Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Διευκολύνεται η πληρωμή όσων έχουν λάβει έγκριση για Σχέδια Βελτίωσης των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων

Στη διευκόλυνση της πληρωμής των δικαιούχων που έχουν λάβει έγκριση για Σχέδια Βελτίωσης των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων αποσκοπεί σχετική απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που υπεγράφη σήμερα.

Με την απόφαση αυτή ορίζεται, πρώτον, η σύσταση Επιτροπών Παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης σε κάθε Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, δεύτερον, ορίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής για την παραλαβή των Επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης και, τρίτον, η καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους μετά τους απαραίτητους ελέγχους.

Επίσης, προκειμένου να βοηθηθούν οι δικαιούχοι για την ταχύτερη ολοκλήρωση των επενδύσεων, προβλέπεται η διεκπεραίωση των πρώτων αιτήσεων πληρωμής έως το 40% του συνολικού προϋπολογισμού να πραγματοποιείται με διοικητικό έλεγχο των παραστατικών από τις Επιτροπές Παρακολούθησης χωρίς να απαιτείται επιτόπια επίσκεψη και η ολοκλήρωση της διαδικασίας διοικητικού ελέγχου των αιτημάτων πληρωμής να πραγματοποιείται στις οικείες ΔΑΟΚ, με διαβίβαση των ελάχιστων απαιτούμενων δικαιολογητικών στην κεντρική υπηρεσία για την εκκαθάριση της δαπάνης.


News Room «Κέρδος» με πληροφόρηση από το ΑΠΕ - ΑΜΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου