Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Δ.ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ - Επίσημα ανέλαβε τα καθήκοντά του ο δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, Γ.Παπαθανασίου.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1963/22-6-2012 ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο Γιώργος Παπαθανασίου ανέλαβε και πάλι καθήκοντα Δημάρχου στον Δ.Δίου-Ολύμπου

* Ο Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θ.ΣΩΚΟΣ ΕΞΕΔΩΣΕ ΣΤΙΣ 27/6/2012 ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 22/6/2012.
* ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Ο κ. ΣΩΚΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ «ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΗΔΕΠΟΤΕ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ»

Με την Α.Π.: 6623/27-6-2012 Απόφαση – Διαπιστωτική Πράξη που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Θύμιος Σώκος, επανήλθε στα καθήκοντά του ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, Γιώργος Παπαθανασίου.

Στο τέλος τού ως άνω εγγράφου αναφέρονται τα εξής: «ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ – Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη άρση από τη θέση σε αργία τού Γεωργίου Παπαθανασίου τού Κωνσταντίνου, Δημάρχου Δίου-Ολύμπου Ν. Πιερίας, από τις 22/6/2012, ημερομηνία έκδοσης της αριθμ. 1963/2012 αθωωτικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, το δε διοικητικό μέτρο (της αργίας) θεωρείται ως μηδέποτε επιβληθέν».

Ο κ. Σώκος εξέδωσε τη σχετική απόφαση αφού έλαβε υπόψη του απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 1963/22-6-2012 αθωωτικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την οποία απόφαση δεν έγιναν δεκτές οι κατηγορίες εναντίον τού κ. Γιώργου Παπαθανασίου, γι αυτό και ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου κηρύχθηκε αθώος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου