Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - Οι κύκλοι και τα λοιπά γεωμετρικά σχήματα που θέλουν να θέσουν σε αργία τον ασκώντα χρέη δημάρχου και τον δημοτικό σύμβουλο


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 236 ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ:

«Άρθρο 236

Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης
1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους:
γ. Αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία, καθώς και για παράβαση καθήκοντος. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας.

β.α. Εάν εκδοθεί καταδικαστική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου, σε πρώτο βαθμό, για τα πλημμελήματα της προηγούμενης παραγράφου ή για κακουργήματα, ο Ελεγκτής Νομιμότητας οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας….»

Δεν ισχύει πια ο παλιός Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, η διάταξη 146 § 1 β του οποίου αντικαταστάθηκε με την προηγούμενη:

«Άρθρο 146
Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης
 …γ) Αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία, καθώς και για παράβαση καθήκοντος, εφόσον από τη διάπραξη του αδικήματος αυτού προξενείται οικονομική βλάβη στο Δήμο, στην Κοινότητα ή στα νομικά τους πρόσωπα…»

Καλούνται λοιπόν οι εμπλεκόμενοι να απαντήσουν στους ψηφοφόρους:
1. Γνώριζαν το άρθρο του Καλλικράτη όταν έβαζαν υποψηφιότητα;
 
2. Αν τα γνώριζαν, οι ίδιοι αντιλαμβάνονταν ότι - με τα δικαστήρια που είχαν - ήταν πολύ πιθανό να τεθούν σε αργία;
3. Αν γνώριζαν γιατί δεν ενημέρωσαν τον κόσμο πριν από τις εκλογές αλλά και τους δημοτικούς συμβούλους κατά την εκλογή αναπληρωτή δημάρχου;
4.Υπάρχει άλλη εκρεμμής δίκη με κάποιον από τους συμβούλους - αυτούς που απέμειναν - της συμπολίτευσης ή τους αντικατάστατες τους;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου