Ανακατεύθυνση


Ανακατεύθυνση στο νέο site www.dionolympos.gr, παρακαλώ περιμένετε...

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, Βουλευτής Πιερίας Νέας Δημοκρατίας: Τοποθέτηση στη συζήτηση σχετικά με τροπολογία Κοινοτικής οδηγίας για την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων, η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ομόφωνα σε κοινή συνεδρίασή τους, γνωμοδότησαν αρνητικά για την τροπολογία της προαναφερόμενης κοινοτικής οδηγίας, που θα είχε σαν συνέπεια την πρόκληση δυσμενών συνεπειών στην καπνοκαλλιέργεια, στην καπνοβιομηχανία και στο καπνεμπόριο της χώρας μας.
Η κ. Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τοποθετήθηκε σχετικά με τις τροποποιήσεις, που θα επιφέρει η παραπάνω κοινοτική οδηγία και ενδεικτικά ανέφερε, ότι κατ΄ αρχήν παραβιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές της σύμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αναλογικότητας και της Επικουρικότητας. Επίσης υπογράμμισε, ότι για την Πιερία η καπνοκαλλιέργεια είναι μονοκαλλιέργεια για πολλές οικογένειες και ότι η τοπική κοινωνία θα υποστεί ένα ισχυρό σοκ από ενδεχόμενο περιορισμό της καπνοκαλλιέργειας ή από οποιαδήποτε άλλη αρνητική τροποποίηση. Ακόμη, τόνισε ότι με την καπνοκαλλιέργεια στην Πιερία ασχολούνται τέσσερις χιλιάδες (4.000) οικογένειες, δηλαδή δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) εργαζόμενοι, με όλο αυτό το σύστημα να τροφοδοτεί μεγάλο μέρος της αλυσίδας του τοπικού εμπορίου. Κατέληξε, επισημαίνοντας, ότι και η ίδια δε συμφωνεί με το περιεχόμενο των τροπολογιών της κοινοτικής οδηγίας, όπως αυτές μέχρι σήμερα διατυπώνονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου