Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δ.Σ. του Δ.Δίου-Ολύμπου

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, Αγίου Νικολάου 15, στις 18.04.2011, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 19.00μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :  
1
Έγκριση ΑπογραφήςΠεριουσίας- Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 Δήμου Δίου - Ολύμπου
Εισήγηση ο Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης Γεώργιος – ο Ορκωτός Λογιστής κ. Καπούτας Νικόλαος.
=============================================================================

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, Αγίου Νικολάου 15, στις 18.04.2011, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 20.00μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :   
1
 Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στη Δ/νση Δασών Πιερίας, για την παραχώρηση στο Δήμο Δίου - Ολύμπου των εγκαταστάσεων Δασικής αναψυχής στη θέση “Αγία Τριάδα” Βροντούς.

Εισήγηση η Αντιδήμαρχος κα Μαρία Τσιμήτρη.

 
2
Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών.
Εισήγηση ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Βροχαρίδης.
3
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για θέματα άσκησης υπαίθριου και στάσιμου εμπορίου.
Εισήγηση ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Βροχαρίδης.
4
Απόφαση Δ.Σ. για τον ορισμό των δύο Δημοτικών Συμβούλων που θα συμμετέχουν στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο πολιτικής προστασίας.
Εισήγηση ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μυλωνέρος.
5
Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παλαιού Παντελεήμονα.
 Εισήγηση η Δημοτική Σύμβουλος κα Σοφία Ζουρζούρα.
6
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δίου- Ολύμπου και των εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Δίου Ολύμπου για τη διετία 2011-2012.
Εισήγηση η Αντιδήμαρχος κα Μαρία Τσιμήτρη.
7
Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Δίου Ολύμπου στο πρόγραμμα «Καταπολέμηση κουνουπιών στο Νομό Πιερίας» για το έτος 2011.
Εισήγηση oΑντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Βροχαρίδης
8
Ορισμός μελών της επιτροπής για την προσαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου.
Εισήγηση ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Μιχαήλ  Λαλούμης.
9
Έγκριση της μελέτης με τίτλο “Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων Δ.Δ. Πλαταμώνα”.
Εισήγηση ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Μυλωνέρος
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μιχαήλ  Λαλούμης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου