Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

ΠΡΟΣΟΧΗ - Ακυρώνεται η ανακοίνωση εποχιακού προσωπικού

Όπως πρώτο το dionolympos blogspot σας ενημέρωσε εχθές ακυρώνεται η ανακοίνωση Εποχιακού προσωπικού Ορισμένου Χρόνου.

ΑΣΕΠ ΘΕΣ/ΚΗΣ
Αρ.Πρωτ.Θ693/18-4-2011
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 
            Σε συνέχεια της 18349/13-4-2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η ανακοίνωσή σας ΣΟΧ 1/2011, η οποία εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ με το Θ625/8-4-2011 έγγραφό του ανακαλείται.
            Σε περίπτωση που η ανακοίνωσή σας έχει δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και έχει αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων, θα πρέπει να προβείτε σε νέα δημοσίευση στις ίδιες εφημερίδες για σχετική ανάκληση της όλης διαδικασίας, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τους υποψηφίους που ήδη έχουν υποβάλει σχετική αίτηση.
 
Με εντολή Προέδρου
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Βασιλική Ρέπα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου