Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Πρόσληψη 10 ατόμων στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου

Πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος εφόσον αυτό συνεχιστεί), για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ», που υπάγεται στον Άξονα Προτεραιότητας «07 – Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής  στην ΠΚΜ» του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη», ανακοίνωσε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.
Διαβάστε την προκήρυξη κάνοντας κλικ εδώ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου