρθρωτικές προσαρμογές αλλά και καινοτόμες προσπάθειες.
Το συνεταιριστικό κίνημα και οι Συνεταιρισμοί συνιστούν μία προσπάθεια συνεργασίας των αδυνάτων. Ο Συνεταιρισμός αποτελεί επιχείρηση, ανταγωνιστική στην αγορά, η οποία προσβλέπει στην οικονομική προαγωγή των μελών της, στην πολιτιστική τους ανάπτυξη, στην προσφορά τους στην Κοινωνία. Διαχρονικά τα τελευταία 150 χρόνια σε όλη την Ευρώπη, το συνεταιριστικό μοντέλο αναχαίτισε κοινωνικοοικονομικές κρίσεις διαχέοντας τα ευεργετικά αποτελέσματα εκτός από τα μέλη του και σε ολόκληρη την κοινωνία.
Δυστυχώς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υπήρξε κατάχριση των συνεταιριστικών αρχών. Το ηθικό υπόβαθρο των αξιών (εντιμότητα, διαφάνεια, κοινωνική υπευθυνότητα, φροντίδα για τους άλλους) καταστρατηγήθηκε. Ο νέος Νόμος 4015/2011 αν και προς τη σωστή κατευθυνση εντούτοις δημιούρησε αρκετές δυσλειτουργίες τις οποίες άμεσα πρέπει να επιλύσουμε. Πολλές Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης, μεταξύ αυτών και η ΕΑΣ Πιερίας, ενώ οι περιουσίες τους με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν μπορούν να εκποιηθούν προκειμένου να αποπληρωθούν χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. Παράλληλα πολλοί από τους εργαζομένους των ΕΑΣ, οι οποίοι έχουν λειτουργήσει και ως αιμοδότες αυτών, παραμένουν απλήρωτοι για περισσότερους από 9 μήνες.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Πόσες ΕΑΣ μέχρι σήμερα έχουν τροποποιήσει το καταστατικό τους και έχουν μετατραπεί σε ΑΣ ή Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις ή Ομάδες Παραγωγών;
Πόσες ΕΑΣ μέχρι σήμερα έχουν μπει στη διαδικασία εκκαθάρισης;
Ποιο είναι το μέλλον των υποδομών των ΕΑΣ (κτιριακές εγκαταστάσεις, ψυγεία, σιλό, μηχανολογικός εξοπλισμός).
Θα δοθεί η δυνατότητα, με νομοθετική ρύθμιση, σε αυτές να εκποίησουν την περιουσία τους προκειμένου να αποπληρώσουν χρέη προς το ελληνικό δημόσιο αλλά και να πληρώσουν τους εργαζομένους τους;
Πότε θα τροποποιηθεί ο Νόμος 4015/2011 προκειμένου να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που αυτός δημιούργησε.

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ-Ν.Δ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου