Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε)

Παρέμβαση άσκησε και η κ. ΄Αννα Μάνη, ώστε να δοθεί η δυνατότητα υποβολής εκ νέου αίτησης πληρωμής της β΄ δόσης για τους δικαιούχους του μέτρου 144 του ΠΑΑ 2007-2013.
Συγκεκριμένα, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε εξέδωσε την συγκεκριμένη ανακοίνωση:
Καλούνται οι δικαιούχοι του μέτρου 144 του ΠΑΑ 2007 – 2013 οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση πληρωμής για τη β΄ δόση της οικονομικής ενίσχυσης που προκύπτει από την ένταξή τους στο μέτρο, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και έντυπα την σχετική αίτηση πληρωμής για τη β΄ δόση της οικονομικής ενίσχυσης.
Η υποβολή της συμπληρωματικής αίτησης πληρωμής για τη β΄ δόση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και θα είναι εφικτή έως τη Δευτέρα 15/4/2013
Η ‹‹Εγγραφή στο Σύστημα›› αφορά όσους δικαιούχους έκαναν αίτηση 1ης δόσης μέσω των ενώσεων ή των ομάδων παραγωγών χωρίς να έχουν εγγραφεί μόνοι τους κατά την αίτηση 1ης δόσης και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την αίτηση 2ης δόσης μόνοι τους σήμερα! Τι είναι το σύστημα αναδιάρθρωσης καπνού;
Είναι το Υποσύστημα Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) για την υποστήριξη των αναγκών του Άξονα Ι, Μέτρου 1.4.4. «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του, ο δικαιούχος θα πρέπει να την εκτυπώσει μέσα από το σύστημα και στη συνέχεια να την υπογράψει με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του. Εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή από τρίτο πρόσωπο δεν γίνονται δεκτές. Οι υπογεγραμμένες και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής αιτήσεις θα πρέπει να σταλθούν, το αργότερο μέχρι και τις 25/4/2013 με συστημένη αλληλογραφία στη διεύθυνση: «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα, Μονάδα Β2, Λεωφ. Αθηνών 54-56, 10441 Αθήνα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου