Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Πρόσκληση της Δημοτ.Κοινότητας Λιτόχωρου για συνεδρίαση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατ/μα Λιτοχώρου, (αίθουσα Δημοτ.κοινότητας) στις 5-10-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 ώστε να διεξαχθεί τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθ.88 τ.Ν.3852/10 με τα κάτωθι θέματα:
1.-Έγκριση χορήγησης άδειας προέγκρισης κατ/τος "Πτηνοτροφείο-αυγοπωλείο" της κας Καλαϊτζή Μαρίας τ.Κω/νου, στο Λιτόχωρο (28ης Οκτωβρίου 3)
2.-Συζήτηση για το σχέδιο του Π.Δ. του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (Το σχέδιο του Π.Δ.έχει αναρτηθεί για διαβούλευση στην ιστοσελίδαhttp://www.opengov.gr/minenv/?p=2664)
Ο Πρόεδρος 
Ανδριάς Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου