Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΝΑΣ ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Στα πλαίσια νομοθετικών βελτιώσεων του σχεδίου νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016» η σημαντική παρέμβαση της βουλευτού Πιερίας κ. Άννας Μάνη-Παπαδημητρίου με άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρήκε θετική ανταπόκριση από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου σχετικά με την μείωση φορολογικών συντελεστών των φωτοβολταϊκών σταθμών μετά από επίπονες διεργασίες του ιδίου και του επιστημονικού του επιτελείου. Μάλιστα ο Υφυπουργός άφησε περιθώρια για περαιτέρω βελτιώσεις στο ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα επετεύχθησαν οι παρακάτω μειώσεις:


ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Στην υποπαράγραφο 1.2 «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΕ» επέρχονται οι ακόλουθες νομοτεχνικές βελτιώσεις:
Α. Παράγραφος 1 της υποπαραγράφου 1.2.
Στην περίπτωση β) της παραγράφου 1, η φράση «Σε τριάντα πέντε τοις εκατό(35%)» αντικαθίσταται με τη φράση «Σε τριάντα τοις εκατό (30%)».
Στην περίπτωση γ) της παραγράφου1, η φράση «Σε είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) αντικαθίσταται με τη φράση « Σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%)».
Μετά την περίπτωση γ) της παραγράφου 1 προστίθεται νέα περίπτωση δ) ως εξής: «δ) Σε δέκα τοις εκατό (10%) για τους λοιπούς σταθμούς ΑΠΕ και τους σταθμούς ΣΗΘΥΑ.».


Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου

Βουλευτής Πιερίας Νέας Δημοκρατίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου