Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Σήμερα συνεδριάζει - έκτακτα - το Δ.Σ. Δήμου Δίου - Ολύμπου

«Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση 
Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, Αγίου Νικολάου 15, στις 28.06.2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα τις ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση για τροποποίηση τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 5957/21-12-10 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του λατομείου αδρανών υλικών που βρίσκεται εντός λατομικής περιοχής στη θέση «Γούνες» Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας ως προς τον τρόπο αποκατάστασης τμήματος λατομείου εκτάσεως 15 στρεμμάτων.
(Εισήγηση Ευάγγελος Φελώνης, Δ/ντής Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε).
2. Λήψη απόφασης περί επιβολής τέλους διαμονής παρεπιδημούντων στο Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Πέτρος Κιάφας, Αντιδήμαρχος – Γεώργιος Παπαγεωργίου, Προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας).
3. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.181 τ.μ. στο υπ’ αριθμ. 129 κληροτεμάχιο της Δ.Κ. Πλαταμώνα με τα ανεγερθέντα εντός αυτού κτίσματα. (Εισήγηση Βασίλης Βροχαρίδης, Αντιδήμαρχος).
4. Προγραμματισμός προσλήψεων για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες έτους 2012. (Εισήγηση Βασίλης Βροχαρίδης, Αντιδήμαρχος).
5. Έγκριση εκτέλεσης εργασίας με τίτλο «Καθαριότητα παραλιακών ακτών Δημοτικής Ενότητας Λιτοχώρου», προϋπολογισμού 24.600 €, με απευθείας ανάθεση. (Εισήγηση Τζίκας Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Γιώργος Κωτούλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου