Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Δελτίο Τύπου του κ. Παπαστάμκου για την πεντηκοστή επέτειο της κοινής αγροτικής πολιτικής

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2012 

Πεντηκοστή Επέτειος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

Στην εναρκτήρια εκδήλωση για τον εορτασμό της Πεντηκοστής Επετείου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μπαρόζο και του αρμοδίου Επιτρόπου κ. Τσόλος, παρέστη ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Καθηγητής κ. Γιώργος Παπαστάμκος. 

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 

"Η Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτελεί σύμβολο της ευρωπαϊκής ενοποίησης και του κεκτημένου της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική είναι πολιτική του παρόντος και του μέλλοντος με αδιαμφισβήτητη προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή οικονομία και έναν μείζονα ρόλο στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ. 

Η σημερινή ΚΑΠ έχει μετασχηματισθεί σε μία πολυλειτουργική δημόσια πολιτική, η οποία καλείται να διασφαλίζει επισιτιστική επάρκεια, ασφάλεια και ποιότητα, ικανοποιητικό εισόδημα και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης των γεωργών, να συμβάλει στη βιωσιμότητα και την ευρωστία της υπαίθρου, καθώς και στην περιβαλλοντικά αειφόρο παραγωγή και διαχείριση των γαιών. Ως εκ τούτου, ο γεωργικός τομέας συνεισφέρει στην παραγωγή δημοσίων αγαθών υπέρ του κοινωνικού συνόλου, γεγονός που επιτάσσει τη διατήρηση μίας ισχυρής δημόσιας πολιτικής υπέρ της γεωργίας σε επίπεδο ΕΕ.  

Το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας, συνεπώς και της ελληνικής, διεκδικεί υψηλή θέση στην ατζέντα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η εν εξελίξει μεταρρύθμιση της ΚΑΠ συνιστά για την Ελλάδα μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να ευθυγραμμίσει τους εθνικούς πολιτικούς στόχους με τα μελλοντικά ευρωπαϊκά κανονιστικά εργαλεία, έτσι ώστε να καταστεί η ελληνική αγροτική οικονομία βιώσιμη, ανταγωνιστική, πραγματικός μοχλός εξόδου της χώρας μας από την οικονομική κρίση".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου