Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Ε.Υ.

ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 
Τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης 
για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας στο Δ.Σ. στις 9-11-2011 

Έχει σημασία να κατανοηθεί τι υπηρετεί ο Ο.Ε.Υ., τι επιδιώκει ο Δήμος μέσω του οργανισμού, τι η κυβέρνηση. Τι είδους υπηρεσίες προβλέπει και σε ποια κατεύθυνση. Βασικά οργανώνεται ο Δήμος όχι με βάση τον πληθυσμό και τις πραγματικές του ανάγκες αλλά με βάση τον αριθμό του υφιστάμενου προσωπικού για να πετύχει τη μείωση του "κόστους εργασίας" και προσαρμόζει το προσωπικό του σύμφωνα με τα τακτικά του έσοδα. 

Κατά τη γνώμη μας, οι Ο.Ε.Υ αποτελούν μια ευέλικτη προσαρμογή κατά δήμο με κοινό χαρακτηριστικό να υπηρετείται η επιχειρηματική τους δράση ,να ενισχύεται η ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων, να γίνεται αφαίμαξη των λαϊκών στρωμάτων μέσω της φορολογίας, να ανατρέπονται και να διαλύονται οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων . Όλα αυτά Θα αποτελέσουν τη δαμόκλεια σπάθη υποχρεωτικών μετατάξεων και απολύσεων. 

Η πολιτική αυτή που επιβάλλεται από την Ε.Ε και πρόθυμα υιοθετείται από την κυβέρνηση στο όνομα της αποκέντρωσης μεταβιβάζει τις ευθύνες του κράτους για παροχές στην πρόνοια, στην υγεία στην παιδεία και αλλού (γι αυτό εισπράττει φόρους ) στους δήμους και επιπλέον τους υποχρεώνει «να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και κατ’ επέκταση στην τοπική ανάπτυξη και αναδιανομή του εθνικού πλούτου». 

Ουσιαστικά τους κάνει μακρύ της χέρι στην άσκηση της αντιλαϊκής και αδιέξοδης πολιτική της, καθιστώντας τους συνενόχους. Γι αυτό και είναι άνευ αξίας η γκρίνια , η κριτική , η αγανάκτηση για τα οικονομικά, και άλλα μέτρα, όταν στηρίζεται η ουσία των κυβερνητικών επιλογών στο δήμο. 

Ο Δήμος λειτουργεί σαν Α.Ε. και βέβαια η οργάνωση του στηρίζεται στις βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Αυτό υπηρετεί και ο Ο.Ε.Υ. που συζητάμε σήμερα. 

Φυσικά ντύνεται με ωραία λόγια για διαφάνεια, αποτελεσματικότητα ,διαβούλευση κτλ. Έτσι οργανώνουν την δουλειά τους οι μεγάλες Α.Ε. Καμιά έκπληξη για εμάς . Αυτό επιτάσσει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 

Για αυτό και είμαστε αντίθετοι με αυτόν. Καιρός να προβληματισθείτε και οι υπόλοιποι. 

• Από τα παραπάνω προκύπτουν ότι κοινωνικές υπηρεσίες και δομές έχουν ανατεθεί στις «κοινωνικές επιχειρήσεις» του Δήμου και δεν εντάσσονται στον Ο.Ε.Υ. και για να λειτουργήσουν αυξάνονται τα δημοτικά τέλη, θα μπουν τροφεία και δίδακτρα. • Επίσης οι εργαζόμενοι δεν έχουν όλοι μόνιμη και σταθερή εργασία στον Δήμο. Οι συμβάσεις «δίμηνου» είναι στην ημερήσια ατζέντα του Δήμου. 

• Υπάρχουν «προσωποπαγείς» θέσεις εργασίας, που χάνονται όταν πλεονάζουν. 

• Το προσωπικό συνολικά θα αποτελεί ένα ευέλικτο και συνεχώς μετακινούμενο σύνολο με αύξηση της εκμετάλλευσής του. Η κατανομή του προσωπικού θα καθορίζεται με απόφαση του εκάστοτε Δημάρχου (!!). Αυτό σημαίνει ότι ένα πρόσωπο θα μετακινεί όποιον υπάλληλο θέλει, όπου θέλει, όποτε θέλει, θα δημιουργεί πλεονάζον προσωπικό σε όποια υπηρεσία θέλει. 

• Τέλος καταργούνται οργανικές θέσεις με τον παρών Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας. Η δική μας πρόταση για το νέο Ο.Ε.Υ. κινείται στον αντίποδα αυτής της πολιτικής. 

• Είμαστε υπέρ ενός οργανισμού που θα κινείται στη φιλοσοφία του να αποδίδεται στην τοπική διοίκηση τουλάχιστον το 10% του κρατικού προϋπολογισμού για να ανταποκριθεί στις διευρυμένες ανάγκες των δημοτών. 

• Μια φιλοσοφία που θα διεκδικεί την επιστροφή τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ από τους παρακρατηθέντες πόρους, που θα φορολογεί το μεγάλο κεφάλαιο, όσο καιρό θα υπάρχει. 

• Διεκδικούμε ένα οργανισμό που θα καλύπτει τις ανάγκες των δημοτών σε υπηρεσίες καθαριότητας, ύδρευσης, παιδείας, υγείας, πρόνοιας, όχι με κριτήριο του τι μας δίνουν οι μνημονιακές κυβερνήσεις και οι σύμμαχοι τους, αλλά του τι χρειάζεται αυτός ο κόσμος. Έτσι ώστε να μη γίνει καμία ανάθεση – εκχώρηση υποδομής ή υπηρεσίας στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα. 

• Ένα οργανισμό με μόνιμο προσωπικό, με σταθερές εργασιακές σχέσεις, με πλήρη κάλυψη μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων που θα καλύπτει όλους τους τομείς με βάση και τον πληθυσμό και τις διευρυμένες ανάγκες του. 

• Ένα ενιαίο οργανισμό που θα εντάσσει στις οργανωμένες υπηρεσίες του Δήμου όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) . 

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση Δίου-Ολύμπου 

Κατερίνα Κουρίτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου