Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Στον πρόεδρο του Δ.Σ. Δίου - Ολύμπου κατατέθηκε σήμερα το αίτημα για ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δ.Σ. Δίου - Ολύμπου (ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ)

Ακόμα μία απόλυτη επιβεβαίωση του dionolympos blogspot
(και πού να αρχίσουμε να λέμε ΟΛΑ αυτά που ξέρουμε)
Όπως σας είχαμε ενημερώσει σε παλιότερη δημοσίευσή μας, στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κύριο Γ. Κωτούλη, κατατέθηκε σήμερα αίτημα: "Πραγματοποίηση ειδικής συνεδρίασης του Δ.Σ. με θέμα την πιθανή ανάκληση της απόφασης του Δ.Σ. Δίου – Ολύμπου με αριθμό 113\2012 (Έγκριση για τροποποίηση της απόφασης περιβαλλοντικών όρων του λατομείου αδρανών υλικών) και την επικείμενη απόθεση παραπροϊόντος Η.Δ.Μ. της εταιρείας TOSOH στη θέση Γούρνες". Το κείμενο - αίτημα φέρει τις υπογραφές 9 δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης και εντός 6 ημερών από σήμερα ο πρόεδρος του Δ.Σ. καλείται να ορίσει την ειδική συνεδρίαση για το θέμα.


Δείτε τώρα το αίτημα με τα εννέα ονόματα που το υπογράφουν:

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πραγματοποίηση ειδικής συνεδρίασης του Δ.Σ. με θέμα την πιθανή ανάκληση της απόφασης του Δ.Σ. Δίου – Ολύμπου με αριθμό 113\2012 (Έγκριση για τροποποίηση της απόφασης περιβαλλοντικών όρων του λατομείου αδρανών υλικών) και την επικείμενη απόθεση παραπροϊόντος Η.Δ.Μ. της εταιρείας TOSOH στη θέση Γούρνες».

Λιτόχωρο, 7 Νοεμβρίου 2012.-
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
Το θέμα της επικείμενης απόθεσης του αποβλήτου της εταιρείας TOSOH (μετά κι από την…«τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5957/21-12-10 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του λατομείου αδρανών υλικών που βρίσκεται εντός λατομικής περιοχής στη θέση «Γούρνες» Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας ως προς τον τρόπο αποκατάστασης τμήματος λατομείου εκτάσεως 15 στρεμμάτων»), έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε μεγάλη μερίδα κατοίκων κι επισκεπτών της περιοχής του Δήμου μας και αποτελεί συνεχώς ένα από τα βασικά ζητήματα των προ ημερησίας συζητήσεων στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς κι αντικείμενο 3 άτυπων λαϊκών συνελεύσεων.
Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. Δίου – Ολύμπου με θέμα την πιθανή ανάκληση της ανωτέρω απόφασης, με πρόσκληση εκπροσώπων φορέων και, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο από τη δημοτική αρχή, εκατέρωθεν ειδικών επιστημόνων* για πληρέστερη ενημέρωση του σώματος, έτσι ώστε να μπορέσουν οι συνάδελφοι, απολύτως ενήμεροι πια, να επανακαθορίσουν – προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση – τη στάση τους κατόπιν ψηφοφορίας.

Με τιμή

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Δίου – Ολύμπου:

Νικόλαος Αθ. Λάππας
Κουρίτα Κατερίνα
Κώστας Δημόπουλος
Χατζής Δημήτριος
Λαμπονίκος Νικόλαος
Καλαϊτζής Αθανάσιος
Ευαγγελία Μόχλα
Ζτάνης Γεώργιος
Μπατζικώστας Αθανάσιος


*Εφ’ όσον κριθεί αναγκαία και χρήσιμη η συμμετοχή επιστημόνων, θα πρέπει το Προεδρείο να ειδοποιήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις δικές τους ενέργειες,
εντός 3 ημερών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου