Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Θ. Παπαγεωργίου Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας πιστοποίησης ποιότητας μυδιών Μακρυγιάλου


Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 – 2 - 2011, στο χώρο του πρώην Δημαρχείου Μακρυγιάλου, με την παρουσία του Βουλευτή Πιερίας κ. Θανάση Παπαγεωργίου, η πρώτη συνάντηση στελεχών του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνεταιρισμού Μυδοκαλλιεργητών Μακρυγιάλου, του Συνδέσμου Ελλήνων Μυδοκαλλιεργητών και Οστρακοκαλλιεργητών (ΣΕΜΥΟ), στελεχών της Πιερικής Αναπτυξιακής και εκπροσώπων άλλων φορέων. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η πρώτη συζήτηση και ο καθορισμός του πλαισίου για την εγκαθίδρυση ενός συστήματος πιστοποιημένης ποιότητας των μυδιών Μακρυγιάλου.
Όπως είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., ο Οργανισμός  ο οποίος είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στις αρμοδιότητές του, μεταξύ άλλων, είναι η πιστοποίηση της συμμόρφωσης αγροτικών προϊόντων, των διαδικασιών παραγωγής τους ή συστημάτων ελέγχου τους, προς προαιρετικά κλαδικά εθνικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές, ή προς ισχύοντες εθνικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς κανόνες και κώδικες με τη μορφή απονομής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, σημάτων συμμόρφωσης ή πιστοποιητικών συστημάτων ποιότητας ή συστημάτων αγροπεριβαλλοντικής διαχείρισης.
Στο πλαίσιο αυτό για τη διασφάλιση της ποιότητας για την ανάδειξη της ταυτότητας της μυδοκαλλιέργειας Μακρυγιάλου, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί και να καθιερωθεί ένα ολοκληρωμένο σχήμα πιστοποίησης, από τη μυδοκαλιέργεια στο ράφι, με κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης, ώστε οι εκμεταλλεύσεις – επιχειρήσεις του κλάδου να παράγουν πιστοποιημένο ελληνικό προϊόν με αναγνωρισμένο σήμα ποιότητας.
Έτσι δίνεται η δυνατότητα στην νόμιμη μυδοκαλλιέργεια – όπως είναι η μυδοκαλλιέργεια Μακρυγιάλου – να ανεβάσει τον «πήχη» της ποιότητας και τις απαιτήσεις πιστοποίησης, έτσι ώστε να δώσει προστιθέμενη αξία στο μόχθο του παραγωγού - μυδοκαλλιερητή, να  προστατεύσει το περιβάλλον και να εξασφαλίσει τον καταναλωτή με ποιοτικό και επώνυμο προϊόν.
Τα μύδια που θα πιστοποιούνται και θα φέρουν το εθνικό σήμα ποιότητας, θα προέρχονται από μυδοκαλλιέργειες που θα εφαρμόζουν το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης AGRO. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και τυποποίησης θα ακολουθούν τις αρχές ISO 22000, το σύστημα θα υποστηρίζει την πλήρη ιχνηλασιμότητα και το προϊόν θα έχει συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια. Σημειώνεται πως όπως ειπώθηκε και από τον καθηγητή Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. κ. Αγγελίδη ο οποίος συμμετείχε στην συνάντηση,  οι παραπάνω απαιτήσεις ήδη ελέγχονται και δίνεται σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία. Ο στόχος του όλου εγχειρήματος είναι ο συντονισμός, η καθιέρωση αρμόδιας αρχής πιστοποίησης – επίβλεψης του σχήματος και η απονομή σήματος μετά την εκπόνηση και εφαρμογή ενοποιημένων απαιτήσεων και ενός κανονισμού με τους όρους λειτουργίας του σχήματος πιστοποίησης, περιλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Για την υλοποίηση του έργου αυτού απαιτείται η σύσταση ομάδος έργου για την εκπόνηση των ανωτέρω απαιτήσεων και κανονισμών για την υλοποίηση του όλου εγχειρήματος.
Ήδη όπως δεσμεύτηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Βασιλόπουλος στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΓΕΠ θα εισηγηθεί την συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στην οποία θα συμμετέχουν στελέχη του ΟΠΕΓΕΠ, εκπρόσωποι της ΣΕΜΥΟ, του Συνεταιρισμού Μυδοκαλλιεργητών Μακρυγιάλου της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και της Πιερικής Αναπτυξιακής.
Το όλο έργο όταν διαμορφωθεί το συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης μπορεί να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί από το LEADER Αλιείας.
Ο βουλευτής Πιερίας κ. Θανάσης Παπαγεωργίου, με πρωτοβουλία του οποίου πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες μέρες ενημερωτικές συναντήσεις αγροτών καπνοπαραγωγών και μυδοκαλλιεργητών, ενώ προγραμματίζονται κι άλλες, δήλωσε πως «παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία, λόγω της κρίσης και της ύφεσης που περνά η ελληνική οικονομία, η προσπάθειά μας είναι συνεχής και συντονισμένη έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε για τους αγρότες, για τους μυδοκαλλιεργητές της Πιερίας και για όλους τους απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα, τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και προϋποθέσεις εξασφάλισης αξιοπρεπούς εισοδήματος. Είναι ο τομέας της οικονομίας που κατ’ έξοχήν παράγει πλούτο, άρα συμβάλει στην ανάπτυξη και είναι ένας από τους κύριους τομείς που θα πρέπει ενισχυθεί για να ξεφύγει και η ελληνική οικονομία από την ύφεση».    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου