Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΟΑΕΕ

ΝΕΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.

Τη δυνατότητα ρύθμισης ή προσωρινού διακανονισμού ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών δίνει εκ νέου ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 4087/2012 και κατά τα πρότυπα των παρ. α και β του άρθρου 21 του Ν. 4038/2012 και Ν. 4075/2012.
Οι γενικές προϋποθέσεις ένταξης σε προσωρινό διακανονισμό ή ρύθμιση είναι οι ακόλουθες:
1. Άρθρο 3 παρ. α του Ν. 4087/2012 – Προσωρινός Διακονισμός

- Υποβολή αίτησης έως 31-12-2012, με έκπτωση 40% στα Τ.Κ.
- Υποβολή αίτησης μετά την 01-01-2013, χωρίς έκπτωση στα Τ.Κ.
- Ρύθμιση οφειλών έως 30-06-2012.
- Καταβολή απαιτητών εισφορών από 01-07-2012 έως την ημερομηνία αιτήσεως.
- Καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης. Η δόση προσδιορίζεται στο 20% της τρέχουσας ασφαλιστικής εισφοράς και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150 ευρώ.
- Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια του διακανονισμού.
- Λήξη του διακανονισμού την 31-12-2013.
- Ο διακανονισμός χάνεται με τη μη καταβολή έστω και μιας τρέχουσας διμηνιαίας εισφοράς και δόσης.
- Το δικαίωμα ένταξης στο διακανονισμό ασκείται άπαξ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ασφαλισμένοι που έχουν σε ισχύ ενεργή ρύθμιση δεν μπορούν να ενταχθούν στον προσωρινό διακανονισμό.

2. Άρθρο 3 παρ. β του Ν. 4087/2012 – Ρύθμιση

- Υποβολή αίτησης έως 31-12-2012
- Ρύθμιση οφειλών έως 30-06-2012
- Καταβολή απαιτητών εισφορών από 01-07-2012 έως την ημερομηνία αιτήσεως.
- Εξόφληση: α) Εφάπαξ ή έξι (6) δόσεις με έκπτωση 100% Τ.Κ.
β) από επτά (7) έως δέκα (10) δόσεις με έκπτωση 75% στα Τ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου