Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Δελτίο Τύπου κ. Παπαστάμκου για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2012

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Ένα νέο εργαλείο συμμετοχής στον δημοκρατικό βίο της ΕΕ

Ημερίδα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, που τίθεται σε εφαρμογή από 1ης Απριλίου, διοργανώθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες από την Επιτροπή Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος κ. Γιώργος Παπαστάμκος, ενώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  ο Επίτροπος κ. Σέφκοβιτς.
Στην ομιλία του ο κ. Παπαστάμκος υπογράμμισε ότι "η θέσμιση της Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών συνιστά ένα καινοτόμο ενωσιακό εγχείρημα αυξημένων προσδοκιών για την ευρωπαϊκή δημόσια γνώμη, απροσδιόριστου, ωστόσο, αντικτύπου για τη δικαιοπαραγωγική λειτουργία της ΕΕ". Ανέφερε επίσης ότι "συμβάλλει στη συγκρότηση μιας "ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας" από την οποία δύναται να εκκινήσει μία "εκ των κάτω προς τα άνω" θεμελίωση του ενωσιακού οικοδομήματος". Κατά τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου "οι πολίτες των 27 κρατών μελών προσ-καλούνται και προ-καλούνται να αναπτύξουν προ-νομοθετική πρωτοβουλία, σφυρηλατώντας κατά τρόπο άμεσο και απτό την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα".
Ο κ. Παπαστάμκος επεσήμανε τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εγγραφή της Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ο Έλληνας Αντιπρόεδρος τόνισε ότι "η ουσιώδης συνεισφορά των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέστησε το θεσμό περισσότερο "φιλικό", απλό και λιγότερο γραφειοκρατικό για τους Πολίτες ".
Σε σχέση με τις "υψηλές" προσδοκίες που καλλιεργούνται από οργανωμένες εκφάνσεις της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, ο κ. Παπαστάμκος τόνισε ότι "οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να εξηγήσουμε στους Πολίτες που επιθυμούν να αναλάβουν Πρωτοβουλίες ότι το δικαίωμά τους αυτό καλείται: α) να υπακούει στις αρχές, στις αξίες και στο κεκτημένο της Ένωσης,  και β) να κινείται στο πλαίσιο των προκαθορισμένων αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρήσει τα κυρίαρχα Κράτη Μέλη στην ΕΕ. Το εν λόγω δικαίωμα δεν υποκαθιστά τον ρόλο των θεσμικών οργάνων  της ΕΕ, αλλά εντάσσεται συμπληρωματικώς στο υφιστάμενο πλαίσιο της δικαιοπαραγωγικής λειτουργίας της."
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι αρμόδιο για την οργάνωση των Δημοσίων Ακροάσεων των αιτημάτων που κατορθώνουν να συγκεντρώνουν 1 εκατομμύριο υπογραφές από τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη μέλη. 
Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Γεώργιος Παπαστάμκος με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Šefčovič (αριστέρα), τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής κ. Nilsson, (δεξιά), και την  Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών κα. Bresso.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου