Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Ερώτηση του βουλευτή Πιερίας Κώστα Κουκοδήμου προς τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ:  Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο

Κύριε Υπουργέ,

Αποτελεί γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι σήμερα ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας αντιμετωπίζει ανυπέρβλητα προβλήματα και βρίσκεται στη δυσμενέστερη θέση κατά τη διάρκεια της μεταπολιτευτικής περιόδου.

Η ανακοίνωση της παράτασης (έως 30 Μαρτίου 2012) για την υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις υπαγωγής που απαιτούνται προκειμένου μια επιχείρηση να συμπεριληφθεί σε αυτήν.

Πιο συγκεκριμένα, η ρύθμιση προβλέπει υπαγωγή για οφειλές προς το Δημόσιο και υπέρ τρίτων, μέχρι 10.000 για φυσικά πρόσωπα και έως 75.000 για νομικά πρόσωπα.

Δεν κατανοούμε τον λόγο για τον οποίο, σε μία τόσο δύσκολη περίοδο για τις επιχειρήσεις της χώρας, η πολιτεία αντιμετωπίζει φορολογικά με τόσο διαφορετικό τρόπο ένα φυσικό πρόσωπο και έναν επιχειρηματία που δραστηριοποιείται ατομικά σε σχέση με έναν ομόρρυθμο ή ετερόρρυθμο εταίρο.

Σύμφωνα με το νέο Νόμο 4047/2012 ο Υπουργός Οικονομικών έχει την δυνατότητα να ρυθμίζει κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις συνέπειες που προβλέπει ο Νόμος για όλες τις εταιρικές οφειλές άνω των 150.000 ευρώ, πιστεύουμε ότι μια αύξηση του ορίου από 75.000 στο επίπεδο των 149.000 ευρώ (οριακά κάτω των κυρώσεων του νόμου) θα ήταν ευεργετική τόσο για την επιχειρηματική κοινότητα όσο και για το δημοσιονομικό συμφέρον της χώρας, καθώς θα είχε ως  αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Κατά συνέπεια, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-          Θα δείξει την ανάλογη πολιτική βούληση ώστε να επιλύσει άμεσα ένα τόσο σημαντικό ζήτημα για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας;

-          Θα προβεί άμεσα στις ανάλογες ουσιαστικές ρυθμίσεις προκειμένου, σε μία τόσο δύσκολη περίοδο οικονομικής ύφεσης, να δώσει μία διέξοδο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Κωνσταντίνος Γ. Κουκοδήμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου