Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Δ.ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ - Προαναγγελία συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δ.Δίου-Ολύμπου

ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29/2. 
Συμμετοχή τού Δ.Δίου-Ολύμπου σε δράσεις για ευάλωτες ομάδες 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Είκοσι θέματα της ημερήσιας διάταξης αναμένεται να συζητηθούν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τού δήμου Δίου-Ολύμπου, την Τετάρτη 29/2 στις 6.00 το απόγευμα. 

Η συνεδρίαση θα γίνει στο Λιτόχωρο, στην αίθουσα που βρίσκεται απέναντι από το ναυτικό μουσείο. Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι και η «συμμετοχή του δήμου Δίου-Ολύμπου σε αναπτυξιακή σύμπραξη για την υλοποίηση προγράμματος στο πλαίσιο τις δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του θεματικού άξονα προτεραιότητας 4: «πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του επιχειρησιακού προγράμματος «ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» 2007-2013» με τους φορείς της περιφερειακής ενότητας Πιερίας». 

 Το θέμα αυτό, όπως και το επόμενο, θα εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο η δημοτική σύμβουλος Σοφία Ζουρζούρα. Το επόμενο θέμα προς συζήτηση αφορά τη «συμμετοχή του δήμου Δίου-Ολύμπου στην υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου για την απασχόληση στην περιφερειακή ενότητα Πιερίας, στο πλαίσιο τις Δράσης 7 «τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης 1 «ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του θεματικού άξονα 3 «διευκόλυνση τις πρόσβασης στην απασχόληση» του επιχειρησιακού προγράμματος «ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013». 

 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Τα υπόλοιπα θέματα της συνεδρίασης έχουν ως εξής: 

 1. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2011 του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Γεώργιος Παπαγεωργίου, Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας). 

2. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας στη θέση ΕΝΤΕΚΑ του Δ.Δ. Κον/τις, στη θέση ΠΟΤΟΚΙ Δ.Δ. Καρίτσας και στη θέση ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ του Δ.Δ. Βροντούς». (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.). 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λιτοχώρου». (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.). 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων Χ.Υ.Τ.Α. Λιτοχώρου». (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.). 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στην περιοχή Ξηροκάμπι στο Δ.Δ. Βροντούς». (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.). 

6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Δημοτική οδοποιία Δήμου Δίου». (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.). 

7. Λήψη απόφασης σχετικά με την συνέχιση του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.). 

8. Λήψη απόφασης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας για την κατασκευή του Λυκείου Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.). 

9. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, έτους 2012, στο Δήμο Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Πέτρος Κιάφας, Αντ/ρχος.) 

10. Έγκριση εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων και αιγιαλού. (Τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ανάκλιντρων κ.λ.π.) (Εισήγηση Θεόδωρος Τζίκας, Δημοτικός Σύμβουλος) 

11. Υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2012. (Εισήγηση Βασίλης Βροχαρίδης, Αντ/ρχος.) 

14. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων για το έτος 2012. (Εισήγηση Σοφία Νούλα, Αντιδήμαρχος). 

15. Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως μέλους τις επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2012. (Εισήγηση Σοφία Νούλα, Αντιδήμαρχος). 

16. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2012. (Εισήγηση Σοφία Νούλα, Αντιδήμαρχος). 

17. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού (ΕΔΔ) έργων, προϋπολογισμού (πλην αναθεώρησης & ΦΠΑ) μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ για το έτος 2012. (Εισήγηση Σοφία Νούλα, Αντιδήμαρχος). 

18. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής – αξιολόγησης προμηθειών μέχρι το όριο της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2012. (Εισήγηση Σοφία Νούλα, Αντιδήμαρχος). 

19. Εκλογή αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Γεώργιος Κωτούλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου). 

20. Κατάργηση της από 15-5-2008 προσφυγής που άσκησε ο πρώην Δήμος Ανατολικού Ολύμπου στο Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης (Εισήγηση Γεώργιος Κωτούλης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου