Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, Βουλευτής Πιερίας Νέας Δημοκρατίας: Απάντηση σε ερώτηση σχετικά με την εξαγορά των στεγαστικών δανείων των πολιτών

Η κ. Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου σε ερώτηση, που είχε υποβάλει, μεταξύ άλλων βουλευτών, προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης σχετικά με την εξαγορά των στεγαστικών δανείων των πολιτών έλαβε την απάντηση, ότι σύντομα επίκειται πλήρης σχετική νομοθετική ρύθμιση για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών.
Συγκεκριμένα η απάντηση έχει ως ακολούθως:
«Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι ανωτέρω Βουλευτές, με θέμα: « Εξαγορά των στεγαστικών δανείων των πολιτών» και κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενα σ΄ αυτή εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γ.Γ. Εμπορίου – Γ.Γ. Καταναλωτή, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Οι ανακοινωθείσες προτάσεις της κυβέρνησης σχετικά με την επικαιροποίηση και τον εξορθολογισμό του υφιστάμενου νόμου 3869 και τις ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση, βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας.
Σε συνέχεια της παράτασης της αναστολής των πλειστηριασμών έως την 31η Δεκεμβρίου του 2013 η πλήρης νομοθετική ρύθμιση για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα.
Ο υφιστάμενος νόμος 3869/2010 κρίνεται απαραίτητο να γίνει περισσότερο αποτελεσματικός καθώς η μακροχρόνια δικαστική εκκρεμότητα οδηγεί σε ομηρία όσους δανειολήπτες έχουν προσφύγει στην πρόνοια του νόμου και με τον τρόπο αυτό καθυστερεί η επάνοδός τους στην οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με το σχέδιο που ζητά η κυβέρνηση θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 50%+1 των απαιτήσεων της οφειλής και όχι την πλήρη ομοφωνία (100%) που απαιτούσε μέχρι σήμερα και θα προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας, εφόσον η προσδιοριζόμενη δικάσιμος υπερβαίνει τις προθεσμίες που θέτει ο νόμος.
Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το Δικαστήριο αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης. Επισημαίνουμε ότι στο πεδίο εφαρμογής του ν.3869/2010 υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα εφόσον βρίσκονται σε αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής.
Το σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών εστιάζει στην προστασία όλων εκείνων οι οποίοι λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν υποστεί μεγάλη μείωση εισοδημάτων αλλά συνεχίζουν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με μεγάλη δυσκολία και θέλουν να παραμείνουν συνεπείς. Το πρόγραμμα διευκόλυνσης αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους και όσους έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας με ενυπόθηκη απαίτηση, οι οποίοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 Ευρώ προερχόμενο από μείωση του εισοδήματός τους κατά 35% από 01/01/2010. Επιπλέον αφορά ανέργους, πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή / και μόνιμη αναπηρία και πολύτεκνους. Βάσει του σχεδίου της κυβέρνησης η μηνιαία καταβολή δεν θα υπερβαίνει το 30% του μηνιαίου φορολογητέου εισοδήματος ενώ σε περίπτωση μηδενικών εισοδημάτων προβλέπεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών.
Παράλληλα προβλέπεται η βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου έτσι ώστε κατά την αξιολόγηση των πληροφοριακών δεδομένων του συστήματος «Τειρεσίας» να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες της δυσχερούς οικονομικής περιόδου και να δύναται η δυνατότητα μίας πιο ευέλικτης αντιμετώπισης των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα ανάλογα με το συνολικό τους προφίλ και όχι με βάση μεμονωμένα ατυχή περιστατικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου