Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (επαναληπτική) ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΟΥ

Καλούνται τα μέλη του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου σε Τακτική Γενική Συνέλευση (επαναληπτική) που θα γίνει την 6η Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κατερίνης «Εκάβη», 1ος όροφος.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού έτους 2012.
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης έτους 2012.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα έτους 2012.
4. Ενημέρωση μελών για τις προγραμματισμένες ενέργειες έτους 2013.
5. Διάφορες ανακοινώσεις – αποφάσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου