Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Προσλήψεις στο Δ.Δίου-Ολύμπου

ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ. 

* ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. 
* ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ 

Για προσλήψεις εποχικού προσωπικού με ανταποδοτικό χαρακτήρα για τον τομέα καθαριότητας αναμένεται να συζητήσει και να αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Δίου-Ολύμπου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου.  

Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα του Δ.Σ. στο Λιτόχωρο (δίπλα από τον χώρο του ναυτικού μουσείου της πόλης), στις 6.00 το απόγευμα. Εισηγητής του θέματος των προσλήψεων θα είναι ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, Βασίλης Βροχαρίδης. 

Ενδιαφέρον όμως αναμένεται να έχει και η συζήτηση που θα γίνει αναφορικά με την επιβολή του ειδικού τέλους ακινήτων που πληρώνεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Το θέμα θα εισηγηθεί ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Γιώργος Κωτούλης. 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Εκτός των ζητημάτων των εποχικών προσλήψεων και της επιβολής του ειδικού τέλος ακινήτων μέσω ΔΕΗ, στην ίδια συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθούν 27 ακόμη θέματα, ως εξής: 
1. Αίτηση Δερβίση και λοιπών σχετικά με την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στην οικοδομή της Απελλού 1 στην Θεσ/νίκη. (Εισήγηση Ελευθερίου Γιώργος, Δημοτικός Σύμβουλος). 
2. Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων Γ΄ τριμήνου 2011 του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Πέτρος Κιάφας, Αντ/ρχος- Παπαγεωργίου Γιώργος, Προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας). 
3. Λήψη απόφασης για επιβολή τελών ύδρευσης – αποχέτευσης για το έτος 2012 και εφεξής. (Εισήγηση Πέτρος Κιάφας, Αντ/ρχος- Παπαγεωργίου Γιώργος, Προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας). 
4. Λήψη απόφασης για επιβολή τελών φωτισμού – καθαριότητας για το έτος 2012 και εφεξής. (Εισήγηση Πέτρος Κιάφας, Αντ/ρχος- Παπαγεωργίου Γιώργος, Προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας). 
5. Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων και αιγιαλού για το έτος 2012 και εφεξής. (Εισήγηση Πέτρος Κιάφας, Αντ/ρχος- Παπαγεωργίου Γιώργος, Προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας). 
6. Λήψη απόφασης για επιβολή τελών άρδευσης για το έτος 2012 και εφεξής. (Εισήγηση Πέτρος Κιάφας, Αντ/ρχος- Παπαγεωργίου Γιώργος, Προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας). 
7. Λήψη απόφασης για επιβολή δικαιώματος βοσκής για το έτος 2012 και εφεξής. (Εισήγηση Πέτρος Κιάφας, Αντ/ρχος- Παπαγεωργίου Γιώργος, Προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας). 
8. Λήψη απόφασης για επιβολή τέλους διαφήμισης για το έτος 2012 και εφεξής. (Εισήγηση Πέτρος Κιάφας, Αντ/ρχος- Παπαγεωργίου Γιώργος, Προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας). 
9. Λήψη απόφασης για επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2012 και εφεξής. (Εισήγηση Πέτρος Κιάφας, Αντ/ρχος- Παπαγεωργίου Γιώργος, Προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας). 
10. Αποδοχή & κατανομή ΣΑΤΑ 2011 β΄ δόση ποσού 132.000 €. ( Εισηγητής: κ. Πέτρος Κιάφας, Αντιδήμαρχος). 
11. Αποδοχή ποσού 32.281,50 € για την επισκευή & συντήρηση σχολικών κτηρίων & αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισήγηση Μαρία Τσιμήτρη, Αντιδήμαρχος). 
12. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Δίου – Ολύμπου έτους 2012. (Εισηγήτρια Σοφία Νούλα, Αντ/ρχος – Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.). 
13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου πυροσβεστικής». (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.). 
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ν.Πόρων». (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.). 
15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Τ11β». (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.). 
16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. του έργου «Μικρά αθλητικά έργα σε Δ.Δ. του Δήμου Αν. Ολύμπου (Α΄φάση)». (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.). 
17. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Γενικευμένη τροποποίηση Πλαταμώνα» (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.). 
18. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα» (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.). 
19. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης «Δίκτυα αποχέτευσης Τ.Κ. Δίου – Πλατανακίων – Αγ. Σπυρίδωνα- Κον/σας- Ν. Εφέσου» και υποβολή της μελέτης στο Ε.Π. Μακεδονία Θράκη. (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.). 
20. Λήψη απόφασης για έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα. (Εισήγηση Βασίλης Βροχαρίδης, Αντιδήμαρχος). 
21. Ορισμός μελών επιτροπής εκμίσθωσης – εκποίησης ακινήτων για το έτος 2012. (Εισήγηση Γεώργιος Κωτούλης, Πρόεδρος Δ.Σ.). 
22. Διαγραφή χρεών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Δίου - Ολύμπου (Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου & Δημοτική Ενότητα Δίου) (Εισήγηση Πέτρος Κιάφας, Αντιδήμαρχος). 
23. Επιστροφή ποσού 1.000 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον κ. Βασίλειο Καζαντζίδη και εξουσιοδότηση στην Ο.Ε. του Δήμου μας για λήψη αντίστοιχων αποφάσεων για ποσά μέχρι 5.000 €. (Εισήγηση Πέτρος Κιάφας, Αντιδήμαρχος). 
24. Λήψη απόφασης περί επιλογής ως τρόπου ανάθεσης της προμήθειας «προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού», η απευθείας ανάθεση ή την εκ νέου δημοπράτηση (Σχετ. η αριθμ. 16/2011 μελέτη).( Εισηγητής: κ. Πέτρος Κιάφας, Αντιδήμαρχος). 
25. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση: κ. Πέτρος Κιάφας, Αντιδήμαρχος). 
26. Λήψη απόφασης για την ονοματοθεσία οδών και πλατειών στην Τοπική Κοινότητα Κον/σας. (Σχετ. η αριθμ. 10/2011 απόφαση σας Τ.Κ. Κον/σας). (Εισήγηση Μαρία Τσιμήτρη, Αντιδήμαρχος). 
27. Κατάργηση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Τουριστική και πολιτιστική Ανάπτυξη Δίου” του πρώην Δήμου Δίου. (Εισήγηση Μαρία Τσιμήτρη, Αντιδήμαρχος).
28. Συζήτηση επί των προτάσεων της Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με τα διόδια της Λεπτοκαρυάς. (Εισηγήτρια Σοφία Νούλα, Αντ/ρχος). 
29. Συζήτηση σχετικά με την επιβολή του ειδικού τέλους ακινήτων που πληρώνεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. (Εισήγηση Γεώργιος Κωτούλης, Πρόεδρος Δ.Σ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου