Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Απαντήσεις ορκωτού λογιστή κυρίου Καπούτα

  • Ο συγκεκριμένος ισολογισμός έχει από πίσω κάποια στοιχεία που ακολουθούν την λογιστική μέθοδο που προβλέπουν οι διατάξεις. Αυτά είναι ποσά που προέρχονται από επιμέρους ποσά αναλυτικά.
  • Όπως είπε και ο δήμαρχος δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη διότι τα 614000 ευρώ είναι ποσά του αρχικού κεφαλαίου που έπρεπε να έχει εξοφληθεί μέχρι 31/12. Κατά καιρούς θεσπίζονται κάποιες ρυθμίσεις που απορίπτουν πρόστιμα και προσαυξήσεις επομένως δεν ήμασταν σε θέση να τα προσδιορίσουμε. Εξαρτάται πότε θα κληθεί ο Δήμος να τα πληρώσει
  • Εχουμε εντωπίσει μια διαφορά 12000 ευρώ στα 7 εκ των δανείων. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Αμελητέα η διαφορά. Δόθηκε καθαρά για τυπικούς λόγους
  • Οι απαιτήσεις από όλους τους οφειλέτες του δήμου είναι τα 2 εκ. Υπόλοιπα στις 31/12 από τους τρείς πρώην δήμους. Αναγκαίο να έρθουν στον ισολογισμό έναρξης ώστε ο δήμος να μπορεί να εισπράτει και να εκδοσει τους νέους βεβαιωτικούς καταλόγους.
  • Ο όγκος των βραχυπρόθεσμων υποχρεωσεων είναι 10,7 εκ. ευρώ. Τα 9 εκ. είναι σε προμηθευτές ως ανοικτά υπόλοιπα. Το αν θα μπορέσει ο Δήμος να τα πληρώσει μέσα στο 2011 δεν μπορώ να το γνωρίζω.
  • Τα 2,4 εκ. ως έργα πρόκειται για συμβάσεις που υπήρχαν ως ανεκτέλεστο υπόλοιπο στις 31/12. Εφόσον ολοκληρώνονται τα έργα είθιστε να κόβουν τα τιμολόγια στις υπηρεσίες. Οι περιπτώσεις αυτές θα προστεθούν στις υποχρεώσεις όταν θα κοπούν τα τιμολόγια. Σε αυτά τα χρήματα περιλαμβάνονται και έργα που είναι σε προγράμματα.
  • Το θέμα των ακινήτων στους δήμους είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Είναι τα περισσότερα μη εμπορέυσιμα στοιχεία. Δεν είναι περιουσία που θα εκποιηθεί. Είναι περιουσία του Δήμου (δίκτυα κλπ). Γενική απογραφή των κυριότερων ακινήτων.
  • Τα 17 εκ. ευρώ είναι μια θέση που θα επιβαρύνει πάρα πολύ τον Δήμο. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό που δεν ξέρω αν θα μπορέσει ο Δήμος ως μέγεθος να ανταποκριθεί και λόγω της γενικότερης κατάστασης. 
  • Η επιτροπή απογραφής συγκροτήθηκε από τους Ελευθερίου, Τζήκα και Καλαϊτζής, Χατζή, Καζακλάρη, Αδαμοπούλου, Παπαγεωργίου, Παπακώστας, Καραλή, Παπαϊωάννου, Μπονοβόλιας 
  • Καλαϊτζης: " Είχαμε απλά ενημέρωση και δεν υπογράψαμε ως επιτροπή. Συνεδριάσαμε και έγινε ενημέρωση"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου