Ανακατεύθυνση


Ανακατεύθυνση στο νέο site www.dionolympos.gr, παρακαλώ περιμένετε...

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Δ.ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ-13 - Προσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. Δίου-Ολύμπου, την Τετάρτη 27-2-2013.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, Αγίου Νικολάου 15, στις 27.02.2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ., βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1
Λήψη απόφασης περί διάλυσης της σύμβασης του έργου «Διαμορφώσεις οδών περιοχής Προπέλα» . (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.).

2
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση αύλειου χώρου κλειστού γυμναστηρίου στο Δ.Δ. Αγίου Σπυρίδωνα». (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.).

3
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δίου» (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.).

4
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δρόμου περιοχής Γ΄ Δημοτικού - Λούκια». (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.).

5 Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης καθώς επίσης και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για ένταξη στο Π.Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου Αγ. Αθανασίου στην Τ.Κ. Κονταριώτισσας». (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.).

6
Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίων και αναβάθμιση πρόσβασης στο αρχαίο θέατρο Δίου». (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.).

7
Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή πολιτιστικού θεματικού πάρκου στην Τ.Κ. Ν. Εφέσου». (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.).

8
Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση ανατολικής εισόδου Δ.Κ. Βροντούς». (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.).

9
Παραλαβή της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη για ΧΥΤΑ Λιτοχώρου». (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.).

10
Ορισμός υπευθύνου για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους. (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.).

11
Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Δ.Ε.Α.Δ.Ο Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου «Ολοκληρωμένη δομή διαχείρισης και ανακύκλωσης αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δήμο Δίου – Ολύμπου». (Εισήγηση Βροχαρίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος).

12
Έγκριση της έκθεσης καταμέτρησης και εκτίμησης της αξίας του προς εκποίηση αγροτεμαχίου στην Δ.Κ. Βροντούς και κατάρτιση των όρων εκποίησης. (Εισήγηση Τσιμήτρη Μαρία, Αντιδήμαρχος).

13
Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών για την διετία 2013-2014. (Εισήγηση Φαρμάκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

14
Συγκρότηση επιτροπής παράδοσης & παραλαβής πέντε (5) γεωτρήσεων από την Π.Κ.Μ. (Εισήγηση Κιάφας Πέτρος, Αντιδήμαρχος).

15
Λήψη απόφασης για ανανέωση της απευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη Δ.Ε.Α.Δ.Ο Α.Ε. (Εισήγηση Βροχαρίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος).

16
Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας αμιγούς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. (Εισήγηση Φαρμάκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

17
Υπόθεση τριτανακοπής κατά της Μ. Αγίου Διονυσίου (4.250 στρέμματα, ορισμός δικηγορικού γραφείου & καθορισμός του ύψους της αμοιβής). (Εισήγηση Δήμαρχος).

18
Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη Δ.Κ. Πλαταμώνα. (Εισήγηση Κιάφας Πέτρος, Αντιδήμαρχος).

19
Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Δημοτική Ενότητα Δίου. (Εισήγηση Κιάφας Πέτρος, Αντιδήμαρχος).

20
Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Δημοτική Κοινότητα Βροντούς. (Εισήγηση Τσιμήτρη Μαρία, Αντιδήμαρχος).

21
Εξέταση αίτησης Φυσικόπουλου Αναστασίου για μείωση μισθώματος ιδιοκτησίας του Δήμου. (Εισήγηση Κιάφας Πέτρος, Αντιδήμαρχος).

22
Ανάκληση της αριθμ. 58/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισήγηση Κωτούλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

23
Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Κατερίνης για την εκπόνηση μελέτης.

(Εισήγηση Βροχαρίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος)

24
Γνωμοδότηση για την κατασκευή του έργου Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ( ΜΥΗΕ). (Εισήγηση Δήμαρχος).

25
Λήψη απόφασης για την έκδοση βεβαίωσης χρόνου δημιουργίας οικοπέδου στην Τ.Κ. Σκοτίνας. (Εισήγηση Δήμαρχος).

26
Τροποποίηση της αριθμ. 06/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

(Εισήγηση Δήμαρχος)

27
Λήψη απόφασης για απονομή τιμητικής διάκρισης στον κ. Πασχάλη Διονύση για την κοινωνική προσφορά του στο Δήμο. (Εισήγηση Δήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιώργος ΚωτούληςΣημείωση: Στο τέλος της συνεδρίασης θα γίνει ενημέρωση από στελέχη της Πιερικής Αναπτυξιακής σχετικά με την δεύτερη προκήρυξη του τοπικού προγράμματος Leader.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου